Beszélgetés Korondi Józsa Erika polgármesterrel Terítéken Kisiratos fejlesztése, közélete

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/teriteken_kisiratos_fejlesztese_kozelete.phpBalta János 2019. június 24., Korondi Józsa Erika polgármester és a községi tanács tagjai határozat előtt alaposan megvitatnak minden felmerülő kérdéstKorondi Józsa Erikával, Kisiratos polgármesterével az elmúlt évi tevékenységet értékeljük, az idei terveket, elképzeléseket vesszük számba.– Polgármesternő, a község vonatkozásában milyennek tekinti 2018-at?– Mindig panaszkodunk a szegényes költségvetésre, ami tavaly tényleg nagyon kicsi volt, de számos pályázattal próbáltunk pénzt szerezni a fejlesztésekre. Elég régóta küszködünk az aszfaltozáshoz szükséges anyagi keret megszerzésével, ami végre ebben az évben sikerült. Megszereztük hozzá a szükséges összes jóváhagyást, ezért hétfőn hozzá is fogtunk a munkálatokhoz.– Milyen hosszú utca kap aszfaltburkolatot, milyen értékű a beruházás?– 5,42 kilométer hosszú utca lesz leaszfaltozva: a főutca, közismert nevén a Nagyfalu végétől a Toldás végéig; a termálstrand utcája a temető mellett; további két utca a Groza-téren; illetve az Iskola utcája egészen a kanálisig. A beruházás összértéke egymillió euró. A tanulmányterv 2016-ban készült el, de azóta, az euró értéke megugrott, illetve a fizetések is emelkedtek, ezért a versenytárgyaláson a vállalkozók meg se jelentek. Az uniós pályázatunkra, ami multifunkcionális erőgép, traktor és utánfutó, valamint kaszagép beszerzésére irányul, érkezett egy ajánlat, ami azonban nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek, ezért vissza kellett utasítanunk. Most újra licitre kell tennünk a 80 ezer euró összértékű pályázatot, ami a község számára elemi fontosságú munkaeszközök és erőgépek beszerzését célozza meg. Eddig a település karbantartásához az utánfutós traktort mindig valamelyik gazdálkodótól kellett kölcsönöznünk, és akkor még nem is említettem télen az utaknak a hótól való megtisztítását szolgáló erőgépről, ami nélkülözhetetlen egy település számára. Ugyanilyen fontosságú egy hatékonyan működő, nagy teljesítményű kaszagép, ami a zöldövezetek karbantartásánál nélkülözhetetlen.– Haladnak-e a középületek felújításával?– Folytattuk a római katolikus templom felújítását, ami lassan halad, de idén is sikerült a Bethlen Gábor Alaptól, sőt Románia Kormányától is pénzt szerezni a munkálatokhoz. A mesterek szerint ugyanis kívülről le kellett verni a salétromos vakolatot, a helyére szigetelő réteg, illetve új vakolat, továbbá festék kerül. A továbbiakban télen minden padban párnafűtés fog működni, de csillárok cseréjére is sikerült 1 millió forintot szereznünk a Bethlen Gábor Alaptól. Románia Kormánya 36 ezer lejjel támogatja a templom külső festésének költségeit. Ha idén is sikerülne valahonnan pénzt szerezni, hozzáfoghatnánk a templom belső festéséhez is, ami ugyancsak sokba kerül, hiszen az egész templomhajót fel kell állványozni. Folytattuk Kisiratos központjának szépítését, amin megoszlanak a vélemények, ugyanis egyesek szerint nem kellett volna a főutca járdáit térkővel burkolni. Ugyancsak idén szeretnénk a szabadtéri színpadot befedni, amivel nagyjából befejeződik a két kultúrotthon környezetének a felújítása, ahova a zöldövezet kiegészítéseként kisebb tujákat is vásároltunk. Reméljük, azok néhány év alatt megnőnek, szebbek lesznek. Kisiratost próbáljuk szépíteni, amiben segíthet a tavalyinál nagyobb idei költségvetésünk is. A településen sok helyen nincs vagy tönkrement a járda, amit szeretnénk újraönteni; az iskola tantermeit is belülről újra kellene festeni, mert azokon is kiütött a salétrom. Ha sikerül komolyabb állami támogatást szerezni, az osztálytermeket belülről fel szeretnénk újítani, amiben szerepel a jelenlegi fénycsöveknek takarékos égőkre való cserélése is. Egy másik pályázatban új táblákra, illetve számítógépek vásárlásához kértünk támogatást. Remélem, idén befejezzük a már említett aszfaltozási munkálatokat, amelyekkel párhuzamosan a járdákat is fel szeretnénk újítani.– Térköves járdákat terveznek?– Voltak olyan elképzelések is, de szerintem nem éri meg, hiszen szinte kétszer annyiba kerül, mint a betonjárda. Ugyancsak a telepítésszépítő beruházásban szerepel az új lakónegyed takarékos közvilágításának a kiépítése is, mert ott a régi világítótestek gyakran meghibásodnak, a karbantartásuk többe kerül, mint új hálózatnak a kiépítése.– Az új lakónegyedben eddig hány ház épült fel?– Az 50 megvásárolt házhelyre eddig talán 6 család épített házat. Most már azonban elkezdődtek az építkezések, ezért mind többen költöznek oda. Egyesek csak hétvégi házat óhajtanak építeni. Mi szerettük volna, ha a kisiratosi fiatalok építettek volna oda új házakat, amelyekre egy időben mutatkozott is igény. Ha ingyen kapták volna a telket, két éven belül kellett volna megépíteniük a házat, csakhogy eltelt a két év bármiféle építkezési kezdeményezés nélkül. Éppen ezért, tanácsi határozattal a jelzett telkek visszakerültek községi tulajdonba. Olyan befektető is került, aki lakónegyedet szándékozott építeni, csakhogy az engedélyeztetés költségei túl magasak voltak, ezért nem találta meg benne a számítását.Idén is gazdag kulturális program– Idén lesz-e pénz a hagyományosan gazdag kisiratosi kulturális programra?– Az már elkezdődött, hiszen Kisiratoson egész évben zajlanak a kulturális események. Februárt kezdtük a farsangolással és álarcosbállal, amit felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt megszerveztünk. Nagyon örvendünk a Kisiratosi Nyugdíjas Klub újraéledésének, aktivizálódásának. Ők sok dologban segítenek, amit ezúttal is megköszönök nekik. Húsvéti bálokat szerveztünk, a fiataloknak próbálunk szórakozási lehetőséget biztosítani Gulyás Judit segítségével. Azt szeretnénk, ha minden korosztály megszervezné az általa kedvelt programokat: kézműves foglalkozásokat, a fiataloknak fitnesz-tevékenységet szervezünk, kosárlabdázóink is vannak. Úgy érzem, Kisiratoson most is pezseg az élet. Pályázati forrásból a néptánccsoport ruhatárát is felújítottuk, a lányoknak két rend ruhát, a fiúknak inget, nadrágot és cipőt sikerült vásárolnunk…– Működik-e a Gyöngyvirág Néptánccsoport?– Természetesen, nem a régi tagokkal, hiszen azok elkerültek Kisiratosról, de az utánpótlás biztosított, Verbóczki Kinga foglalkozik kicsikkel, nagyokkal egyaránt. Gondot okoz, hogy főként a nagyobbak valahova ingáznak, ezért elég bonyolult a próbák megszervezése, a fellépéseken való részvétel. A legközelebbi meghívásunk június 15-én a Szentpáli Falunapra szól, aminek nem lesz könnyű eleget tenni, hiszen nálunk is ugyanaznap szervezik a VIII. osztályosok ballagását.– A citerazenekarok működnek-e?– Hogyne működnének, a Napraforgó gyermekcsoport a közelmúltban nagy sikert aratott, június 2-án, Egerben a Mátra Minősítő Versenyen a kiscsoportok minősítő versenyén Kiváló, míg a nagyobbak, a Kikelet, Aranypáva Díjat érdemelt ki. Ezúttal is gratulálok nekik, megköszönöm az oktatóiknak, Juhász Kálmánnak és Scserbin Jánosnak a kiváló munkát. Azt is, hogy önzetlenül támogatnak minket, és lelkükön viselik a gyermekeink sorsát, megszerettetik velük a citerázást, ami nagyon fontos. Azt szeretnénk, ha sikerélményük lenne, ezért vasárnap a kisebbekkel országos versenyre megyünk, míg a nagyobbak megpályázták és tudom, hogy addig még nagyon sokat kell tanulniuk és dolgozniuk, amíg elnyerhetik az Aranypáva Nagydíjat. Hazafelé jövet, az autóbuszon eldöntötték: nincs megállás, addig dolgoznak és tanulnak, amíg a jelzett Nagydíjat el nem hódítják. Természetesen ami rajtunk múlik, minden támogatást megadunk hozzá, azaz mindenfajta pályázati lehetőséget megpróbálunk kihasználni. Ugyanakkor a községháza tanácstermében továbbra is megtarthatják a próbáikat. Megköszönöm Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatást, amivel lehetővé vált a gyermekek citera-képzése, illetve az Egerben szervezett minősítő versenyen való részvételük.– Idén mikor szervezik meg a népzenei tábort?– Július 27-e és augusztus 3-a között tervezzük.Egyéb kérdések– A fiatal családok Kisiratoson maradnak-e?– Tekintve, hogy a Kürtösi Vám-szabadövezetben bőven van munkalehetőség, ami közel van hozzánk, 10 perc alatt a munkahelyükön vannak, ahol elég jó fizetést biztosítanak, a fiatal családok is itthon maradnak. Egyesek tőlünk is külföldön próbálkoztak, de végül visszajöttek, itthon építkeznek, aminek örvendünk.– Az iskolában vannak-e létszámgondok?– Vannak gondocskáink, mert kerülnek olyan magyar szülők, akik úgy gondolják: ha a szomszédos Kürtösön járatják román nyelvű iskolába a gyermekeiket, azok jobban fognak érvényesülni. Én viszont úgy érzem, azzal együtt, hogy nálunk magyarul zajlik az oktatás, az állam nyelvét is elsajátítják olyan szinten, hogy azzal a tudással bárhol megállják a helyüket. Szomorú, hogy 8-10 gyermeket a szüleik naponta ingáztatják a kürtösi román nyelvű óvodába vagy iskolába. A kisiratosi iskolából azonban hiányoznak a jelzett gyermekek. Nagy szerencsénk van a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett Pió Atya Gyermekotthonnal, ahol 13 gyermek lakik, ugyanakkor néhány család Nagyiratosról is hozzánk ingáztatja a gyermekét. Szerintem nálunk színvonalas oktatás folyik, nagyon jó tanári karral rendelkezünk, a gyermekeink versenyeket nyernek…– Az Aradra történő ingázás megoldódott-e?– Tavaly júniustól szeptember végéig a Megyei Szállítási Vállalat vezetőségével történt egyeztetés eredményeként próbautaztatást végeztek az ingázó diákok és tanárok, illetve a termálstrand vendégei számára. Sajnos, a próbálkozás nem járt nagy sikerrel, ugyanis nem egyszer megesett, hogy csupán 2-3 személy utazott, de olyan eset se volt ritka, amikor senki nem élt a lehetőséggel. Ezzel együtt, május 1-től szeptemberig újra beindult a rendszeres autóbusz-járat, de sajnos, ezúttal sem igazán sikeres. Természetesen, kérvényeztük a jövő évben történő üzemeltetését is, aztán majd elválik…– Ki működteti a termálstrandot?– Idén is Bodonea Gabriel működteti, aki bérli az AGRODOR Mezőgazdasági Társulástól. Szerintem jól működne, hiszen vonzó programokat próbál szervezni, de a sikerhez az időjárásnak is velünk kellene tartania… Már áprilisban beindult, de azóta alig volt néhány strandolásra alkalmas nap– A lakosság milyen arányban fizette be tavaly az adókat?– Tavaly 98%-ban fizették be, de idén is már több mint 60%-ban a lakosság kiegyenlítette az ingatlanadóját, illetve a gépjárművek utáni illetékeket.– Befejeződött-e a földmérés, illetve a telekkönyvezés?– Haladunk vele, megtörtént a földmérés, aminek az eredményeit a törvény szerint 60 napig a községházán látható helyen hirdettük, majd benyújtottuk a Kataszteri Hivatalhoz, ahonnan várjuk a telekkönyvezésüket. A munka folytatódik mindaddig, amíg be nem fejezzük a község összes külső és belső telkeinek a telekkönyvezését. Ha befejeztük az utolsó parcella külső teleknek a telekkönyvezését, kezdődik a munka a belső telkekkel. Úgy érzem, nagyon fontos dolog, hogy minden földtulajdonosnak a nevére legyen telekkönyvezve a földje és mindenfajta örökösödés el legyen hivatalosan is rendezve.– A községi tanácsban feszültségmentesen zajlik a munka?– Úgy érzem, jól tudunk együtt dolgozni, mert mielőtt tanácsi határozatot hozunk, mindent aprólékosan megbeszélünk. Így történt a járdakészítéssel is, amellyel kapcsolatban előbb megoszlottak a vélemények. Végül is úgy döntöttünk, hogy a Kisutcával kezdjük, ami egyben megyei út is, ahol az autók gyorsan közlekednek, ezért, hogy a gyermekeket megóvjuk a műúton való közlekedéstől, megépítjük a járdát. Ha ott befejeztük, következik a templomutca.– További sok türelmet, állhatatosságot kívánok a közösségérdekében végzett munkájához és köszönöm a beszélgetést!– Én köszönöm a lehetőséget!

Hírdetés


Forrás:polgarno.blogspot.com
Tovább a cikkre »