Nagyböjt 3. vasárnapja B év (2018)

The St. Lambertus church in the village of Immerath is demolished for the expansion of the nearby opencast brown coal mine of German power supplier RWE, in Immerath, Germany January 8, 2018. REUTERS/Wolfgang Rattay

Romboljátok le ezt a templomot!

Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe.  A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!”  Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van „Emészt a házadért való buzgóság.” A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt fölépíted azt?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halából, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. És amíg (Jézus) a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.  Jn 2, 13-25

 

Mottó: kikergette mindnyájukat a templomból

Manapság a templomokból Istent kergetik ki. Pontosabban, a hívők, akik kiürítik a templomaikat, a kufárokra bízzák az immár céltalan és üresen tátogó épületeket, hogy kiadják az árusoknak és pénzváltóknak. Nyugat-Európában mindennaposak az ilyen hírek. Íme, egy újsághír: Több mint kétszáz évvel ezelőtt az emberek a saját erejükből építették fel a templomot. Most, az utódaik végignézték, hogy teszik pár perc leforgása alatt a föld martalékává.

Az RWE Power társaságot a tüntető aktivisták sem tudták meggátolni abban, hogy lerombolják a német Immerath település templomát. A község egyébként a Rajna-vidék–Pfalz tartomány egyik látogatott turisztikai központja. A Szent Lambert-templom lerombolásáról szóló hírt a Rheinische Post német lap weboldala tette közzé (RP Online).

A neoromán templomot a helyi lakosság építette a 19. században, ám a templom lebontása ellen tiltakozó környezetvédelmi aktivistáknak végül nem sikerült megakadályozniuk, hogy a templom helyét lignitbányászati (a barnaszén egy fajtája) helyszínné alakítsák. A Greenpeace aktivistáit, akik a templom homlokzatához bilincselve tiltakoztak, a rendőrség szállította el a helyszínről. – szól a tudósítás.

Szó sincs arról, hogy a környezetvédők a „házadért való buzgóság emésztette volna.” Ők a barnaszén légkört szennyező tulajdonságai miatt szálltak barikádra. És Isten házából az energiatröszt nem vásárcsarnokot, hanem kitermelőhelyet csinált. Persze a hívek is tiltakoztak. A kulturális örökség miatt. Mindez igen mesze van Krisztus aggodalmától. Az új ikon a „természet”: „Itt nem csak egy templomtorony dől össze, itt összeomlik a reményünk, hogy az emberek gondolkozása megváltozzon. A klímaváltozás a mostani időkben állatok milliárdjait öli meg az óceánokban. Vagy azért mert a víz túl meleg, vagy savas, vagy, mert megolvad a déli-sarki tenger jege, mely alatt algák és kőzetek telepednek meg, melyek az élelmi lánc elejét képzik, annak végén a bálnákkal és delfinekkel. Ha meghal a tenger, mindnyájan meghalunk” – érvel egy zöld aktivista.

Az új erkelenzi templom

Ami elsikkad a sajtóban, az a nem jelentéktelen apróság, hogy az erkelenziek egy új templomot kaptak a régi helyébe. Igaz, ezt nem három nap alatt építették fel.

2018. MÁRCIUS 04. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA – „B” ÉV

[i] https://youtu.be/kjh857coiws

[ii] http://www.rp-online.de/nrw/staedte/erkelenz/das-ist-die-neue-kapelle-st-lambertus-in-immerath-neu-bid-1.4939792


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »