Több cikkben foglalkozik a Felvidékkel a Bécsi Napló legújabb száma

Több cikkben foglalkozik a Felvidékkel a Bécsi Napló legújabb száma

Ismét gazdag tartalommal, változatos témákkal került az olvasókhoz az immár 16 oldalon megjelenő Bécsi Napló legújabb, idei harmadik, májusi-júniusi száma.

Az első oldalon Jeszenszky Géza terjedelmes írásban számol be Magyarországnak a NATO-ban eltöltött 25 évéről, és egyben részletes ismertetést ad a jelenlegi orosz-ukrán konfliktus legújabb fejleményeiről, Magyarország hozzáállásáról, a végén azzal a megállapítással, hogy a világ demokráciái úgy látják, csak Oroszország megállítása hozhatja el az annyira áhított békét.

Az első oldalon továbbá sémával ismertetik, hogy az európai parlamenti választások eredményei után Brüsszelben miként alakul a pártok és képviselőik száma, illetve elhelyezkedése a parlament padsoraiban. Ugyancsak az európai parlamenti választások után kialakuló helyzettel foglalkozik Másréti Kató Zoltán cikke, amely még a választások előtt íródott.

Nagymihály Zoltán Érdekes idők című írásában Hszi-Csin Ping kínai elnök magyarországi látogatását elemzi, a két ország kapcsolataira fókuszálva.

Bodó Barna egész oldalas cikkében Az etnikai kisebbségek az EU értékrendjében címmel az erdélyi magyar kisebbség helyzetét boncolgatja, de megállapításai az egész Kárpát-medencei, és lényegében az összmagyarság viszonylatában érvényes problémákra világítanak rá.

Martos Péter ugyancsak a kínai elnök látogatásáról ír, különös tekintettel Orbán Viktor és Hszi-Csin Ping találkozására, közös beszélgetéseikre. Az EU parlamenti választások hatása a klímapolitikára című írásában Palágyi István György azt tárja fel, hogy az újonnan megválasztott európai parlamenti képviselőknek miként kellene tárgyalni korunk fontos problémájáról, a klimatikus gondokról és milyen törvényeket kellene elfogadni ezzel kapcsolatosan.

Hírdetés

Keszég Kornél a Németországot elárasztó, egyre nagyobb gondot jelentő moszlim közösség helyzetét veszi górcső alá, felhívva a figyelmet, hogy Németország egyes városaiban már elképesztő méreteket ölt a mohamedán lakosság létszáma. Csinta Samu az RMDSZ választási sikereiről számol be, Tömő Margaréta pedig Szerbia és Kína gazdasági kapcsolatait taglalja. Fetes Kata összefoglalta az indiai és a mexikói választások eredményeit.

Az ukrajnai tudósító, Paládi Renáta az új ukrán mozgósítási törvényt járja körül, Bölcskey-Molnár Dávid pedig Ausztria kisebbségpolitikájának elemzését adja.

Két anyaggal is megemlékeznek a 200 éve született kiváló osztrák zeneszerzőről, Anton Brucknerről és terjedelmes írásban foglalkoznak a munkásságában magyar vonatkozásokat is felmutató költő, Karl Hugó életútjával.

Jánosi Zoltánnal, a Magyar Napló főszerkesztőjével Deák Ernő készített interjút irodalomszervezésről, az irodalmi értékek megőrzéséről és saját életútjáról. Gömöri György Google és Magoogle  fia vagyok én címmel Fűzfa Balázs Szemben a valósággal című könyvéről írt recenziót. Deák Ernő és Lengyel Ferenc írásban köszöntik a 70 éves Böröndi Lajos költőt, a Bécsi Napló munkatársát, és ugyancsak köszöntik a 90 éves, Angliában élő irodalmárt Gömöri Györgyöt. Méreg Attila egy néptáncoktató házaspárt, Marczi Magdolnát és Krisztiánt mutatja be.

Beszámolnak a bécsi Bornemisza Péter Társaság fenyegető megszűnéséről, mivel a társaság eddigi színhelyéről a megemelt bérleti díjak miatt távozniuk kell. Nekrológban búcsúznak a lap vajdasági munkatársától, Fehér Mártától, aki április 22-én 48 éves korában hunyt el.

A folyóiratban a megszokottnál több, értékes vers is helyet kapott, többek között Gömöri György, Böröndi Lajos, Olasz Valéria, Pósa Zoltán tarsolyából. Az idei 3. számot Barabás Miklós kiváló magyar festő női arcképeinek reprodukcióival illusztrálták. A felsoroltakon kívül is talál az olvasó érdeklődésre számot tartó érdekes és értékes írásokat a Bécsi Napló legújabb számában. Jó szórakozást, kellemes olvasást!

(BM/Felvidék.ma) 


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »