Trump-kampánybeszéd Tulsában. Megmenthet-e minket? Tisztelt Olvasó!

Kebelbarátaim, szellemi társaim, mi tagadás, lesújtó véleménnyel illették az amerikai elnök minapi kampánybeszédét. Egyikük bele-belehallgatott, de hamar belátta, hogy ez nem az ő világa… Ám másikuk is csak a közepéig bírta.Mint írta, „…nekem félelmetesen ellenszenves Donald Kacsa, ezért sem bírtam tovább. Meg azért sem, mert hihetetlenül primitív szöveget nyomott. Azzal dicsekedni, hogy micsoda csillagászati összeget fordítottak a hadiipari kiadásokra, és utána még ezt azzal fokozni, hogy »és az összes hadieszköz: a vadászgépek és a bombázók, a rakéták és a harckocsik mind az Amerikai Egyesült Államokban készültek« – hát szóval ez már nekem sok volt. Ki vagy mi kényszeríti őket minderre a saját világhatalmi törekvéseiken kívül?”Nehezen tudnék e véleményével vitába szállni. De hajlok arra, hogy ebben is igaza van: „Lehet, hogy Joe Biden csakugyan demenciás, de egy elnöktől méltatlan dolog azzal szórakoztatni a választási gyűlés közönségét, hogy ellenfele, ahogy ő nevezte, »Sleepy Joe Biden« nem tudta, hogy éppen hol van…”Mint ahogy azon sem lehet csodálkozni, hogy barátomat – s vele együtt sokakat – taszítja Trump puszta test- és arcbeszéde is. Csakugyan egy narcisztikus, öntelt figurát mutatnak.S mégis, mindezek ellenére – vagy mindezekkel együtt – Trump tulsai jelenése volt hosszú napok óta az első olyan amerikai esemény, amely a lesújtó híráradat közepette bizakodással töltött el. Barátom is nyugtázta azt a két fontos mozzanatot, amely csakugyan némi derűlátásra adhat okot.„Trump nagyon jó szónok, a primitív amerikaiakat úgy bűvöli el, mint Cipolla a Mario és a varázslóban a közönséget”, állapította meg barátom. Márpedig az elnöknek erre a különleges képességére elengedhetetlenül szükségünk van és lesz, ha nem akarjuk, hogy a novemberi választásokon a demokraták, a szemlátomást minél nagyobb káoszra játszók kerüljenek hatalomra – uralomra – Amerikában. S onnantól kezdve az amerikai álomnál is sokkal veszedelmesebb szellem kísértete járja be a világot: a baloldali radikalizmus, az újkommunizmus kísértete, a fehér rassz megsemmisítésének, bedarálásának esztelen kísérlete.Barátom szerint Donald Trump „csak annyival jobb mostani és korábbi ellenjelöltjénél, hogy időnként képes kiszámíthatatlan elnöki lépésekre is”, pl. az Antifa terrorista szervezetként való minősítése – írja barátom – „nagyon tetszett”.Tisztelt Olvasó! Vegyük észre: ez a „csak” ebben a pillanatban számunkra szinte a „minden”. Nekünk „csak” az lehet most legfőbb értelmes óhajunk, hogy akadjon még olyasvalaki Amerikában, aki képes megállítani az Antifát, a baloldali radikálisokat, a rasszistázókat, az eszementeket. És segíthet megállítani a világban az újkommunistákat, akik hovatovább Németországban, európai szövetségesünknél, az Európai Unió legmeghatározóbb államában állíthatnak büntetlenül szobrot Leninnek.Aki, új méltatói szerint, nagyszerű eszméjével megelőzte korát. Szerintünk meg a százmilliónyi áldozattal járó kommunizmusnak szellemi vezére és gyakorlatias gyilkosa, tisztelt Olvasó!

Hírdetés


Forrás:szilajcsiko.hu
Tovább a cikkre »