Évközi 19. vasárnap “C” év (2019)

Virrasztás

Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol kincsetek, ott a szívetek is. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyst megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha második vagy harmad körváltáskor érkezve is így találja őket boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolva, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” Lk 12,32-40

Várakozás

Hírdetés

Mottó Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. –  Ne féljetek, inti ismételten Jézus tanítványait. Ezúttal azonban megtetézi egy csodálatos ígérettel és jóslattal, mely szerint megkapják Isten országát. Atyja döntött így.  Erre azonban késznek kell lenniük.  Két feltételt vázol fel az Úr: a lelki szabadságot, melyet csak úgy kapunk meg, ha az anyagi biztonság helyett következetesen a lelkit választjuk, és az állandó ébrenlétet, (azaz készenlétet), a virrasztást. Mind a kettő egy és ugyanazon  lelki valóság kifejezése, két oldala. Aki kincseit félti, állandóan reszket, az hogyan is lehetne szabad Isten országában? Hisz ott semmiféle gond nem terheli sem anyagi gond, sem lelki. Hajlamosok vagyunk azonban ezt elnapolni: majd holnap. Ez a lelki patópálság, azonban illúzió. Nincs helye „timing”-nak, kicsinyes időgazdálkodásnak, a most az egyetlen alkalmas időpont. Ezt fejezi ki találó képpel Jézus, amikor a gazdát váró szolga képével világítja meg a teljes felkészültség állapotát.

2019. AUGUSZTUS 11. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP – „C” ÉV Lk 12,32-40

 

 


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »