Miniszter menesztésétõl tartanak a reális zöldek?

A reális zöldek veszélyben látja a Szijjártó Péter pozícióját!
Több oknál fogva is.

Az egyik ok, hogy a civil szervezet tagjai azonosságot látnak Antall József és Szijjártó Péter között.

A rendszerváltást követően Antall József miniszterelnök az egyetlen államfő, aki felismerte, hogy tenni kell, Apponyi Albert gróf, Párizsban, 1920 januárjában Teleki Pál irányításával kidolgozott dunai hajózás feltételei biztosítása céljából.

Szijjártó Péter mondta: A Duna olyan közös kincs, amely környezetbarát szállítmányozást tesz lehetővé, energia- és vízforrás, s fontos szerepet játszik a turizmusban, a gazdaságban és a mezőgazdaságban egyaránt.

Az Antal kormány felismerte a Duna hajózhatóságának fontosságát. Az Antall kormány programjában a Duna hajózhatóságáról a következő áll: „A Duna-menti népek közötti szoros együttműködés szükségét a magyar politika nagyjai a történelem során ismételten felvetették. Magyarország földrajzi fekvése miatt is központi szerepet játszhat a Duna-térség országai, népei közötti együttműködés – eddigiekben részben szándékosan figyelmen kívül hagyott, részben az európai kettéosztottság miatt korábban meg nem valósított – előmozdításban. Budapest, jelenleg is székhelye a Duna Bizottságnak, mely 1992. áprilisában tartotta legutóbbi 50. ülésszakát. Ennek napirendjén a Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlásának a Duna –menti együttműködésre való kihatásai, az utódköztársaságok tagsági helyzete, valamint a tagságot eddig nem kapott Németország bekapcsolódása szerepelt. A Duna – mint fontos európai összekötő kapocs jelentősége – tovább növekszik a Duna –Majna –Rajna csatorna 1992. szeptemberre várható megnyitása révén. Magyarország alapvető érdeke, hogy aktív és kezdeményező szerepet játsszék a dunai együttműködés további szervezésében és fejlesztésében.”

Hírdetés

A másik ok, Szijjártó miniszter reális zöld igazságot fejezett ki.

Szijjártó miniszter úr a Kormány képviseletében mondta 2018. december 12-én az Alsóházban:

„Az iparosodás előtti korszakhoz képest napjainkra 0,12 Celsius-fokkal nőtt az átlaghőmérséklet.”

A fenti állítás nincs összhangban: „Klíma semleges ország leszünk.” Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes, kijelentésével.
Schanda úr Palkovics miniszter helyettese . A Miniszter úr kétnaponta tájékozatja Orbán Viktor miniszterelnök urat a vírus helyzetről. Könnyen kiderülhet, hogy vírus áll Szijjártó úr jó szándéka háttérben.

Szijjártó Péter kiváló kapcsolatot ápol Szlovákiával. Az már hab lenne a tortán, ha északi szomszédunkkal Szijjártó úr a Duna ügyében megegyezne északi szomszédunkkal.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »