Várjuk észrevételüket! 07:44 óra, Kossuth Rádió, Jó Reggelt Magyarország, …

Várjuk észrevételüket! 07:44 óra, Kossuth Rádió, Jó Reggelt Magyarország, 2019. április 25.

Észrevételünk nem CORVINUS alapítványi formában való működésével szemben irányul, hanem a tudomány versenyképességének Hernádi Zsolt által túlhangsúlyozására vonatkozik.
Hozzá tesszük, hogy a Műsorvezető kiváló kérdésekkel szembesítette riport alanyát.
Reális Zöldek észrevétele:
A tudomány művelése nem verseny, hanem köztársasági formában történik.
Ehhez az szükséges, hogy az egyetemek kiváló tanárainak egy része a tanítás mellett önálló tudományos kutatásokat végezzen.
A tudomány puszta művelése még nem tudomány. A tudomány művelése független szabadon együttműködő tanárok, kutatók szövetsége. Erre a Hernádi úr utalt külföldi tanárok bevonására.
De a külföldi oktatók bevonására nem a verseny, hanem a köztársasági forma érvényesülése céljából van szükség.
Észrevételünk lényege arra irányul, hogy előfordulhat, hogy a MOL gazdasági érdekeivel azonosuló külföldi oktató előnybe kerülhet.
Utalás történt arra, hogy az alapítványi formát más hazai cégek is támogatják.
Minden cégnek és ez természetes, hogy profit növelje.
A cégek profitjának növekedése nem biztos, hogy nemzeti érdekünk.

Konkrét példa a múltra vonatkozólag, amely az alapítványi formában is érvényesülhet.
Kaderják Péter a CORVINUS egyetem oktatója.
Kaderják Péter a CORVINUS oktatójaként ellenezte Paks bővítését, az magyar-orosz gazdasági kapcsolatokat, a rezsicsökkentés politikáját.
1996-ban a villamos energia szektor, jelentős része külföldiek kezébe került, azzal a megkötéssel, hogy 8% profitot vihetnek ki az országból.
Az első Orbán kormány országlásának az idejére a 8%, 20%-ra növekedett.
Energia Hivatal elnöke: Kaderják Péter.
A reális zöldek levélben jelzik Matolcsy György miniszternek az ENERGIAHIVATAL nemzetellenes tevékenységét
Matolcsy György miniszter levélben elnézést kér a reális zöldektől.
2002 jöttek a szocik, módosították a számviteli törvényt, a külföldi tulajdonosok annyi pénzt vittek ki az országból, amennyit nem szégyenkeztek.
A pénz vektor mennyiség! (Korényi)
Nemzeti érdekünk, hogy hazánkban megtermelt „pénzből” minél több maradjon az országban a napi életünk fenntartásához szükséges hazai pénzállományt – egy adott technológia, és annak tulajdonviszonyai – gyarapítják, vagy éppen kiáramoltatják az országból. Ennek vizsgálatára a GDP helyett a GNI (Brutto Nemzeti Jövedelem), azon belül az „Energiafogyasztók kifizetéseinek országban maradó hányada” – angolul: “Domestic use of Revenues (DuR)” – fogalom használata alkalmas.

A negyedik Orbán kormány országlása idejére Kaderják Péter klíma és energiáért felelős államtitkár.
Több pénz megy ki az országból mint beérkezik!

Orbán Viktor úr
miniszterelnök

Tárgy: Közbenjárás kérése.

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Panaszt jelentek be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) magatartásával szemben. A MEKH nem teszi a dolgát, nem segíti elő a tisztánlátást a rezsicsökkentés folytatásának a lehetőségéért. A lakossági áramszolgáltatás folytatásának a megítéléséhez szükség volna az áramszolgáltatók konszolidált összevont mérlegeire.

Sajnos a MEKH nem készítette el a lakossági áramszolgáltatás összevont mérlegeit. Jeleztem a MEKH – nek, hogy a Reális Zöldek Klub civil szervezete térítésmentesen elkészíti a lakossági áramszolgáltatás összevont mérlegeit, amennyiben a Hivatal megküldi a reális zöldek civil szervezetének az áramszolgáltatók nevesített nevét és mérlegeik elérhetőségét. Az áramszolgáltatók szervezetéből kiszervezett cégek és kft- nevét mérlegeik elérhetőségét. Az áramszolgáltatókhoz kapcsolódó kereskedő cégek nevét, hogy mivel kereskednek és mérlegbeszámolóik elérhetőségét.

A kérésre a Hivatal adott választ, de a válasza nem az együttműködés jegyében fogant. A MEKH által ajánlott Excel táblában több fülön több minden elérhető. A villamosenergia-kereskedők száma 170, ennek kereken fele korlátozott kereskedői jogú külföldi, azonban a kereskedők tevékenységének a megítéléshez az ajánlott táblázat nem elégséges. Az áramkereskedő társaság tulajdonosi összetételére, hol van az áramkereskedő társaság bejegyezve, kérdésünkre a válasz az volt, hogy forduljunk a Társaságokhoz vagy Cégbírósághoz.

Hírdetés

Tisztelt Miniszterelnök úr!
Villanyt venni és villanyt eladni nem igényel különleges képességet.
Az energetika olyan területet, ahol egyedül a piaci mechanizmusok nem oldják meg a felmerülő problémákat. A villany nem piaci termék, mert semmilyen más energiahordozóval nem helyettesíthető. A búza piaci termék, mert ha nem terem elegendő búza, rozsból is lehet kenyeret sütni. Az információs társadalomban a villany olyan, mint a tiszta levegő, fogyasztásából senki sem zárható ki, ennek szolgálatában áll a rezsicsökkentés, ezért támogatják a reális zöldek a Kormány rezsicsökkentés politikáját. Az áramszolgáltatók összevont mérlegeinek ismerete esetén, eldönthető a rezsicsökkentés politikájának a folytatása.

Kérem Miniszterelnök úr szíves közbenjárását, hogy a MEKH a reális zöldek szakértőivel álljon szóba, legyen lehetőségünk a MEKH –el párbeszédre, az általunk önként vállalt összevont konszolidált mérlegek elkészítésére.

Számítok Miniszterelnök úr együttműködésére a reális zöldek civil szervezetével, közbenjárását előre is köszönöm.

Budapest, 2016. szeptember 5.

Tisztelettel:

Juhos László, reális zöldek elnöke, okl. hőerőgépész mérnök, okleveles energetikus szakmérnök, reaktor szakmérnök

Tisztelt Képviselő Urak!

A multik az elmúlt évek felhalmozott üzleti eredményét a mérlegeikben „elrejtették”, gondolván a számukra ínséges évekre, miközben működésükről veszteséget mutattak ki. A szocik országlása idején volt olyan multi, amely az üzleti eredményének 30%-át osztalék formájában kivitte az országból. Ha nem szégyenkezett volna, eredményének akár 60-át is osztalék formájában kivihette volna az országból. A cselekedete még csak nem is lett volna törvénytelen. A számviteli törvényt elfogadását a Magyar Országgyűlés a szocik országlása idején a multik szájíze szerint módosította. A közműszolgáltatások területén, leginkább az áramszolgáltatók területén a legrövidebb időn belül vissza kell állítani az eredeti állapotot!
Nem államosítást javasolnak a reális zöldek!
A Horn kormány ugyanis nem privatizációt hajtott végre az energia szektorban. Magyar állami tulajdonból más államok tulajdonába kerültek az energiaszolgáltatók, az áramszolgáltatók. Vizsgálat tárgyává kell tenni a Horn kormány idején országgyűlési felhatalmazás nélkül milyen árán kerültek az áramszolgáltatók magyar állam tulajdonából más államok tulajdonába. E vizsgálat határozza meg a vételárat. A rezsicsökkentést nem lehet szociális alapon kezelni! Ebben a mai felforgatott társadalmunkban, aki kér támogatást és nem kap, annak számára nincs magyarázat, hogy miért nem kapott. A Horn kormány idején kiárusított magyar energetikai állami tulajdon létrehozásában a rendszerváltás előtt, mind a tíz millió magyar állampolgár részt vett, függetlenül attól, hogy ma gazdag vagy szegény az illető.

Budapest, 2016.11.20.

Tisztelettel: Juhos László, reális zöldek elnöke

A szocik országlása idején Martonyi közreműködött az MVM magán cégbe adásához, Gyurcsány miniszterelnök szándékát szolgálta ki.
Reális Zöldek írták a szocik országlása idején:
Fidesz közeli személyek állnak Magyar Villamos Művek Zrt., az ország legjelentősebb állami vagyonának kiárusítása hátterében.
Fidesz közeli szakértők/ szakértő készítette azt a három tanulmányt és prognózist, amelyre hivatkozással a kormányfő a legjelentősebb állami vagyonelemeinek a szétverésére utasította pénzügyminiszterét Veres Jánost.
Gyurcsány Ferenc asztalára három tanulmány és egy prognózis, négy intézet műve került, de lehetne akár egy intézeté is, mivel a szakértői anyagok egyetlen gondolatkör mentén íródtak.
Állítjuk a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Energiahivatal, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Regionális Energiakutatások Központja (REKK) anyagot akár egy szerző is írhatta volna.
Gyurcsány miniszterelnök asztalára került anyagok azt a hamis képzetet sugallják, hogy a piac fejlődésének gátja és a magas villanyárak okozója az MVM monopolisztikus szervezete, illetve tevékenysége.
A reális zöldek nem állítják, csupán feltételezik brigád állt össze az MVM szétverésére.
Brigádvezető Martonyi János, az Orbán kormány külügyminisztere. A brigád munka célja az MVM szétdarabolása, hogy a villamos művek bagóért – Judás pénzek bezsebelése mellett -, eladható legyen.
Martonyi már a rendszerváltás előtt kiválóan teljesített a magyar állami vagyon elherdálásában, így kézenfekvő csapat munkát finanszírozó számára Martonyi személyének a kiválasztása a brigád élére.
Martonyi 1989-ben miniszterhelyettes, majd privatizálási kormánybiztos lett a Németh-kormányban. (Ebben az évben lépett be az MSZMP-be is.) 1990-ben előbb a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, majd 1991-től 1994-ig a Külügyminisztériumban közigazgatási államtitkár és rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. 1998-ban Orbán Viktor kinevezte külügyminiszterévé. A Fideszben 1996-ban alapítója a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek, 2002-ben elnöke lett. 2003-ban a Fidesz átalakulása során belépett a pártba, a Szabad Európa szakcsoport vezetője. Jelenleg a Fidesz Szabad Európa Központjának elnöke.
A volt külügyminiszter múltjával a Mécs Imre vezette parlamenti ügynökbizottság 2002-ben foglakozott. Akkor Martonyi közölte: „beszervezési nyilatkozatot nem írtam alá, jelentést nem adtam, ellenszolgáltatásban nem részesültem”
Kende Péter, újságíró az állambiztonsági levéltárban bukkant rá, Martonyival kapcsolatos dokumentumokra. „Magasdi”, illetve „Marosvásárhelyi” fedőnevű informátorról szóló dokumentumokra, amelyeket a Csongrád megyei kémelhárítás állított ki.
A munkadosszié szerint 1964-65-ben az akkor húszéves, szegedi egyetemista „Marosvásárhelyi” részt vett Strasbourgban a Free Europe Summer Session rendezvényén, amiről így írt egyik jelentésében: a tanfolyam célja a résztvevő diákok ideológiai befolyásolása, ami elsősorban a hivatalos amerikai politikai és ideológia propagálását jelenti. Az első, 14 oldalas beszámolót az operatív tiszt értékesnek ítélte, „Marosvásárhelyit” pedig az ügynöki munkára alkalmasnak. Később az informátor több külföldi útjáról jelentett. Az állambiztonsági szerv támogatását kérte (és kapta) például ahhoz, hogy Franciaországba utazhasson ösztöndíjjal. Itt az volt a feladata, hogy elmélyítse kapcsolatát a nyugati ismerőseivel. Marosvásárhelyi a franciaországi, illetve németországi magyar emigrációról jelentett – s tartó tisztje elégedett volt munkájával.
Kende életrajzi adatokkal támasztja alá állításait:
Kende Péter szociológus, újságíró személyes találkozón szembesítette az állambiztonsági szaklevéltárban folytatott kutatásai eredményeivel. Martonyi korábban a Népszabadságnak adott nyilatkozatában azt mondta, a rendszerváltás előtt nem állt kapcsolatban az állambiztonsági szolgálattal.
Az MVM szétverésére összeállt brigád első nyilvános akciójára 2008. február 22-én került sor Budapesten a Képviselőházban,
A nyilvános akcióhoz a keretet a Szabad Európa szakcsoport adta a főszervező Gyürk András, a Fidesz EU parlamenti képviselője volt.
A rendezvény karmestere Martonyi János.
A meghívó a villany piac tapasztalatairól szóló vitájára invitálta a hallgatót, valójában „vitadélután, vita nélkül” rendezvényre került sor.
A karmester nem bízott semmit a véletlenre.
Gyürk András még a meghívóban feltüntetett megszólalási sorrendet is megváltoztatta annak, érdekén, hogy az összegyűlt hallgatóságban kedvezőtlen kép kialakulását segítse elő az MVM –ről és annak a vezetőjéről Kocsis István vezérigazgatóról.
Az MVM -el szemben kirohanó első számú személy Kaderják Péter, a FIDESZ alapító tagja, a Magyar Energia Hivatal Fidesz országlása idején kinevezett főigazgatója.
A reális zöldek nem mondják, de akár mondhatnák is, az MVM szétverésére összeállt brigád munkáját és Kaderják Péter munkáját is, az E-ON finanszírozza.
Később, egy sajtótájékoztatón, amelyet Kaderják tartott a Corvinus Egyetemen, módunk volt Kaderják Pétert, a FIDESZ alapító tagját, a Magyar Energia Hivatal Fidesz országlása idején kinevezett főigazgatóját, az MVM szétverésére összeállt brigád frontemberét megkérdezni, sponzorálja-e az E-ON az általa vezetett kutató társaság munkáját.
Kaderják kérdésünkre adott válaszában nem cáfolta a reális zöldek feltételezését!
Közismert az E- ON, egyike a hazai árampiacon működő multiknak.
Az E-.ON gazdasági erejét a reális zöldek Magyarország integrált gazdasági erejének 5-10 szeresére becsüli.
Nincs afelől a reális zöldeknek kétsége, az E-ON mindenkit megvehet, ha érdekei úgy kívánják.
Az E-ON a hazai piacon való megjelenését követően nyílt társaságként fungált, majd egy idő után zárttársasággá vedlett.
Ezzel az E-ON önmaga tett arról tanúbizonyságot, hogy a villany piacon valójában nem a verseny híve. Az E-ON, ellentétben az RWE –vel hátra arcot vágott a tőzsdének is, és kötelezte saját munkavállalóit azok tulajdonában lévő dolgozói részvények számára történő eladására.
Csupa olyan ügylet, amely ellentétes a tisztességes versenyt akaró szellemiségével!
A Képviselőházban sorra került ülésen a reális zöldeket leginkább az lepte meg, hogy az RWE képviselőjét a rendezők nem hívták meg.
Az E-ON képviselője viszont ott volt.
Konrad Kreuzer, az EON Hungária elnöke előadása a MEH elnökének, a REKK vezetőjének, és a GVH elnökhelyettesének szavaival tökéletesen szinkronban volt.
Dr. Nagy Márta a GHV elnökhelyettese „Az energiapiaci liberalizáció hazai tapasztalatai” címmel egy oldalas, összeállítást tett közzé, amiből kiderül Nagy Márta Kaderjákkal egy követ fúj.
Később tudtuk meg, hogy Dr. Nagy Márta, Chikán Attila élettársa, a FIDESZ kormány miniszterének a kedvese, a Fidesz kormány azon miniszterének, aki Kaderjákból csinált Energiahivatali főigazgatót.
A reális zöldek úgy vélik az EON áhítozik a magyar alaphálózatra, és nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy bárki belássa az E-ON -nak égetően szüksége van a jelenleg MVM által lekötött áramportfolióra. A másik nagy, hazánkban jelenlévő német cégcsoport, az RWE ugyanis rendelkezik komoly erőművi tulajdonnal (A Mátrai Erőművel), az EON viszont nem.
Az E-ON tisztában van azzal, tisztességes versenyben az RWE-vel szemben alul marad. A reális zöldeket leginkább Kreuzer azon kitétele hökkentette meg, amikor kifejtette: Bár az MVM vezérének helyében ő is azt a koncepciót követné, amit Kocsis, azaz erős nemzeti cégcsoportot építene – hiszen egy jó menedzsernek ez a dolga – de felhívja a figyelmet arra, hogy őneki ezzel komoly problémái vannak. Az EON Hungária vezetője lényegében megzsarolta a kormányzatot, a magyar nemzeti érdekek ellen szólt, a reális zöldek olvasatában.
Horn Gyula, miniszterelnök 1998. márciusban kiadott kormány határozattal a Magyar Villamos Műveket Rt. (Paksi Atomerőmű Rt., Országos Villamos Távvezeték Rt.) nemzetbiztonsági védelem alá eső szervezetek és létesítmények körébe sorolta.
Horn kormánynak a villamos művekre vonatkozó besorolását, már mint azt, hogy a villamos energia ipar állami tulajdonban megmaradt része tabu, az Orbán kormány tiszteletben tartotta.
Hasonlóan tett a Medgyessy kormány, és a Gyurcsány kormány is, mind két kormány határozattal erősítette meg a villamos szektor állami részének védelmét.
Az már napjaink története, hogy a kormányhatározatot a FIDESZ a héten a parlamentben megtámadta.
A FIDESZ össztüzet zúdított a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló vonatkozó kormány határozatra.
A reális zöldek összefüggést vélnek felfedezni az össztűz és aközött, hogy a FIDESZ kasszából kifogyott a pénz.
A reális zöldek szerint az MVM szétdarabolására összeállt brigád valódi célja a pártkassza feltöltése, a közvetítő pénz bezsebelése a kapitalista gazdaságban ugyanis elfogadott módi.
Példa is van erre.
Osztrák cég több mint másfélmilliárd forintot fizetett közvetítő cégnek a MÁV – CARGO eladásának a közvetítéséért.
A reális zöldek úgy számolnak az MVM eladásáért a közvetítő ennek sokszorosát zsebelheti be, abból bőven juthat párt/pártok kaszájába és egyenek zsebébe is. (Kos)

(Martonyi múltjára vonatkozó forrás a világháló)


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »