Templombúcsú Demecserben

Templombúcsú Demecserben

A demecseri görögkatolikus templomot 1990. július 20-án szentelte fel Keresztes Szilárd kiérdemesült hajdúdorogi megyéspüspök. Idén július 26-án hálaadó Szent Liturgiát végzett Keresztes Szilárd püspök a kerület néhány papjával, a korábban itt szolgált Tóth Elek atyával s Szabó Gábor parókus édesapjával.

A templomot ünnepeljük, amely hozzátartozik e közösség életéhez, az imádságához, az áldozatához. A templomszentelés napján és a templombúcsún mindig körmenetet is tartunk, s négy evangéliumot olvasunk fel. A négy evangéliumi történet közös gondolatokat tartalmaz: kicsoda az Isten, mi nekünk a templom, s hogy kell életünk áldozatait viselnünk – hangzott el Keresztes Szilárd püspök szentbeszédének elején.

Isten az, aki mindig ad, önmagát adja mindenben: szeretetét, életét, öröklétét akarja velünk megosztani. Isten azt akarja, hogy mi is felemelkedjünk arra a szintre, amelyen ő élt, ezért adott meg nekünk mindent: csodálatos világot, szép környezetet, telve növényekkel, fákkal, virágokkal; adott az embernek építő művészetet, építettünk gyönyörű házakat, palotákat, várakat, hatalmas templomokat s barátságos kis hajlékokat.

„Isten ajándéka ez is, mert ő mindenben és minden által, emberek által, egymás által is megajándékoz bennünket.”

A templom az újjászületés helye. Hány embert kereszteltek meg itt a harminc év alatt; hányan végezték itt a szentgyónást, hogy megszabaduljanak a bűnöktől. Egy templomot azért építenek, hogy a megtisztulás háza legyen.

„Az irgalmas és emberszerető Isten állandóan itt van közöttünk. Nem véletlen, hogy görög liturgiánknak a leggyakrabban hangzott imádsága ez: »Uram, irgalmazz!« Ahogy Jézus mondta: az Atya megbocsát nekünk. Itt vagyunk a templomban, az Isten irgalmasságának házában” – fogalmazott a szónok.

„Jertek Atyám áldottai, vegyétek birtokba a nektek készített országot.” Jézus mindennek a foglalata. „Ő az Isten egyszülött Fia, az első ember, az Emberfia.

Hírdetés

Ez annyit ér nekünk, mint maga Jézus Krisztus. Így szenteltük fel, így gondozzuk, így töltjük meg imádsággal. Dicsőség legyen Istennek, aki irgalmában megajándékozott minket ezzel a templommal” – mondta Keresztes Szilárd püspök.

A körmenet után püspöki áldásban részesültek a búcsúünnep résztvevői.

A szertartást követően a templomkertben és a parókia udvarán agapéval folytatódott a demecseri görögkatolikus templom búcsúünnepe.

Szöveg: Szabó Gábor esperes, parókus

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Demecseri Görögkatolikus Egyházközség

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »