Velünk van mindennap – Krisztus szent Testét és Vérét ünnepelték Szabadkán

Velünk van  mindennap – Krisztus szent Testét és Vérét ünnepelték Szabadkán

Ünnepélyes úrnapi szentmisére gyűltek össze a Szabadkai Egyházmegye hívei Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén Szabadkán, az Avilai Szent Teréz-székesegyházban június 8-án. Ezt a napot külön örömmel várták az idei elsőáldozók, akik a körmenet élén, rózsaszirmok hintésével készítették elő az Oltáriszentség útját.

A szentmisét Fazekas Ferenc, a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyei kormányzója mutatta be, a szabadkai és környékbeli plébániák plébánosainak koncelebrálásával.

Idén a szokásosnál is több hívő vett részt a szentmisén. Sokuk már reggel, a saját egyházközségükben is részt vett a szentmisén, mégis bejöttek a „nagytemplomba“, hisz az úrnapja igazi örömünnep Szabadkán. Legtöbben elfogadták az egyházmegye felhívását, miszerint „…mutassuk meg országnak-világnak, hogy a húsvétvasárnap feltámadt, majd áldozócsütörtökön mennybe felment Krisztus nem távozott el közülünk, hanem velünk van mindennap a világ végezetéig, mégpedig az Oltáriszentségben!”

Hírdetés

Fazekas Ferenc egyházmegyei kormányzó szentbeszédében kifejtette, hogy a sziklából fakasztott víz és a manna, amelyekben Izrael részesült a pusztai vándorlás ideje alatt, a keresztség és az Eucharisztia előképei. A keresztény életünk vándorútján az Úr ma is gondoskodik táplálékról. Az egyik az Isten Igéje, a Biblia; a másik pedig a megtestesült Ige, Jézus Krisztus, a föld és a szőlőtő termésében és az emberi munka gyümölcsében, a kenyér és a bor színe alatt. Ezeket az eledeleket nyújtja a jó Isten Egyháza által minden szentmisében. Itt táplál bennünket Igéjével a szentírási olvasmányok révén, valamint a mennyből alászállott kenyérrel – Krisztus Testével – a szentáldozásban.

A szentmisén a fehér ruhába öltözött kisgyermekek mellett, népviseletbe öltözött fiatalok és az egyházmegye területén működő vallási mozgalmak képviselői is jelen voltak.

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye Sajtóiroda

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »