Csíkszeredában tartott megerősítő hétvégét a Házas Hétvége lelkiségi mozgalom

Csíkszeredában tartott megerősítő hétvégét a Házas Hétvége lelkiségi mozgalom

Csíkszeredában tartott Megerősítő-5 címmel programot a Házas Hétvége lelkiségi mozgalom október első hétvégéjén. A Jóisten különleges kegyelme volt, hogy ugyanekkor, október 5-én érkezett Csíksomlyóra az Ozsvári Csaba által készített missziós kereszt, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szimbóluma.

A Házas Hétvége katolikus lelkiségi mozgalom küldetése a házastársak közötti, illetve a hívek és papjaik közötti kapcsolat erősítése. Az úgynevezett megerősítő programok általában egy-egy pápai dokumentum üzenetére mint vezérfonalra épülnek. A háromnapos program során a részt vevő lelkipásztorok és párok a hétvégét tartó csapat irányításával dolgozzák fel a dokumentum főbb üzeneteit oly módon, hogy mindennapi életük példáival támasztják alá.

Amint a hétvégi rendezvény neve is sugallja, ez volt az ötödik megerősítő hétvége a sorban. A programot kialakító Thorday Attila atya és a három házaspár – Mervay Eszter és Miklós, Mihálffy Andrea és Imre, Kotschy Ancsa és András – Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű, a családban megélt örvendező szeretetről szóló apostoli buzdítását dolgozták fel.

A hét főből álló csapat a Házas Hétvége erdélyi tartományának meghívására érkezett Csíkszeredába, ahol az Erdély számos pontjáról érkezett résztvevők, két atya és 45 házaspár fogadta őket nagy szeretettel. A légkör az első pillanattól kezdve nagyon meghitt és baráti volt, hiszen a program lehetőséget adott arra is, hogy számos házaspár hosszabb idő után újra találkozhasson egymással. A helyszínt, a Csíktaploca városrészben található kultúrház nagytermét őszi termések, levelek díszítették.

A három nap során az előadók 11 részre bontva dolgozták fel a témát. Az egyes témakörök kapcsán voltak tanító részek is, de a fő hangsúly minden esetben a tanításhoz kapcsolódó személyes életpéldák megosztásán, az egymás közötti megbeszéléseken volt, melyek páronként vagy kisebb csoportokban zajlottak. Az egész hétvégének, amint a Szentatya írásának is, Szent Pál Szeretethimnusza alkotta a vezérfonalát, míg esszenciáját talán az alábbi mottó adja vissza legjobban: „Az eseményt megítélni igazságban, a személyt átölelni irgalommal”.

Az első napon azt elemezték a résztvevők, hogy milyen könnyen félre lehet értelmezni a szeretetet, és bizony lehet jó szándéktól vezérelve is bántónak lenni házastársi, családi, munkahelyi kapcsolatainkban. Az este második felében pedig a szeretet Szent Pál-i leírása alapján az isteni szeretet mibenlétéről és annak mindennapi megnyilvánulásairól gondolkodtak, beszélgettek a résztvevők.

A szombati nap nyitótémája a szeretet termékennyé válása volt: családjainkban, közösségeinkben, Egyházunkban. Ezt követően szeretetünk érlelődéséről, illetve nemzedékek közötti átörökítéséről volt szó. A délelőttöt szentmise zárta le.

Ebéd után a Szeretethimnuszhoz kapcsolódóan elsőként azt beszélték meg a résztvevők, hogy időnként milyen nehéz jól szeretni, megmaradni a szeretet keskeny útján családunkban, közösségeinkben. Ezt követően a házastársi szeretetben való szüntelen növekedés szép, de nem könnyű feladata került sorra. A nap utolsó blokkjában arra a családjainkban és közösségeinkben is nagyon időszerű kérdésre keresték a választ, miként fordulhatunk egymás felé elítélés helyett irgalommal.

Hírdetés

A napot szentségimádással egybekötött bűnbánati liturgia zárta, miközben három pap másfél órán keresztül gyóntatott.

A vasárnapi program első részében azt beszélték meg a párok és az atyák, hogy személyes példamutatásukkal – gyakran észrevétlenül is – jelek lehetnek az élet számos területén: családjaikban, munkahelyükön, közösségeikben. Kiemelt hangsúlyt kapott a családban a nemzedékek közötti, különösen a szülők felé irányuló szeretet helyes megélése és ennek nehézségei.

Ezt követően az egyéni lelkiélet és a házastársi közös hitélet közötti természetes szakadék volt a téma. Szóba került a hit családi, gyermekekkel közös megélése, valamint a hit továbbadása is a gyermekeknek.

A záró beszélgetésben arról szóltak a házaspárok, milyen küldetésük van egyházi közösségükben. Jel szerepük mellett személyes tapasztalatukkal miként segíthetik az ifjúság felkészítését a felelősségteljes párkapcsolatra, a jegyesek felkészítését a házasságra, valamint a házas testvéreket kapcsolatuk folyamatos építésében.

Az előadások után a résztvevők a jelenlevő atyák által közösen bemutatott szentmisén adtak hálát és kérték a Jóisten segítségét további életükhöz. A program zárásaként a résztvevők azt osztották meg, hogy a hétvégi lelkigyakorlat mit indított el bennük.

Felemelő volt látni az egymásba kulcsolódó kezeket, az örömteli arcokat; látni a megerősödött szeretetkapcsolatokat. Az egymás felé való őszinte nyitottság, a feltétel nélküli bizalom és szeretet megtapasztalása újra csodát tett minden résztvevőben. Fellelkesülten, megerősödve és bizakodva búcsúzott mindenki egymástól, és indult társával a munkás hétköznapokba.

Ahogy a hétvégés csapat hazaindult vasárnap este, úgy indult tovább a missziós kereszt is Csíksomlyóról, reményt, megerősödött hitet és az összetartozás érzését hagyva maga után.

Forrás és fotó: Házas Hétvége

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »