Magyar Arany Érdemkeresztben részesült Geréd Péter besztercei főesperes

Magyar Arany Érdemkeresztben részesült Geréd Péter besztercei főesperes

A kitüntetést a szórványmagyarság megmaradásáért tett erőfeszítéseiért, a nemzeti és vallási önazonosság megőrzése iránti elkötelezett, több évtizede végzett szolgálatáért adományozta Áder János köztársasági elnök Geréd Péter pápai káplánnak, besztercei főesperes-plébánosnak. Az érdemkeresztet július 23-án Magyarország kolozsvári főkonzulátusán vehette át.

Geréd Péter főesperes a RomKat erdélyi katolikus hírportálnak nyilatkozva elmondta, nagy örömmel fogadta a kitüntetést, s úgy gondolja, hogy az nem csupán az övé, hanem mindenkié: a paptestvéreké, akikkel a gyulafehérvári főegyházmegyében, de különösképpen a szórványban szolgál, kollégáké, barátaié is.

Mindenkinek van nemzeti és van vallási identitása. Mindkettőt mindenkinek kötelessége nem csupán ápolni, hanem védelmezni, gyarapítani; a szórványban ezek különleges jelentőséggel bírnak – fogalmazott a besztercei plébános. Hozzátette: a szórványban töltött esztendők, a szolgálat megtanította arra, hogy szeretnünk és ápolnunk kell identitásunkat és hitünket, tennünk kell érte, ugyanakkor szükség van arra, hogy a körülöttünk élők nyelvét, kultúráját megismerjük és tiszteljük. A helyes, járható út: ha a saját értékeinket becsüljük, azok gyarapításáért teszünk is, de a béke és a reményteli jövő előfeltétele mások megbecsülése is.

A kitüntetettet Antal Attila, a besztercei Andrei Mureșanu Főgimnázium aligazgatója méltatta. A laudáció szövege teljes terjedelmében ITT olvasható.

Hírdetés

*

Geréd Péter besztercei főesperes-plébános Csíkszépvizen született. 1982-ben szentelték pappá Gyulafehérváron, s azóta, szinte négy évtizede a szórványban, vagy ahogyan fogalmazni szokott, a végvárakon szolgál: először Nagyszebenben, majd Besztercén. E multikulturális, több etnikum lakta régiókban fejti ki áldásos papi tevékenységét. Mint besztercei plébános már a kezdetektől a magyar közösség nemcsak vallási, de kulturális életének is aktív résztvevője és alakítója. A kilencvenes évek elejétől támogatta azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik vegyesházasságokból származtak, s nehezen beszéltek magyarul: magyar nyelvórákat kezdeményezett és pártfogolt a plébánián. Újjászervezte a közösséget, mozgósította az ifjúságot, kórust szervezett, különböző egyházi és kulturális eseményeket rendezett. Ma is jó kapcsolatot ápol a városvezetéssel, a világi hatóságokkal, különböző kulturális szervezetekkel és a helyi keresztény egyházakkal. Anyanyelvén kívül jól beszél románul, németül és angolul. A lelkipásztori szolgálaton túl fontosnak tartja az épített örökség ápolását, karbantartását.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »