Tájékoztatás/Meghívó a 2008. szeptember 25-én sorra kerülõ tüntetésrõl

A Reális Zöldek Klub 2008. szeptember 25–én tüntetéssel fejezi ki, hogy elégedetlen a Magyar Tudományos Akadémia tevékenységével.

A reális zöldek szerint a Magyar Tudományos Akadémia nem teszi a dolgát az Akadémiára vonatkozó törvény szerint. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 3.§ (1) bekezdésének c) pontja szerint az Akadémia joga és kötelessége rendszeresen értékelje a tudományos kutatás eredményeit, szorgalmazza és segítse azok közzétételét, terjesztését és felhasználását.

A Magyar Tudományos Akadémia ad hoc Bizottságának 1989. július 23–án kelt jelentésében az áll, hogy „A bősi építkezések befejezését követően egy legalább öt éven keresztül tartó megfigyelés mérési adataira lesz szükség a vízlépcsőrendszer ökológiai hatásainak megbízható előrejelzéséhez.”

Az Országgyűlés 1992-ben kérte fel a Magyar Tudományos Akadémiát az ökológiai kutatások koordinálására.

Az Állami Számvevőszék 2001 július hóban jelentést készített „ A Szigetköz környezetvédelmi céljaira fordított források felhasználásának ellenőrzéséről.” címmel.

A jelentés szerint: „ A Duna elterelésével a Szigetközben keletkezett környezeti károk mérsékléséhez ….1993—2000 között összesen 3.881 millió Ft-ot fordítottak…a kiadások 28 %-át 1. 068 millió Ft-ot a Szigetköz térség környezeti állapotváltozásához kapcsolódó tanulmányok, helyzetfelmérések, kárfelmérések, szakértői vélemények készíttetésére használtak fel…”

Hogy 2000 után kutatásokra mennyi fordítódott arról a reális zöldeknek nincs tudomása, csupán annyi, hogy Magyarországnak EU csatlakozását követően EU- s pénzek is felhasználásra kerültek.

1992-től 1997-ig a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének kihirdetése évéig öt év telt el, a reális zöldek álláspontja szerint az öt évben lefolyt kutatások és vizsgálatok eredményei nem igazolták azokat a felvetéseket, amelyekkel a hozzáértő szakmai körök határozott tiltakozása ellenére alátámasztották volna a Magyar Köztársaság Hágai keresetét.

A Reális Zöldek Klub álláspontját osztja a Hágai Nemzetközi Bíróság. A Bíróság ítéletében az áll, hogy a „A szükséghelyzetre való érvelés nem győzte meg a Bíróságot arról, hogy 1989-ben „súlyos”, azonnali és „valós” veszély állt fenn, és hogy a Magyarország által megtett lépések voltak elkerülésének egyetlen lehetőségei.”

Az Országgyűlés 1992-es az Akadémiát felkérő határozata kérte az Akadémiát vegye figyelembe a helyi szakemberek tapasztalatait is.

A reális zöldek elvárta volna az Akadémia vezetéstől, hogy 2008-ban Szigetköz környezeti monitorozása ne az MTA, hanem a területileg illetékes környezetvédelmi szervezet feladatát képezze.

Az Akadémiának nemcsak a rávonatkozó törvény szerint testületileg kellett volna értékelnie az elmúlt tizenhat év kutatásit, hanem alkotmányos kötelezettségének is, eleget kellett volna tennie..

„Tudományos igazságok kérdéseiben dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.”(Alkotmány 70/G. § (2) bekezdés)

Annál is inkább lépnie kellett volna az Akadémiának a 16 évi kutatások vonatkozásban és testületi értékelést adnia, mivel Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kijelentette kormánya számára a vízlépcső ügye nem politikai, hanem szakmai kérdés.

Az Akadémia ennek ellenére nem lépett!

Az Akadémia szigetközi kutatások megítélésben megmaradt ott, ahol 1998-ban a FIDESZ tartott.

A FIDESZ az 1998–as választások előtt elővette a „vízlépcső- kártyát”, a kártya elővétele hozzájárult a választási sikeréhez. 1998 február 28-án a Kossuth téren Duna –körös mozgalmárokkal fideszes képviselők közösen üvöltötték: „Vesszen Horn „.

A Reális Zöldek Klub 2008. szeptember 25 –i tüntetése 10 órakor kezdődik, és 14 órakor fejeződik be, a Roosevelt téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti gépkocsi parkoló területén.

11 órakor sajtótájékoztatóra kerül sor.

Hírdetés

A sajtótájékoztatón részt vesz Szalma Botond hajóskapitány

A tüntetés jelmondatai:

A REÁLIS ZÖLDEK KLUB KÖVETELI

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁTÓL:

Távozzon HAJÓSY,

hogy

lehessen hajózni!

Tanúsítson jogkövető

magatartást az

Akadémia!

Szakmai és nem a politika

szájíze szerinti

értékelést követelnek a

reális zöldek!

Több szakmaiságot és

kevesebb politikát várnak a reális zöldek az

akadémikusoktól!

Teljesítse az Akadémia a kötelességét:

Értékleje a Szigetközben 16 éve folyó

kutatásokat!

Nyilvánítson véleményt az Akadémia

a Duna ügyében, követelik a reális zöldek!

Várjuk a tüntetésre, a hasonlóan gondolkodókat.

Budapest, 2008-08-27

Juhos László

elnök


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »