Lelkészbeiktatásról és megemlékezésről is szól a Világosság műsora

Lelkészbeiktatásról és megemlékezésről is szól a Világosság műsora

A Világosság református egyházi műsor szeptember 20-ai ajánlata: az Úr megszabadította Izráelt a filiszteusok kezéből, beiktatták Szuhay György megválasztott lelkipásztort a nagymegyeri és izsapi egyházközségek élére, megemlékezünk a tragikus körülmények között elhunyt Tóth Árpádról, a Garamvezekény-kisölvedi Református Társegyházközség lelkipásztoráról.

A filiszteusok visszaküldték az izraeliektől elkobzott szövetségládát. Két borjas tehenet fogtak be a szekérbe, az Úr ládáját feltették a szekérre, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával. A tehenek egyenesen rátértek a Bétsemes felé vivő útra, majd megálltak Jehósua mezején. Az Úr azonban megverte a bétsemesieket, mert belenéztek a szövetség ládájába. Majd úgy döntöttek, visszaküldik a ládát Kirjat-Jeárimba. A követek elvitték Abinádáb házába, fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze a szövetség ládáját. Húsz év telt el azóta, a nép pedig sóhajtozott az Úr után. Hogy mi történt ez alatt az idő alatt a néppel és hogyan szabadultak meg a filiszteusoktól, arról Dócs Szilvia szomotori lelkipásztor szól igehirdetésében.

Hírdetés

Több mint harminc évig szolgált Nagymegyeren Szabó András lelkipásztor, volt esperes, aki 70. életévének betöltése után nyugalomba vonult. Szintén lelkipásztor felesége, Valéria pedig lemondott lelkészi állásáról, s a gyülekezet szolgálattevő nélkül maradt. A presbitérium végül Szuhay György Kulcsodon szolgáló lelkipásztort hívta meg a megüresedett lelkészi állás betöltésére, amelyet az egyházközségi közgyűlés is jóváhagyott. Eredetileg március végén iktatták volna be, de a koronavírus-járvány miatt erre csak fél év elteltével kerülhetett sor. Az ünnepi istentiszteletről összeállításban számolunk be, de megkérdezzük az esemény kapcsán Nagy Péter gondnokot és Szuhay György lelkipásztort is.

Szeptember 16-án, életének 46. esztendejében tragikus körülmények között, autóbalesetben elhunyt Tóth Árpád, a Garamvezekény-kisölvedi Református Társházközség lelkipásztora. Teológiai tanulmányait a Calvin János Teológiai Akadémián kezdte el 1994-ben, majd szerzett lelkészi oklevelet 1999-ben. Először Pozba, Baracska, Barsbese egyházközségek szolgálatával bízták meg. Később missziós céllal családjával Oroszkára költözött, innen szolgálta be a garamvezekényi és a kisölvedi anyaegyházközségeket. Szórványként hozzá tartozott Csata, Damásd és Lekér is. A kilenc évvel ezelőtt alakult oroszkai leányegyházközség számára pedig egy többfunkciós, kisebb várhoz hasonló templomot álmodott meg. A több helyről is érkezdő támogatásnak köszönhetően négy év alatt elkészült templomot az elmúlt év októberében szentelték fel. Rá való emlékezésül az akkor készült beszélgetésből és egy igehirdetéséből adunk egy rövid részletet.

A Világosság református egyházi műsora szeptember 20-án, 7.05-kor kezdődik. A műsort másnap, hétfőn a 11 órai hírek után ismét meghallgatható a Pátria rádióban. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »