Teljes bizalommal – Püspökszentelést ünnepeltek Kárpátalján

Teljes bizalommal – Püspökszentelést ünnepeltek Kárpátalján

Első ízben szenteltek püspököt a munkácsi Szent Márton-székesegyházban, Kárpátalján. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye magyar származású, Szlovákiában, Lengyelországban, Oroszországban, Ukrajnában tanult és szolgált segédpüspököt kapott Lucsok Péter Miklós domonkos személyében. December 10-én hívek sokasága ünnepelt Munkácson.

Zsúfolásig tele a Szent Márton-székesegyház, amikor megkezdődik az ünnepélyes bevonulás. Arany miseruhában mintegy 120 pap és szerzetes egész Ukrajnából, Oroszországból, Lengyel- és Magyarországról, Szlovákiából, mögöttük püspökök sokasága, a menet végén Ukrajna apostoli nunciusa, Claudio Gugerotti érsek, főszentelő, Mieczysław Mokrzycki lembergi érsek és Majnek Antal OFM munkácsi főpásztor, társszentelők, mellettük Lucsok Péter Miklós OP, a püspökjelölt.

Magyarországról Ternyák Csaba egri érsek, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Bosák Nándor nyugalmazott püspök, Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus püspök halad a menetben, Erdélyből Schönberger Jenő szatmári püspök érkezett, és itt vannak csaknem mindazon ferences atyák és testvérek, akik a rend kárpátaljai missziójában szolgáltak. A szentmisén jelen vannak Lucsok Péter Miklós családtagjai, rokonsága, köztük édesanyja és unokahúga.

Lucsok Péter Miklós személyében több nyelven beszélő lelkipásztort kap a soknyelvű országrész. A szentelés liturgiája is ezt tükrözi. A szertartás fő nyelve a többségi nyelv, az ukrán, mellette megjelenik a magyar, a szlovák, a latin és az olasz is. Az énekek az ukrán-magyar vegyes kórus előadásában is váltakoznak.

A jelenlévő híveket Pogány István plébános köszönti. Az első olvasmányt Miklós atya unokahúga olvassa, Izajás könyvéből halljuk a Jó pásztor érkezéséről szóló vigasztaló jövendölést. A második olvasmányt Miklós atya választotta a második Timóteus levélből. „Eszményed az a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál” – az olvasmány szavai közvetítik a szentelendő hitvallását. Az evangéliumban a száz juhból elcsatangoló egy példabeszéde hangzik el, mely a hamarosan elhangzó homília egyik fő gondolata lett.

Ezután kezdődik a szentelés szertartása. Három nyelven – latinul, ukránul és magyarul – olvassák fel a Ferenc pápa által küldött kinevezési dokumentumot.

„Egész Ukrajnában kerestünk téged, és végre megtaláltunk” – köszöntötte Gugerotti érsek, a szentmise szónoka Lucsok Miklóst. „Nagy ajándék vagy nekünk, az Egyháznak, jelzi a megtelt templom. Isten küldött a néphez, az ukrán néphez, és minden itt élő néphez, mely biztatásra vár. Kárpátalján ez a sokszínűség gazdagság, akkor is, ha ezt akár századokon át nem vesszük észre” – mondta, majd Izajás nyomán a Jó Pásztor küldetéséről beszélt.

„Szenvedtél és megtanultál járni a sötétben. Az a küldetésed, hogy te is megfogd embertársaid kezét, hogy ők is utat találjanak a sötétben. Azáltal tudod ezt megtenni, ha felmutatod nekik Isten dicsőségét, mely nem valahol a távolban van, hanem az emberekhez elérhető közelségben.” A nuncius ezt követően az evangéliumi példázat nyomán arra kérte a híveket, nézzék fordítva a történetet, hogy nem a pásztor veszítette el a bárányt, hanem a bárány tévelyedett el és szakad el a nyájtól. Elszakadni azt jelenti, hogy elveszítjük az irányt, összezavarodunk, hibákat követünk el. Mégis a pásztor feladata, hogy keresse az elveszettet, a bárányt, aki nem kicsi és kedves, hanem a bepiszkolódott, a makacsul tévelygő. A pásztor mégsem hagyhatja sorsára, mert az Atya nem szeretné, ha akárcsak egy is elvesszen a nyájból. A szónok ugyanakkor arra is figyelmeztette a szentelendőt, a kilencvenkilencre is gondja kell hogy legyen. „Nehéz lesz a szolgálat. Rád bízzuk ezt a népet. Érezd, hol van fájdalom, nyomorúság, megaláztatás, ott mutasd fel Krisztust.”

Hírdetés

A szertartás a mindenszentek magyarul énekelt litániájával folytatódott. Miközben a hívek térdre ereszkedtek, a szentelendő a földön fekve imádkozott.

A jelen lévő püspökök kézrátétele után a elhangzott a felszentelő ima, így adatott át a papi rend teljessége az új püspöknek. Claudio Gugerotti megkente a szentelendő fejét olajjal, aki ezután átvette az evangéliumos könyvet, valamint a főpapi jelvényeket: a püspöki gyűrűt, a mitrát – püspöksüveget – és a pásztorbotot. Az új munkácsi segédpüspök ezután békecsókot kapott előbb a főszentelőtől, a társszentelőktől és minden püspöktársától.

A szertartás az Eucharisztia liturgiájával folytatódott.  A szentmise végén felhangzott a Te Deum, miközben az új segédpüspök a főpásztor, Majnek Antal kíséretében végigvonult a főhajón, áldást osztva.

A köszönet szavai következtek. Majnek Antal arról beszélt, Lucsok Péter Miklós Isten ajándéka az egyházmegye közösségének, a megújulás lehetősége. Olyan ajándék, amiért egy éven át imádkoztak és böjtöltek naponta beosztva a hívekkel, mely év akkor ért véget, amikor Ferenc pápa kihirdette a segédpüspök kinevezését.

Lucsok Miklós püspök először ukránul köszöntötte a hívek sokaságát, majd magyarul, lengyelül és szlovákul is szólt a közösséghez. A jelmondatában középpontba állított irgalmasság fontosságát hangsúlyozta. „Isten irgalmas, erre tanít minket is Jézus. Térdet hajtok előtte, megnyitom a szívemet Isten irgalmasságának.” Püspöktársaihoz így szólt: „akarok tanulni. Jézustól és tőletek, akiket elém helyezett, azt, hogyan kell élni, mint jó pásztor.” Magyarul köszöntötte családját és rokonságát. „Köszönöm a szereteteket, amióta a szerzetesség és papság útjára léptem, és azon járok, mindig mellettem voltatok. Hiszem és tudom, hogy kísértek engem ezen a nem könnyű apostoli úton.” A munkácsi magyaroknak ígéretet tett: „25 éven át, amíg tanultam és más országokban szolgáltam, alig használtam a magyar nyelvet, az anyanyelvem. Most napi több órában vagyok benne, remélem, gyorsan belejövök, és kevesebbet fogok mekegni, addig kérem megértéseteket.” Köszönetet mondott minden jelenlevőnek, hogy rögtön nyitottsággal és szeretettel fogadták. „Kedves paptestvéreim, Munkácsról és az egész egyházmegyéből! Legyünk egységben, a Szentlélekkel és Jézus kegyelmében.” 

Claudio Gugerotti érsek köszönetet mondott Majnek Antalnak püspöki szolgálata 24 évéért, azért a „csodálatos példáért”, amit szolgálatával nyújt az itt élőknek.

A szentelés hosszú szertartását követően a munkácsi Szent Erzsébet karitász szeretetvendégséggel várta a templomkertben a sokaságot. Eközben az új püspökhöz a templomba hosszú sor kígyózott. Korábbi szolgálata helyeiről tömegesen érkezett hívei köszöntötték.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »