Beszélgetés nt. Kalit Eszter evangélikus lelkipásztorral A békességet teremtő élő Isten a közös jövő alapja

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_bekesseget_teremto_elo_isten_a_kozos_jovo_alapja.phpBalta János 2018. április 03., Nt. Kalit Eszter evangélikus-lutheránus lelkipásztort 2017. október 1-jétől nevezték ki a fazekasvarsándi gyülekezet helyettes lelkészének.Nt. Kalit Eszter lelkipásztor belmissziós szolgálattal, az élő Isten keresésének az útjára próbálja rávezetni a fazekasvarsándi közösséget– Lelkésznő, milyenek voltak az első benyomásai Fazekasvarsándról, illetve a helybeli hívekről, emberekről?– Megérkezésem előtt a gyülekezet tagjai két hónapig a parókia felújításán dolgoztak, tehát a legjobb feltételeket kívánták megteremteni számomra. Közös ebéddel fogadtak, amelyen részt vettek mindazok, akik a felújításon is dolgoztak. Nagyon kedvesek voltak, az első benyomásom a lehető legjobb volt, vendégszerető és adakozó, szívesen ajándékozó közösséget ismertem meg. Szeretem a falu csendjét, és nagyon értékes szerintem a falubéliek munkája mind az állattenyésztés, mind a kertészet és földművelés terén. A teremtő Isten parancsának megvalósulását, amely szerint gondozni és ápolni kell a földet, a növényeket és az állatokat, itt valóságosan meg lehet tapasztalni. Ez egy jó élmény.– Honnan érkezett Fazekasvarsándra?– A Barcaságban, Brassó mellett születtem, ott is nőttem fel a hegyek alatt, mint barcasági evangélikus csángó. Szüleim 2000 óta Magyarországon élnek, én Budapesten végeztem a teológiát. Kolozsváron voltam segédlelkész, majd ösztöndíjasként 3 évig Münchenben tanultam, illetve doktorandusz hallgatóként Budapesten.– Milyen idei tervei vannak az egyházközségben? Gyermekfoglalkozásokat szervez-e?– Idén elsődlegesen az iskolában tartok hittanórákat. A karácsonyi és farsangi gyerekfoglalkozások gyűjtötték össze eddig az összes gyereket. Terveim szerint anyák napjára is együtt készülünk. Nyárra Borháci Dávid lelkészjelölt kollégámmal vakációs bibliahetet tervezünk. Úgy érzem, a gyermekek igénylik a velük való foglalkozást, lelkes kis csapatot alkotnak. A kicsiktől a kis- és nagyiskolásokon át, a középiskolásokig pontosan fel akarom térképezni a helybeli magyar fiatalságot, és minden korcsoportnak testre szabott foglalkozásokat fogunk szervezni. Az iskolai hittanórák mellett megkértek a magyarórák megtartására is, amíg nem kerül hozzá más tanerő. Így a román nyelvű felső tagozatban a magyar gyermekeknek fakultatív magyar nyelvű oktatást is tartok. Így több szempontból is beleláthatok a szórványmagyarság életébe és kihívásaiba, jobban érzékelem az anyanyelv veszélyeztetett állapotát.Idén több épület felújítási munkára is készülünk. Különböző támogatásoknak köszönhetően nagy öröm a közösség számára, hogy az Obetkó Imaház mellett a templom is megújulhat. Reménységem, hogy a gyülekezet közreműködésével sikerül ezeket a nem egyszerű munkálatokat véghez vinni.– Fazekasvarsándon manapság hányan fizetik az egyházfenntartói támogatást?– Közel 400 fő fizet egyházfenntartói járulékot. A gyermekekkel és a fiatalokkal, továbbá a 80 évnél idősebekkel együtt közel 500 híve van a helybeli evangélikus-lutheránus gyülekezetnek.– Milyen erősségei vannak ennek a közösségnek?– Sok erősséget sorolhatnék, hiszen az egyetlen helybeli magyarnyelvű gyülekezet az evangélikus közösség, de nagy szeretettel várjuk a más felekezetű híveket is. Nagy öröm számomra, hogy egy 226 éves múltra visszatekintő evangélikus gyülekezetben ökumenikus közösséget is szolgálhatok, ahol katolikusok és reformátusok is otthon érzik magukat. A kölcsönös tisztelet és a közös hit megélésének öröme aranyozta be az idei ökumenikus imahetet is.Az is szép dolog, hogy a hívek készek adományozni és segíteni a gyülekezetnek, és egyre fontosabb számukra egyházuk sorsa. Ahogy a nyári felújítási munkálatok erősítették a közösséget, reménységem, hogy a közös építkezés is egyre jobban összekovácsolja a fazekasvarsándiakat. Nincs könnyű helyzetben a jelzett közösség, amely 30-40 év alatt szinte a felére csökkent. Annak a tudata lelkileg is megviseli az embereket. Sokuk számára komoly próbatétel, hogy lemondjanak-e a közösségükről vagy belekeseredjenek a valóság kényszerhelyzetébe. Ennek ellenére úgy érzem, hogy sok itt az erő, a potenciál, hiszen 30 gyermeket készítettem fel a betlehemesre. Partium számomra egy új terület, érdekes tapasztalat megismerni az itteni gondolkodást, az életmódot. Látom, hogy sok embernek nagy teher elviselni a csökkenő közösség tudatát. Meglehet, a gazdasági helyzet se olyan, hogy a fiataloknak hosszú távon biztosítson megfelelő jövőképet, mégis úgy látom: nagyon sok lelki erővel rendelkeznek.Aki tervez, jövőt épít– Milyen további tervei vannak?– Fazekasvarsándon rövidebb időre szól a kinevezésem. Ez idő alatt mindenképpen biztatni és erősíteni szeretném a gyülekezetet. A korábban elkezdett doktori disszertációm is tervezem befejezni. A társadalom jövőjéért felelősséget vállaló keresztyénként fontos feladat számunkra egymás megértése. Bár egyszerű feladatnak tűnik, ha egy másik kultúrában élő, más nyelvet beszélő emberrel találkozzunk, nem is annyira egyszerű ez a megértés. Ráadásul ha a közös ügynek etikai, erkölcsi háttere van, szinte lehetetlennek tűnik a felek közötti közös nevező. Dolgozatom célja az interkulturális erkölcsi konfliktusokban a kölcsönös megértés elősegítése. Münchenben ezen a témakörön kezdtem dolgozni, szeretném befejezni, mert úgy látom, akár Fazekasvarsándon, Erdélyben, Partiumban vagy Európában szükség van arra, hogy megtanuljuk egymást újra megérteni.– Ezek szerint kiválóan beszél németül…– Felsőfokú nyelvvizsgám van, de egy nyelvet holtig lehet tanulni, mert a szókincs óriási. Az anyanyelvünket is naponta tökéletesíthetjük nyelvhelyességben, illetve szókincsben is. A lassan tavaszba hajló Fazekasvarsándon jól érzem magam, és itt a közösséget szeretném szolgálni, ahogyan és ameddig lehet. Örömmel várom a húsvétot, a feltámadás ünnepét. A feltámadás üzenetével is bíztatni szeretném a gyülekezetet. Vannak olyan vidékek, ahol az itteninél is kevesebb gyermek van, még kevesebb lehetőség kínálkozik a magyar nyelv ápolására. Olyan vidékek is vannak, ahova az itteninél is nehezebben jut el Isten igéje, az evangélium. Nagyon fontosnak tartom, hogy kényszerhelyzetben az Úristenhez forduljunk. Keressük-e ebben a próbákkal teli időszakban Isten útját, az Ő akaratát?! Ha Istennek terve van velünk, jövőt szán nekünk, biztosan lesz megoldás. Minden közösség kevés emberrel kezdte. Én teológus hallgatóként első alkalommal Gyomaendrődön 6 embernek prédikáltam, és úgy érzem, az Úristen az én generációmat belmisszióra hívja. Mert igaz ugyan, hogy nehezebb a régi házat felújítani, mint újat építeni, de a renoválásnak és az újjáépítésnek is megvan a maga szépsége. Visszatérve a fazekasvarsándi gyülekezethez, ha az élő Istent keresik és azt a békességet, amelyre Ő hív minket, lesz itt közös jövő is.– Úgy legyen, köszönöm szépen a beszélgetést!– Én köszönöm a lehetőséget!

Hírdetés


Forrás:polgarno.blogspot.com
Tovább a cikkre »