Pápai delegátust bíztak meg a lourdes-i zarándokok pasztorációjával

Pápai delegátust bíztak meg a lourdes-i  zarándokok pasztorációjával

Ferenc pápa Antoine Hérouard lille-i segédpüspök személyében delegátust nevezett ki Lourdes-ba. A hírt Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke jelentette be a Mária-kegyhelyen június 6-án, csütörtökön.

A döntés követi a 2017-ben Međugorjét érintő határozatot; Ferenc pápa különösen nagy gondot fordít a zarándokok pasztorációjára, és azt kívánja, hogy a Mária-tisztelet központjai váljanak „egyre inkább az ima és a keresztény tanúságtétel helyeivé, megfelelve Isten népe igényeinek”. Ez olvasható abban a levélben, amelyet a pápa Antoine Hérouard lille-i segédpüspöknek küldött, és amelyben közölte vele döntését, hogy „ad nutum Sanctae Sedis”, azaz a Szentszék szolgálatára delegátusnak nevezi ki a lourdes-i kegyhely számára.

A pápai levelet a Mária-jelenések színhelyén, a Pireneusok között meghúzódó kisvárosban olvasták fel, a kegyhely lelkipásztorai és közigazgatási felelősei jelenlétében. A levelet június 6-án, csütörtökön délben tette közzé Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke. A dikasztériumot Ferenc pápa két évvel ezelőtt bízta meg a kegyhelyek pasztorációjával. A levélből azt is megtudjuk, hogy Fisichella érsek az elmúlt hónapokban „különleges küldöttként” töltötte be misszióját a kegyhelyen, amelyet évente a világ minden részéről zarándokok milliói keresnek fel.

A Fisichella érsek által végzett vizsgálatok után a pápa szeretné felmérni, hogy melyek azok a további kezdeményezések, amelyeket a lourdes-i kegyhely alkalmazhat, hogy egyre inkább az ima és a keresztény tanúságtétel helyévé váljon.

Hérouard püspök tovább folytatja lille-i megbízatását, küldetése pusztán a kegyhelyre korlátozódik, miközben Tarbes és Lourdes egyházmegyéje továbbra is Nicolas Jean René Brouwet püspök fennhatósága alá tartozik. A delegátus kinevezése nem meghatározatlan időre szól – mint Hoser érsek esetében Međugorjéban –, időleges megbízatásról van szó, amelynek célja a zarándokok lelkipásztori és spirituális gondozása. Ferenc pápa, aki számára nagyon fontos ez a gondozás, hangsúlyozni kívánja a spiritualitást, azzal a kísértéssel szemben, hogy túlságosan nagy gondot fektessenek a kegyhely irányítási és pénzügyi szempontjaira. A pápa egyre inkább elő kívánja mozdítani a népi jámborságot, amely a kegyhelyek hagyománya.

Hírdetés

Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításában a pápa kifejtette: „A népi jámborságban ragadható meg az a mód, ahogyan a megkapott hit megtestesül egy kultúrában, és folytonosan továbbadja magát” (123).

Ferenc pápa a buzdításban idézte az aparecidai dokumentumot, amely a latin-amerikai püspöki konferenciák Brazília legfontosabb Mária-kegyhelyén tartott ülésének végkövetkeztetéseit tartalmazza. Emlékeztetett arra a „gazdagságra, melyet a Szentlélek bontakoztat ki a népi vallásosságban a maga ingyenes kezdeményezésével”. Megállapította, hogy „amikor a gyermekeikkel, vagy másokkal közösen zarándokolnak a kegyhelyekre, és részt vesznek a népi vallásosság megnyilvánulásaiban, az önmagában az evangelizálás aktusa. Ne korlátozzuk, ne akarjuk kontroll alatt tartani ezt a missziós erőt!”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »