A Vesica Piscis jelkép értelme és története

Mint oly sok igaz és szent misztérium, úgy ez is Egyiptomból ered. Létezik egy hieroglifa, mely ezt a jelet formázza. Ez persze még távolról sem jelenti azt, hogy mindent tudnánk róla, ugyanakkor a különféle korokban és kultúrákban való tovább élése miatt egyre több oldala tárul fel ennek a szent formának.

 

Voltaképpen két, egyforma és egymást átfedő kör metszete a Vesica Piscis.

A Vesica Piscis-nek a szakrális geometriához van köze. Amikor az egyiptomi hieroglifeket Dzsehuti alias Thot isten megalkotta, akkor minden jel mögé több – egyesek szerint legalább hét – jelentést kódolt. Nincs ez másként a Vesica Piscis embléma esetében sem, ami egyesek számára a szó szerinti jelentést mintázza: egy halas tálat. Bár szó szerinti fordításban „halhólyagot” jelent. Olaszul a forma neve mandorla (mandula).

 

Természetesen ez csupán a profán jelentése ennek a szimbólumnak. Ha elmélyülünk az elemzésében, akkor egy sor izgalmasabbnál izgalmasabb revelációra tehetünk szert. Így megtudhatjuk, hogy ez jelképezte a női vaginát, értsd: a kaput, melyen át az élet ebben a világban kibukkan, ide belép és átárad.

 

 

Kiterjesztett értelemben a Vesica Piscis az a kapu, melyen keresztül a szellem átlép az anyagi világba: testet ölt, manifesztálódik, kinyilatkozik vagy megnyilatkozik.

 

Püthagorasz egyiptomi beavatottaktól tanult. Nem véletlen, hogy misztériumiskolát is alapított. Ő azt tanította, hogy a Vesica Piscis az örökké létező világ és az anyagiként megnyilvánult világ közös része, egyfajta metszete. Így a spirituális világ lényegében két térfélre oszlik: egyik része megmarad az őseredeti egység állapotában, míg a másik része anyaggá alakul át, kit tudja, mennyi időre. Ebből lesz a kettősségek, vagyis a polaritások világa.

Nota bene, Püthagorasz és követői szerint a számokban maga az istenség fejezi ki magát, méghozzá szakrális módon.

Ha már a matematikánál tartunk, ide kívánkozik, hogy a Vesica Piscis formája tűnik fel Eukleidész Elemek című művében, ahol ez az első lépés egy körző és egy vonalzó segítségével történő egyenlő oldalú háromszög létrehozásában. Segítségével négyzetgyököket és speciális arányokat lehet meghatározni geometriai úton.

 

Indiában is találkozunk ezzel a szimbólummal, ahol a fent említett jelentésén túlmenően az anyaméhet, illetve általánosságban a női megtermékenyíthetőséget is magában foglalja.

Amúgy pedig Siva hitvesének, női párjának és szeretőjének, Saktinak a jelképe. Itt lassítsunk le egy pillanatra!

Sakti egy istennő, ugyanakkor kisbetűvel írva az istenség női energiája, aki a hinduizmusban az áramló alkotóerő, az a kozmikus energia, amely a Legfelső Lényből árad ki, s ami az egész világmindenséget mozgatja. Ezzel egy még ősibb, kultúrák között átívelő kozmológiai elképzeléshez jutottunk, mely azon alapszik, hogy a mindenséget egy férfi és egy női princípium uralja, illetve a mindenség ezekből eredeztethető. Két őselv és egy dualisztikus világkép alapvetéséhez jutottunk el.

 

Hírdetés

Amikor Glastonburyben jársz, ne hagyd ki a Kelyhek-kútját, mely fedelének belső oldalán ugyancsak a Vesica Piscis található. Az apátság tulajdonában álló kút a kelta mitológiának azon részére mutat rá, amely szerint a kutak a két – anyagi és anyagtalan – világ közötti átjárók.

 

Ezek után talán tisztul a kép, főként, ha számításba vesszük, hogy a Vesica Piscis alakját használták több középkori gótikus katedrális megtervezéséhez vagy később a szabadkőművesek pecsétjeiken.

A középkori szobrászatban, építészetben és festészetben a dicsfény megjelenítésére is előszeretettel alkalmazták ezt a jelet.

 

 

Netalán egyesekben felmerül, hogy pogány vagy sátáni szimbólum volna-e a Vesica Piscis?

Nos, egyáltalán nem. Gondoljunk csak a Vesica Piscis keresztény felhasználására. Máriának, Jézus anyának méhe épp úgy lehet, mint maga Jézus, aki a mennyei és az e világi régiókat kapcsolja össze.

Megjegyzem, hogy amikor a Római Birodalomban még eretnekségnek számított a kereszténység, akkor a keresztény csoportok a Vesica Piscis szimbólumát használták titkos jelként.

 

De nem csak a római kereszténységben, hanem a bizánciban, sőt még a skót egyházban is megtaláljuk a Vesica Piscis jelét. Szinte mindig szent eseményt keretez be: a fent és a lent, a szakrális és a profán, a magasabb és az alacsonyabb rendű találkozása fejeződik ki általa a korábbiakon túlmenően.

 

Végül, de nem utolsó sorban a Vesica Piscis mintázatával találkozunk az Élet Virága szimbólumban is, mellyel majd alkalomadtán külön fogunk foglalkozni.

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsBel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

The post A Vesica Piscis jelkép értelme és története appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »