Új felvidéki tanösvény, mely lélekben is összeköt

Szeptember 14-én a befejezéséhez érkezett az a másfél éves munka, mely a felvidéki Mária-út vonalának mentén haladó Kürt–Szőgyén szakaszt újította fel és látta el útjelekkel, jelző- és információs táblákkal.

Az ötletgazda a Via Mariae Polgári Társulás volt, mely azzal a céllal alakult 2003-ban, hogy a felvidéki zarándokutakat éltesse és az útvonalakat bejárhatóvá tegye. Nagy összefogás vette kezdetét. A megvalósításban komoly részt vállalt a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a kürti székhelyű Compas Polgári Társulás, és a révkomáromi székhelyű Kuckó Polgári Társulás. Mindehhez szükség volt még a két község önkormányzata, valamint civil szervezetek, társulások, magánszemélyek készséges hozzáállására.

„A pálos szerzetesek által létesített ciglédi Mária-kegyhely, a Párizsi mocsarak növény- és madárvilága, szakrális és történelmi jellegű műemlékek, illetve a velük kapcsolatos történetek, a megélhetést nyújtó mezőgazdaság, az egyre inkább fejlődő szőlőtermesztés és borkultúra, s nem utolsósorban a zarándoklás gondolatának népszerűsítése gazdag forrásul szolgált a tanösvény témáinak összeállításához” – mondta el Török András, a Via Mariae társulás alapítója, elnökségi tagja.

Mint hozzátette: „A hagyományok követésén kívül a tanösvény további célja, hogy elsősorban a helyi felnövekvő fiatal nemzedékkel megismertesse a szülőföld történelmét és értékeit, s egyúttal, mint a vallási turizmus egyik eszköze, a régió kiemelkedő lelki és kulturális értékeire is rámutasson.”

A kitűzött napon, a kora reggeli órákban a kürti templom előtt gyülekeztek a zarándokok, ahol a házigazdák, a cserkészek és az egyházközség tagjai szeretetvendégséggel fogadták az érkezőket. Lehetőség volt szentgyónásra, majd a regisztráció után megtekinthették azt a fényképkiállítást, mely a tanösvény munkálatait örökítette meg.

Kovács Tamás, a Compas elnökségi tagja, Téglás János, Kürt polgármestere, és a Hajnalvándor verséneklő együttes köszöntötte a vendégeket. Ezt követően Farkas Zsolt szőgyéni és Maga Péter kürti plébánosok imádkoztak, majd megáldották a tanösvényt és a zarándoklatot.

A két község temploma közti tanösvényen 50 méterenként felfestett tanösvényjelzés mutatja az utat, 12 irányjelző oszlop, és hat információs tábla van kihelyezve, melyen négy nyelven (magyar, szlovák, angol, német) olvasható az adott hely bemutatása.

Hírdetés

A 9,3 km-es zarándokút célállomása a szőgyéni Nagyboldogasszony-templom volt. Az érkezőket a Mária Légió, a cserkészcsapat és az egyházközség tagjai fogadták. A fényképkiállítás is Szőgyénbe érkezett, a szeretetvendégség asztala is terítve volt, a cserkészek díszőrsége mellett léptek be a templomba a testileg fáradt, de lelkileg feltöltődött zarándokok, hogy a nap megkoronázásaként részt vegyenek a zarándokmisén, ahol szintén szolgált a Hajnalvándor együttes.

A katolikus egyház ezen a napon ülte a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét, így a zarándoklat folyamán is több ízben elhangzott az ünnepre való utalás, és az a X. Piusz pápáról ránk maradt mondás, miszerint

A Mária személyében testet öltött keresztény magatartás szellemiségének jegyében celebrálta a szentmisét Zsolt atya, oltártestvérével, Péter atyával, a híveikkel megtett közös zarándoklat után. A szentmisét követően alkalom volt a Szent Kereszt ereklye előtti hódolatra, majd filmvetítéssel mutatták be a szervezők a tanösvény munkálatait.

Török András, Kovács Tamás, ifj. Fekete László, Hinzellér László és Csémi Szilárd szólt az egybegyűltekhez. A képekből és a beszámolókból nyilvánvalóvá vált az a rendkívüli összefogás, melynek eredményeként megvalósult a Felvidéki Mária-út tanösvényként is szolgáló szakasza.

Végezetül Török András mondott köszönetet, és nyújtott át elismerő oklevelet a polgármestereknek, a lelkiatyáknak, a szőgyéni mezőgazdasági szövetkezetnek, a gazdáknak, akik engedélyezték a földjükön való áthaladást, a kürti 22. sz. Majer István, és a szőgyéni 32. sz. Szent Mihály cserkészcsapatnak, a Csemadok alapszervezeteinek, a Mária Légió prezídiumának, az SzMCs, a Compas, és a Kuckó munkatársainak, helytörténészeknek, fordítóknak, grafikusoknak, a munkálatok irányítóinak és kivitelezőinek, valamint mindazoknak, akik önkéntesen járultak hozzá a szellemi muníciót is tartalmazó különleges tanösvény létrejöttéhez.

Bővítését már a közeljövőben tervezik, a szőgyéni kataszterben lévő, úgynevezett Lehotkai kereszt felújításával, környékének kitisztításával, járhatóvá tételével.

A Mária-út hálózatán keresztül bebarangolható a Kárpát-medence és elérhető annak legtöbb Mária-emléke, de felfűzi a természeti és az épített örökséget is. Világnézeti, nemzetiségi és kulturális hovatartozástól függetlenül hívja mindazokat a zarándokokat és túrázókat, akik szeretnék megismerni a táj szépségeit, az itt élők kultúráját és vendégszeretetét.

A kürtiek és a szőgyéniek bíznak abban, hogy a jövőben, megfogadva az ószövetségi próféta tanácsát, sokan, sokféle céllal és alkalomból „veszik szemügyre az ősi utat”, és felkeresik, bejárják, megismerik a tanösvényként is szolgáló felújított szakaszt, és Jeremiás ígérete szerint megtalálják lelkük nyugalmát. A Mária-útnak ez a szakasza a kürti Mindenszentek temploma és a szőgyéni Nagyboldogasszony-templom között mindkét irányból átjárható.

A tanösvény létrehozása a Volkswagen Slovakia Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap, és a Nyitra Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg.


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »