Káröröm, rosszindulat, elégtétel nélkül lehet csak felemelkedni

Sok ember gondolkodik így: „Legszebb öröm a káröröm.”; „Ha megdobnak kővel, dobd vissza kettővel.” Még mindig túl sok az olyan ember, aki vélt vagy valós sérelmeiért úgy próbál elégtételt venni, hogy közben a másiknak valamilyen módon árt, s teszi ezt az igazságosztó szerepében tetszelegve. Csak azt felejti el az ilyen ember, hogy ezzel nem felszabadítja magát, hanem még mélyebbre süllyeszti az életben.

 

A karma szabályai mindig és minden körülmények között működnek. Tapasztalom, hogy sokan nem képesek felismerni, hogy minden tudatos, illetve tétova mozdulatukkal írják saját és mások sorsát.

Ezt abból szűröm le, hogy még a spirituális témákkal és kutatásokkal foglalkozó emberek körében is megy a harc. Értem ez alatt a személyeskedést, a viszálykodást, a rivalizálást, az irigykedést, az acsarkodást, az önzőséget és a rosszindulat megannyi megnyilvánulását, hogy csak néhány kiragadott példát említsek.

Álláspontom szerint, ha valaki jóindulatú, az már fél siker a szellemi és lelki fejlődés terén. Míg ha valaki nem képes a számára helytelennek tűnő cselekedeteket némi toleranciával, megértéssel, együttértéssel elfogadni, hanem helyette vérre menő belső és külső harcokat vív, annak nem költözhet életébe, lelki világába a valódi béke.

 

Mégis, mit éreznek azok az emberek, akik minden jogukért, igazságukért, meggyőződésükért harcba indulnak?

Felhívom minden kedves Olvasó figyelmét, hogy ez a téma azért is nagyon aktuális, mert egy marsikus évben járunk, amikor túlzás nélkül rengeteg elfojtás, sértés, sérelem, elkeseredettség, félelem, fájdalom, sértődöttség – akár jogosan, akár jogtalanul – érhet bárkit, s ilyenkor fontos a lélekjelenlétünk! Vagyis az, hogy ne hirtelen felindulásból, dühből, haragból, gyűlöletből döntsünk, mert azzal magunkat rántjuk le vagy húzzuk vissza a tudati fejlődésben.

Figyeljünk oda a kommunikációra! Ne dédelgessünk sérelmeket, hanem beszéljünk, egyeztessünk a problémáinkról azokkal, akikkel kapcsolatosak.

Ne engedjük, hogy elhatalmasodjon rajtunk a rosszindulat, a káröröm és az elégtétel utáni sóvárgás, mert ez talmi lelki kielégülést hozhat csupán, de egyik sem valódi gyógyír a lelki sebeinkre.

 

Ne legyünk manipulatívak, ne váljunk számítóvá, ne legyenek előre megfontolt és kiforralt ártó terveink, ne játsszuk le magunkban, kin hol, mikor és hogyan fogunk revánsot venni, mert azzal magunkról állítunk ki nem túl példás bizonyítványt. Ezzel ugyanis negatív karmát írunk. Kifejtem röviden, hogyan is történik mindez.

 

Sok marsikus hatás közül az egyik legerősebb az agresszió, vagyis az az erőszak, ami legtöbbször harcra, ártásra, elégtétel szerzésére sarkall. E mögött soha nem az isteni Én, hanem az egó áll. A sértettsége miatt agresszívvé váló ember egója képes olyan megalázott szerepbe juttatni saját magát – sokszor erkölcsi jogot is formálva hozzá –, amit nem tud érzelmileg vagy intellektuálisan feldolgozni, így egy görcs alakul ki a személyiségében. Ez az indulati góc nem hagyja, hogy visszanyerje lelki békéjét. Az ilyen ember úgy érzi, hogy megalázták és ezért elképzeli magában a megtörtént helyzetet, csak éppen fordított szereposztással. Nevezetesen úgy, hogy ő válik a megalázóvá, aki az új, kitalált szituációban legyőzi azt, akitől korábban a sérelmeit elszenvedte. De most szólók, hogy ez sehová nem vezet. Ezzel nem kiegyenlíti a karmát, hanem felkorbácsolja, tetézi azt. Ugyanis az igazi intelligencia nem a pillanatnyi egós érdekérvényesítéseiből, a másokat felelősségre vonó igazságszolgáltatásból vagy pellengérre (szégyenoszlophoz vagy szégyenkőhöz) való állításból merít erőt, hiszen az méltatlan eszköz számára.

 

 

Az érzelmileg és/vagy értelmileg és/vagy spirituálisan intelligens ember nem enged szabad utat a romboló, pusztító erőknek azáltal, hogy szócsövük vagy megtestesítőjük lesz. Sem a gondolkodó, sem a vallásos ember nem viselkedik így, különben nem jobb ő sem a vele szemben állónál.

Hírdetés

Az intelligens és szeretetteli ember felismeri a benne motoszkáló rosszindulatot és nem engedi befészkelődni magába, mert tudja, hogy utána belülről fogja őt rágni. Helyette mindenben a békére és a békülésre törekszik. Miért? Mert belátja, hogy minden ember – köztük ő is – gyarló, aki számos alakalommal hibázik. Hibázik, mert tudatlan, hibázik, mert figyelmetlen, hibázik, mert rosszul gondolkodik, hibázik, mert olykor nem tud uralkodni magán… millió és egyszer hibázunk az életben.

De ha egyszer valaki hibázott, akkor azt az embert nem el- vagy megítélni kell, hanem felemelni, felsegíteni, megtanítani, támogatni és utat mutatni neki.

Hitvallásom és meggyőződésem szerint a helytelen gondolkodás, illetve az abból fakadó helytelen cselekedetek a karma és a mindennapi, társas együttélés törvényeit egyaránt figyelembe véve, nem fenyítéssel, nem megtorlással, nem elégtétel-kereséssel orvosolható a legjobban, hanem lelki nemességgel, megbocsátással, a sérelmek elengedésével, pozitív példamutatással, szeretettel, odafordulással, egyeztetéssel, béküléssel, konstruktív megoldáskereséssel és sok-sok kommunikációval.

 

Működjünk együtt egymással ezen a Földön, ebben a társadalomban, ebben a korban!

Szívemből kívánom, hogy ne legyünk egymás ellenségei!

Alig adódhat olyan probléma két normális ember között, amit ne lehetne a fent említett módon megoldani. Én ebben hiszek!

 

Ui.: Mindenki önmagával kezdje, saját életét vizsgálja át először és amíg saját magában nem tett mindent helyre, addig ne foglalkozzon másokkal. Különben egója könnyen tévútra csalhatja őt.

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

 

Szeretettel,

Száraz György

 

Boldog napot!

The post Káröröm, rosszindulat, elégtétel nélkül lehet csak felemelkedni appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »