Francis S. Collins: Isten ábécéje – Egy tudós érvei a hit mellett

Francis S. Collins: Isten ábécéje – Egy tudós érvei a hit mellett

A kötet amerikai szerzője világhírű orvos-genetikus, aki a múlt század utolsó évtizedében a nemzetközi humán genom projekt vezetőjeként intenzíven dolgozott az ember teljes génkészletének feltérképezésén. Sokáig agnosztikusnak, majd ateistának tartotta magát, míg végül a hit felé fordult.

Francis S. Collinst csodálattal töltötte el, amikor kutatásai során felismerte, hogy valamennyi élő szervezet rokonságban áll egymással. Mindebben pedig a Mindenható mesteri tervét ismerte fel, aki megteremtette a világmindenséget, és annak minden paraméterét úgy állította be, hogy ezzel lehetővé tegye a csillagok, a bolygók, a nehéz elemek és az élet létrejöttét. Amikor mindez világossá vált számára, jó érzéssel állapodott meg annál a szintézisnél, amit teisztikus evolúciónak neveznek. Az orvos-genetikus azóta is kitart álláspontja mellett, és még sosem csalódott benne. A teisztikus evolúció meghatározó nézetnek számít a tudósok körében: muszlimok, zsidók és keresztények is hirdetik ezt a nézetet, de II. János Pál pápa is vallotta. A szerző kifejti: a teisztikus evolúció látásmódja nem bizonyítja Isten létezését, hiszen erre egyetlen logikai gondolatmenet sem képes. Az Istenbe vetett hit ezért mindig szükségessé fogja tenni a bizalommal teli ugrást a jövőbe. Ám ez a világlátás lehetőséget ad arra, hogy a hívő tudósok „egyszerre élvezzék az intellektuális kiteljesedést, és spirituális életet éljenek. Egyszerre tisztelhessék Istent, és használhassák a tudomány eszközeit arra, hogy felfedjék Isten alkotásának néhány csodálatos rejtélyét”.

Francis S. Collins vallja: Isten művének harmóniájában rátalálhatunk az örömre és a békére. Két verset idéz Jakab apostoltól: „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik neki.” (1,5); „A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató” (3,17). 

A tudós szerző azért imádkozik, hogy „fájdalmas világunkban szeretetben, megértésben és együttérzésben mind együtt tudjuk kutatni az igazságot, és találjunk rá erre a bölcsességre”.

Hírdetés

A könyvet Molnár Csaba fordította.

(Francis S. Collins: Isten ábécéje – Egy tudós érvei a hit mellettAkadémiai Kiadó, 2018.)

Bodnár Dániel (x)

A cikk nyomtatott változata az Új Ember 2019. április 7-i számának Mértékadó mellékletében jelent meg.


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »