Juhos László levele Dr. Kozák Miklós Úrnak 2000. október 2-án

Reális Zöldek Klub
Országos Társadalmi Civil Szerveződés
1279 Budapest, Pf.:74
Juhos László
elnök
tel./fax: 2-759-851

Dr. Kozák Miklós Úrnak
nyug. egyetemi tanár

Tisztelt Tanár Úr

Köszönöm a felkérését, amelyben írásomat kéri, Dr. Mosonyi Emil professzor Úr születésnapjára készülő albumba.

Felkérésének örömmel teszek eleget.

A sors ajándékának tartom, hogy Mosonyi professzor Úrral számos alkalommal volt lehetőségem társalogni, szakmai kérdésekről beszélgetni, barátságba kerülnöm az akadémikus Úrral. Így tapasztalatból tudom, a Professzor Úr kiváló beszélgető partner, mindig figyel a másik szavára, gondolatai vitatkozás közben, mindig ott vannak jelenlévők között, a vele beszélgetők között.

E bölcs, okos tulajdonsága a Professzor Urat, egyszer cserben hagyta.

Ezt az epizódot adom közre.

A történéskor bizony Professzor Úr gondolatai elszálltak a teremből, valahová távolra, akkor nem tudtam hová.

Később, félévvel a sztori után jöttem rá, hogy hová kalandozott el Emil bátyám gondolata.

Egy versikét komponált, Tompa Mihály után szabadon.

A versike azóta, a Reális Zöld valóság mottója lett.

Testvér testvért, apát fiú butit
Mégis, ne adjál erről semmi hírt
Nehogy ki távol sír e nemzeten:
Kinevetni is kénytelen legyen.

Emil bátyám ‘94-ben az Országházba kapott meghívót.

Szigetköz vízpótlásának megoldása, a lehetséges műszaki változatok egyeztetésé céljából, zárt ülésre. A meghívót a Köztársasági elnök küldte. Én kísérője voltam, és így jelen voltam a zárt ülésen.

Az egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyv nem készült, magam is már csak homályosan emlékszem a részletekre, Emil bátyám biztosan pontosabban, ezért is közre adom a találkozón történteket.

Emil bátyám, ha valamire rosszul emlékszem kérlek korrigáld, hogy az utókornak az események valósághűen maradjanak meg.

Az eseményről a közvélemény is hallott, napi lapban megjelent újsághír formájában. ( 1994. március 8-án kedden)

„Vita a Szigetközi vízpótlásról

Göncz Árpád köztársasági elnök kezdeményezésére tegnap délután a parlamenti pártok elnökei, frakcióvezetői, illetve azok képviselői zárt ülésen vitatták meg a szigetközi vízpótlással összefüggő kérdéseket – jelentette munkatársunk.

Az ülésen – melyet Boross Péter miniszterelnök vezetett – jelen volt Schamschula György közlekedési miniszter, Mosonyi Emil professzor, a nagymarosi vízlépcső szellemi atya és a Reális Zöldek képviselői. Az álláspontok ismertetése során kiderült, az MDF és az MSZP a fenékküszöbös megoldást támogatja, de a kormány álláspontja szerint is ez a legjobb megoldás a térség vízpótlására.”

Előzményhez tartozik, hogy néhány nappal a fenti találkozó előtt kérésemre már fogadta a Professzor urat a Köztársasági elnök. Aktuális „vizes ügyekről” folytatott a disputát a

Köztársasági elnökkel.

Ezt követően néhány nap múlva kaptam az értesítést a Köztársasági elnök titkárságáról, hogy Szigetköz vízpótlásának a kérdésében a parlamenti pártokkal az elnök egyezetni kíván, és ezen az egyeztetésen a Köztársasági elnök , igényli Mosonyi professzor jelenlétét.

Hírdetés

Az elnök Úr üzenete úgy szólt, hogy semmi körülmények között a Professzor urat ne engedjen elutazni, a tervezett egyeztető megbeszélés előtt.

Sikerült Hedvig asszonnyal megegyezni, hogy nyolc nappal tovább maradnak Budapesten, mind ezt szándékukban volt. A szálloda költséget átvállaltam, mivel Göncz elnök Úr azt is üzente, vizes minisztérium állja a számlát. Ez utóbbiból nem lett semmi. Az elnök ígéretét a minisztériumon nem tudtam behajtani. Nem keseredtem el, annak ellenére, hogy tisztában voltam a nyolc napi szállodai költség felemészti a reális zöldek egész évi tagdíját. Szerencsém volt a szállodai számlát végül, Kapolyi László egyenlítette ki.

Eljött a várva várt nap, találkozó a pártok képviselőivel.

A pártok képviselőivel 1997. március 7-én 13 órakor az Országházban, a Köztársasági elnök tárgyaló szobájában találkozott a Professzor Úr.

A találkozóra alaposan felkészült. Taktikai megbeszélést tartottunk a MTESZ Székházában, még a találkozó előtt két órával is. Az utolsó taktikai megbeszélésen Rajkai Zsolt államtitkár úrral is ott volt. Rajkaitól megtudtuk, hogy Szigetköz vízpótlása kérdésében , mi a kormány álláspontja. Professzor Úr és Kormány álláspontja a vitatott ügyben azonos volt.

Az államtitkár Úr az egyeztetés végén kérte Emil bátyámat, legyen a Kormány segítségére, győzze meg a pártok képviselőit a kormány szakmai igazáról, a Köztársasági elnök jelenlétében.

A találkozóra a Házba a Professzor Úrral ketten indultunk el a székházból. Rajkai államtitkár előbb távozott a MTESZ Székházból, kérte, hogy mi csak utána menjünk át az Országházba. Kérését betartottuk.

Emil bátyám angol nyelven írt könyveit cipeltem és néhány dokumentumot a vízlépcsőről.

Az egyeztetést a pártok képviselőivel a Körtársasági elnök nyitotta meg, majd az elnöklést átadta Boross miniszterelnöknek.

A Kormány is képviseltette magát a zárt ülésen. Schamschula miniszter, és Rajkai Zsolt, valamint Tarján Lászlóné államtitkárok voltak jelen, és ültek az elnökségben.

A pártok jelenlévő képviselőire már egészen pontosan nem emlékszem. Megpróbálom felidézni, hogy kik is ültek az asztal körül.

A Magyar Demokrata Fórum képviseletében Für Lajos, Bakó Lajos, a Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében Surján László, és még egy képviselő, Szabad Demokraták Szövetsége képviseletében Lotz Károly, Kiss Róbert, a Magyar Szocialista Párt képviseletében Pál László, a Fiatal Demokraták Szövetsége képviseletében Pap János képviselő. A kisgazda vonalat a Szabó János féle kisgazda pártból két képviselő látta el.

A Torgyán féle Független Kisgazda Párt képviseletében nem volt senki jelen. Ennek okát, már az egyeztető megbeszélés előtt megtudtam. A egyezető megbeszélés meghívóit magam írtam és készítettem elő, Szunyog államtitkát titkárságán, így a részletekről tájékozott voltam.

Torgyán féle kisgazdák meghívóját az elnök nem írtja alá, arra hivatkozással, hogy a Torgyán féle kisgazdák nem rendelkeznek frakcióval.

A FIDESZ képviseletében, mint említettem Pap János képviselő volt jelen. Pap János mellett a képviselők között ült megbújva, Vargha János is. Az ülés előtt ezt nem vettem észre, mármint Vargha jelenlétét. Azt hittem civilek a zárt ülésen csak mi ketten vagyunk. Az elnök ugyanis kérte a pártok frakcióvezetőit, hogy a zárt körű ülésen csak politikusok legyenek jelen, kivéve Mosonyi Urat és kísérőjét.

Az elnöki megnyitókat követően az első körben a politikusok kaptak lehetőséget megszólalásra, csak ekkor vettem észre, hogy Vargha is jelen van, mivel a FIDESZ képviseletében, Vargha szólalt meg.

Professzor Úr, csak ezután a második körben kapott lehetőséget megszólalásra.

A Professzor Úr, kiállt a Kormány gravitációs vízpótlási megoldása mellett, nemzetközi megoldásokra hivatkozott és a szigetközi adottságokat elemezte, a vízszint és a vízmennyiség összefüggését boncolgatta.

Ezt követően jött a meglepetés, a sztori lényege.

A professzor Úr expozéja után, szólásra jelentkezett Pap János képviselő.

Pap képviselő magabiztosan szólt. Kioktatta a professzor urat. Sajnálta, hogy Mosonyi Úr nem ismeri a vízpótlás szivornyás megoldását.

Pap képviselő megszólalását csend követte. Számos jelenlévő arcán csodálkozást fedeztem fel.

A professzor Úr mellett ültem, aki a szivornyás változat hallatán kérdően nézett rám, majd a fülembe súgva kérdezte, tudom-e mi a szivornyás vízpótlás lényege. Fejemet ráztam, hogy nem tudom. Fejrázásomat észlelte Kiss képviselő, aki nyomban folytatta Pap képviselő mondókáját.

Kiss elmagyarázta a szivornyás vízpótlás lényegét. Ha egy csőből a levegőt kiszívjuk, azon a víz felfelé is képes áramolni, állította Kiss képviselő.

Emil bátyámra néztem. Úgy láttam gondolatai egy pillanatra a teremből messze szálltak. Nem volt ott a teremben. Nem nézett rám, csak maga elé nézett, majd lehajtotta a fejét, gyermekesen elpirult és láthatóan szégyenkezett.

Majd a Miniszterelnök felé fordulva válaszolt:

Elnök Úr, a szivornyás vízpótlás jó megoldás lenne Szigetköz vízpótlására, ha sikerül a politikus Úrnak elintézni, hogy Szigetköz térségében ne legyen érvényben a Newton-féle gravitációs törvény.

A zárt ülés Boross miniszterelnök zárszavával és a pártok erre adott válaszával folytatódott és fejeződött be.

A pártok jelenlévő képviselői – a Fidesz és az SZDSZ képviselők kivételével – a Miniszterelnöknek megígérték a gravitációs vízpótlást támogatják, Szigetköz vízpótlásának parlamenti szavazásakor a plenáris ülésen.

Professzor Úrral, a parlamentből örömmel távoztunk. Arra gondoltunk az Országgyűlés plenáris ülésén a Szigetköz vízpótlásának ügye rendben megoldódik.

A „ szivornyás pillanatokról” nem ejtettünk szót, hallgatólagosan mindketten rossz álomnak gondoltuk. Elválásunkkor siker élményt láttam a Professzor Úr arcán.

Néhány nap múlva jött a fekete leves, a T. HÁZ szivattyús vízpótlás mellett döntött, de ez már egy másik sztori.

Budapest, 2000. október 2-án

Juhos László


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »