Hack Péter: Ezért nem

Ezért nem címmel írt elemzést a Hetekben Hack Péter alkotmányjogász, az SZDSZ volt parlamenti képviselője.

Véleménye szerint az európai polgárokat kijátszani igyekvő furcsa konszenzussal megy szembe a vasárnapi magyarországi népszavazás, ami lehetőséget ad a magyar választóknak arra, hogy véleményt nyilvánítsanak az Európai Unió jövőjéről.

Leszögezi: “Itt kinyilváníthatjuk, hogy nem akarjuk azt, hogy a demokratikus választásokon megválasztott miniszterelnökökből és államelnökökből álló Európai Tanács helyett a reményfutamot futó bukott politikusok testülete legyen Európa valódi irányítója.

Miért gondolják a népszavazás ellenzői, hogy helyes megtagadni Európa népeitől a jogot, hogy erről véleményt nyilvánítsanak? A baloldal szerint hol és mikor kérdezték meg erről az emberek véleményét?

Egészen elképesztő az az elképzelés, amely szerint Európában van egy megvilágosodott, a jövőt jól látó elit, amely jobban tudja, mi kell az európai nemzeteknek, mint az itt élő emberek. Ez bolsevik magatartás. Ahogy annak idején a bolsevikok, úgy a mostani európai elit is mélységesen megveti a népet és a nép véleményét. Azt állítják, hogy azok, akik az emberek véleményére hivatkoznak az elit véleményével szemben, azok mind populisták. Azt állítják, nem az a baj, hogy az ő politikájuk eladhatatlan, hanem az a baj, hogy a nép rossz. Konkrétan az október 2-ai népszavazásról azt állítják, hogy a magyar lakosság meg van vezetve kvótaügyben.

A témában folyó közéleti vita nyelvezetén is a baloldali és liberális álláspont képviselői között az említett bolsevik csalhatatlansági és tévedhetetlenségi hit süt át. A helyzet elemzésében tőlük eltérő következtetést levonók érveivel nem foglalkozva csak a lehülyézés, megbélyegzés, becsmérlés jelenik meg. Azok, akik magukat a szabadság – és ezen belül a véleménynyilvánítás szabadsága – bajnokainak tüntetik fel, a legdurvábban el akarják taposni az álláspontjukkal ellentétes megfontolásokat. Amit politikai korrektségnek hívnak, valójában tőrőlmetszett cenzúra. Markáns példája ennek a hazai, de a nemzetközi vitában is lépten-nyomon visszatérő „rasszista” bélyeg, amit előszeretettel ragasztanak mindenkire, aki az iszlámmal kapcsolatban más véleményt képvisel, mint ők. A bélyegragasztóktól kérdezem, milyen rassz az iszlám?

A megbélyegzés csak arra szolgál, hogy a kritikus véleményeket szalonképtelennek tüntessék fel, és mindenkit, aki nem a doktriner liberális véleményt vallja, azt rasszistának, szélsőségesnek, populistának nevezzenek, ezzel felmentve magukat a tényeken és érveken alapuló vitában. Ezen véleményformálók szerint a véleménynyilvánítás szabadsága azt jelenti, hogy mindenki szabadon kinyilváníthatja azt a véleményt, ami az övékkel egybeesik.

A fentiekkel szemben ez a népszavazás a migráció kérdéséről lehetőség a demokratikus véleménynyilvánításra Európáról és a jelenlegi európai elitről, amely nagyon rosszul kezeli nemcsak a migrációval kapcsolatos ügyeket, hanem Európa külpolitikai érdekeit is. Ez az elit sodorja évek óta Európát háborúközeli helyzetbe azzal, hogy növeli a feszültséget Oroszországgal, miután az ukrán belügyekbe beavatkozott. Ezekről a kérdésekről egy szabad országban tényeken alapuló, érvekre épülő, érdemi vitát kellene folytatni, ehhez azonban vitaképes politikusokra lenne szükség. Aki érvek helyett csak trágárságra képes, kiírja magát a jövőről folyó nemzeti diskurzusból.

Meggyőződésem, hogy azokról a válságokról, amelyekben benne van Európa, és amelyek felé robog, vitát kellene folytatni. Ebben a vitában az én álláspontom az, hogy a nemzeti szintű megoldások és a nemzetek együttműködése nagyobb túlélési esélyt adnak, mint a Brüsszelben összegyűlt politikai elit emberkísérletei” – írja Hack Péter terjedelmes elemzésében.

A teljes cikk itt olvasható: http://hetek.blog.hu/2016/09/29/hack_peter_ezert_nem?utm


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »