Görögkatolikus diakónusszentelést ünnepeltek a Partiumban

Görögkatolikus diakónusszentelést ünnepeltek a Partiumban

A Szatmár megyei Sárközújlak görögkatolikus egyházközsége október 6-án tartotta templombúcsúját. Az Istenszülő oltalma tiszteletére szentelt műemlék templomban ezen az ünnepen Vasile Bizău máramarosi megyéspüspök az egyházi rend szentségének első fokozatában részesítette Simon István alszerpapot.

A zuhogó eső ellenére szűknek bizonyult a templom a szentelendő szülőfalujából, valamint a környékbeli településekről érkező hívek sokaságának.

Őseitek Szűz Mária oltalmába ajánlották ezt a templomot. Az ő örömük ma a ti örömötök. Az Istenszülő hite mérhetetlenül nagy, még a kereszt fája tövében is. Soha, egy pillanatra sem kételkedett Isten szeretetében. Ezt a mérhetetlen és kitartó hitet kell megtanulnunk nekünk is, mert amit hittel kérünk, az beteljesedik. Isten túláradó szeretete mindenkire kiárad: arra is, aki kapni akarja, és arra is, aki nem. A mai evangéliumban Jézus így nyugtatja a kánaáni asszonyt: „Nagy a te hited. Legyen hát akaratod szerint.” Legyen a te hited szerint – teljes hittel kérjünk ma tőle örömet, hogy ennek az egyháznak a tagjai vagyunk, és kegyelmet Simon István Miklósnak, akit ma diakónussá szentelünk, s elindul az Istent és közösséget szolgáló úton, cölibátust, nőtlenséget választva – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor.

A Szent Liturgián a jelöltet két diakónustársa vezette körbe háromszor az oltár körül. A papság és a hívek a „Dicsőült szent vértanúk…” tropárt énekelve, térden állva könyörögtek a szentelésen. A szentelendő is letérdelt, homlokával az oltárra borult, a püspök pedig omoforjával befödve fejét diakónussá szentelte őt. Ezt követte a diakónusi liturgikus viseletbe történő öltöztetés. Az ünnepségre érkezett számos vendég kispap énekkart alkotva kántorizált, a római katolikus és görögkatolikus áldozópapok s a hívek együtt énekelték a megyéspüspök intonálására az axioszt.

Hírdetés

*

Simon István a partiumi Csedreg faluban született. A szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban érettségizett, majd Budapesten készült a papságra. Ezt követően a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézetben és a Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskolán, majd újra Budapesten tanult tovább. A kötelező szociális gyakorlati évben Jóházán (Prislop) készült a papi szolgálatra.

Tanulmányait a Budapesti Központi Szemináriumban és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen fejezte be, majd visszatért szülőhazájába, ahol Csedregen és Kökényesden szolgált parókusa mellett. A nőtlen papi életformát választva diakónusként Kökényesdre kapott kinevezést.

Szöveg és fotó: Pallai Béla nagypeleskei görögkatolikus parókus

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »