A Gömörország nyári számának kiemelt témája: Egy gyalázatos diktátum

A Gömörország nyári számának kiemelt témája: Egy gyalázatos diktátum

Ugyan mi más lehetne a Gömörország idei nyári számának vezértémája, mint Trianon százéves évfordulója. Vécsey Zoltán, Grosschmid Géza egykori írásait olvashatják újra, de beszámol a lap a régióban tartott megemlékezésekről is, ahogy nem hiányozhatnak a már megszokott rovatok sem.

 

Hírdetés

A lap vezércikkét ezúttal Mudi Róbert berzétei református lelkész követte el, aki a június negyedikei gombaszögi megemlékezésen mondott ünnepi beszédet. Idézzük: „Felemelő pillanat küszöbén állunk most! Megáldjuk és felvonjuk a Felvidék zászlaját ebben a völgyben. A csontokkal rakott, megelevenítő Lélekre vágyó völgyben… Amikor felvonjuk a zászlót, akarva akaratlanul is fölfelé kell majd tekintenetek. Hát ezt a nyakpozíciót jól véssétek az emlékezetetekbe! Először magunkba nézni, fejet lehajtva, meglátni, hogy csontok vagyunk Lélek nélkül, majd fölfelé nézni, és várni a megelevenítő Szent Lelket. Legyen Gombaszög az élet völgye, a megtért, útját megtaláló, öntudatra ébredő magyarság völgye. A múlt lezárult, nem baj, ha fáj, így gyógyul. Hadd fájjon! Akinek fáj, az már kezd éledni. Hát hadd jöjjön a Lélek, fújjon a szél, fájdalomból legyen élet!Fejet le önvizsgálatra, majd fejet fel hittel és reménnyel!

A szomorú évforduló kapcsán közli a folyóirat Mihályi Molnár László Kassa – a száz éve elrabolt város c. írását, ahogy Vécsey Zoltán A síró város c. regényének részletét, valamint Márai Sándor édesapjának, Grosschmid Géza A magyarság helyzete Csehszlovákiában c., 1925-ben, a nemzetgyűlési választások alkalmából tartott programbeszédét is. De beszámolnak a régióban tartott megemlékezésekről is.
Olvashatjuk Paládi-Kovács Attila néprajzkutató tanulmányát Abaúj felekezeti és etnikai térszerkezetének változásairól, valamint Zsupos Zoltán történész is folytatja A Kossuth-bankók sorsát nyomon követő tanulmányát. Kiss László a Palócföld orvosai c. sorozata immár 48. részében a magyarországi gyógytorna és ortopédia úttörőjét, a rimaszombati Batizfalvy Sámuelt mutatja be, míg Prakfalvi Péter Nógrád természeti örökségéből a Tepkét járja körül. B. Kovács István a rimaszombati öntevékeny színjátszás történetéhez járul hozzá adalékokkal. Egyik költeményével idézi meg a lap a 140 éve született Telek A. Sándort, búcsúznak Mihályfalusi Forgon Andortól, valamint Kovács Zsuzsa színművésztől, akinek ősei Gömörben éltek. Varga Norbert a magyar történeti mondák katalógusát mutatja be a magyar folklorisztika és a szlovákiai magyar vonatkozások kontextusában.

A Gömörország kapható a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban, ahogy beszerezhető a szerkesztőség elérhetőségein (Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, Vasutas u. 1., 979 01 Rimaszombat, [email protected], tel.: 0905/846 618) is.

 giv


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »