Évközi 25. vasárnap “C” év (2019)

A TARTOZÁS

Behajtható adósság?

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak:

„Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával – hangzott a válsz. Fogd adósleveledet. mondta neki –, és írj nyolcvanat. Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonéból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Aki kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” Lk 16,1-13

Hírdetés

 

Ha értesz valamihez ….

Mottó: Nem maradhatsz tovább intézőm. – Mit tegyen, aki máshoz nem ért, csak vagyonkezeléshez? Mi lenne a sok pénzügyi tanácsadóval és befektetési tanácsadóval, ha menesztik őket? Volt egyszer egy (nyugat)német politikus. Egy bajor szabaddemokrata. Évekig volt földművelésügyi miniszter. Amikor pártja kibukott a hatalomból, Josef Ertl sem volt többé miniszter. A Síszövetség elnöke lett.  Ő nyilatkozta menesztése után a tévének, nem tudja, mitévő legyen, mert máshoz nem ért, mint a mezőgazdaság. Egész Németország mulatott és élcelődött ezen. Okos volt-e, a világosság fia? Tegyük fel.

Azért a dicséret, amiben Jézus a korrupt intézőt illeti, meglep. Sokat rágódhatunk sorsán és szerepén. A legtöbb hallgató önkéntelenül a gazdával azonosul, még ha ő nem is lenne olyan nagyvonalú, mint amaz. Pedig az intéző munkakörébe tette belefér, volt hozzá jogosultsága. S nem rendezetlen, hanem rendezett ügyeket adott át a gazdának. Felmentette őt nem egy kellemetlen elszámoltatás alól. Szóval nem ítélném el olyan gyorsan. S ha egyike vagyok az adósoknak, akkor még lelkesedhetnék is a rezsicsökkentés okán. Döntsük tehát el, kinek az oldalán állunk. S gondoljunk arra, a szerepek kicserélhetők. A gazda azonban ugyanaz marad.

2019. SZEPTEMBER 22. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP – „C” ÉV


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »