Nagyszarva község álláspontja a területén létrehozandó szlovák tannyelvű alapiskolával kapcsolatban

Nagyszarva község álláspontja a területén létrehozandó szlovák tannyelvű alapiskolával kapcsolatban

Nagyszarva község önkormányzata az alábbi levélben tette közzé álláspontját a községben létrehozandó szlovák tannyelvű alapiskolával kapcsolatban:

Január 7-én a községi hivatal kézhez kapott egy levelet Információ az új törvényről és ismételt kérvény az alapiskola gyorsított megalapítására címmel, amelyben az Iniciatíva BKZ Polgári Társulás szlovák tannyelvű alapiskola megnyitását kéri Nagyszarva községben.

A levélhez egy kérdőívet csatoltak, azon szülők nyilatkozatát, akik gyermeküket a Nagyszarván létesítendő szlovák oktatási nyelvű alapiskolába kívánnák beíratni. A kérdőívben az állt, hogy a 2019/20-as tanévben tizennégy első osztályos diák látogatná a szlovák alapiskolát, akik közül hatan nagyszarvai lakosok, a többiek pedig a környező falvak polgárai.

A lista ellenőrzése során kiderült, hogy hatuk közül csak hárman szerepelnek a nagyszarvai lakossági nyilvántartásban. A többi érdeklődőnek (tizennégyből tizenegynek) a környező falvakban van a lakhelye. A továbbiakban kiderült az is, hogy az egyik kérdőív valótlan adatokat tartalmazott. Miután kapcsolatba léptünk a feltüntetett szülővel, ő úgy nyilatkozott, hogy semmilyen kérdőívet nem írt alá, és nem érdekli a nagyszarvai szlovák tannyelvű iskolába való beíratás.

Nagyszarva község ezt követően megszólította az érintett községeket azzal a kéréssel, hogy az adott témában foglaljanak állást. A környező községek, Macháza kivételével, úgy tájékoztattak minket, hogy nem regisztráltak semmilyen kérelmet. A macházai diákok a nagylégi alapiskolát látogatják.

Az Iniciatíva BKZ levelében arra is rámutat, hogy gellei gyermekek is igényelnék a szlovák alapiskolát. Névtelen internetes felmérést végeztek a gellei szülők körében, és ennek alapján a községből huszonhárom gyermek látogatná a szlovák alapiskola különböző évfolyamait. Gelle község hozzánk eljuttatott állásfoglalásában viszont az áll, hogy részükre a szlovák tannyelvű oktatás megfelelően biztosított Dunaszerdahelyen, ahová jó a közlekedés is.

Hírdetés

Mivel községünkben a szlovák alapiskola látogatása iránt három állandó nagyszarvai lakhellyel rendelkező gyermek szülője érdeklődött, ezért 2019 januárjában önkormányzatunk tárgyalást kezdeményezett Nagylég községgel a közös iskolai körzet megalakításáról. A nagylégi alapiskolát falunkból már jelenleg is látogatják diákok, hiszen közelebb van, mint Bős. A nagylégi szlovák tannyelvű iskola 1967 óta működik, teljesen felszerelt, és jó referenciákkal rendelkezik. Ugyanolyan távolságra fekszik Nagyszarvától, mint a somorjai Bél Mátyás nevét viselő szlovák alapiskola, amellyel közös iskolai körzetünk volt 2017-ig.

Nagylég képviselő-testülete 2019. január 17-én jóváhagyta a közös iskolai körzet létrehozását Nagyszarvával a szlovák tannyelvű alapiskola 1-9. évfolyamai számára. Ehhez hasonlóan 2019. február 21-én Nagyszarva képviselő-testülete is jóváhagyta a közös iskolai körzet létrehozását Nagyléggel a szlovák tannyelvű alapiskola 1-9. évfolyamai részére. Értesülésünk szerint a környező községek is kérték közös iskolai körzet kialakítását Nagyléggel a szlovák nyelvű oktatás biztosítása céljából.

Közösen dolgozunk azon is, hogy közvetlen buszjáratok létesüljenek nagylégi (Lehnice-Kolónia) vasútállomás megállóval, ami megkönnyítené a községeinkből Pozsonyba ingázó munkavállalók beutazását. Bántónak találjuk azt a félrevezető kampányt, amely a Nagyszarván létesítendő szlovák alapiskola témájában kialakult. A BKZ megbízásából egy PR ügynökség által 2019. március 7-én szervezett sajtótájékoztatón olyan valótlan állítások hangzottak el, amelyek a nyilvánosság körében azt a benyomást kelthetik, hogy nemzetiségi okokból nem akarjuk megalapítani a szlovák alapiskolát Nagyszarván. Ettől elhatárolódunk! Megjegyeznénk, hogy a 2019. március 7-i ominózus sajtótájékoztatóról községünk képviselőinek nem volt tudomásuk.

Az önkormányzati képviselők kötelesek a község vagyonával úgy gazdálkodni, hogy az előnyös és hatékony legyen, elsősorban a község lakói számára. A község szerveinek kötelessége a község fejlődését, a község polgárainak érdekeit, a környezeti értékeket és a környezet védelmét figyelembe véve gazdálkodni a község vagyonával (az önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 138/1991 sz. törvény 7. cikkének 1. bekezdése).

A település alapvető feladata az önkormányzatiság gyakorlása során, hogy gondoskodjon területének fejlesztéséről és lakói szükségleteiről (a 369/1990. számú önkormányzati törvény 1. cikkének (2) bekezdése). A település vagyonának a településre háruló feladatok teljesítését kell szolgálnia (a 369/1990. számú önkormányzati törvény 8. cikkének (2) bekezdése).

Az 596/2003. számú törvény 2019. január 1-től hatályos módosítása alapján az önkormányzat az alapiskolai körzet meghatározásakor ugyancsak figyelembe veszi az adott településen állandó lakóhellyel rendelkező lakosok igényeit az államnyelven és a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatás terén. Községünk néhány lakója igényének kielégítésére megfelelő megoldásnak tűnik, hogy közös iskolai körzetet hozunk létre olyan községgel, amely alapítója (és fenntartója) egy szlovák tannyelvű alapiskolának, az iskolai férőhelyek szempontjából elegendő kapacitással bír, és megfelelő távolságban helyezkedik el.

Nagyszarva 2019. március 13.
László Zoltán polgármester és Nagyszarva község képviselőtestülete


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »