Közép- és kelet-európai katolikus egyetemek konferenciája Esztergomban

Közép- és kelet-európai katolikus egyetemek konferenciája Esztergomban

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) „Fenntarthatóság – a társadalmi, jogi, politikai és emberi környezet alapján” címmel május 10. és 12. között Esztergomban, immár harmadik alkalommal rendezte meg a közép- és kelet-európai katolikus egyetemek 2003-ban létrehozott konferenciáját.

2003-ban az egyesült államokbeli Notre Dame Egyetem (Indiana) Kelet- és Közép-Európával foglalkozó Nanovic Intézete kezdeményezésére, az Európai Katolikus Egyetemek Szövetsége (FUCE) és a katolikus egyetemeknek az egész világra kiterjedő hálózatát tömörítő szervezete (IFCU) mellett létrejött a közép- és kelet-európai régió katolikus egyetemeit tömörítő, kölcsönös partnerségen alapuló szövetség, a Katolikus Egyetemek Szövetsége (Catholic University Partnership, CUP).

A Nanovic Intézet – alapítójától áthagyományozott – sajátos feladatnak tekintette és tekinti a régió katolikus egyetemeinek támogatását ösztöndíjak és kutatási programok segítségével, valamint az évente megtartott, mindig egy aktuális tudományos témakör bemutatására irányuló ülésének támogatását.

A PPKE a programhoz csatlakozó alapító katolikus egyetemek között volt 2003-ban; sőt, a régióban megtartott első szimpóziumot is a magyar katolikus egyetem szervezte meg 2005. szeptember 30. és október 1. között az esztergomi érseki palotában. A szervezők a 2005-ös rendezvénnyel lefektették az éves találkozók alapelvét, A katolikus egyetemek helyzete és kihívásai Közép- Európában címmel. Az alapelv szerint a legfontosabb kérdéseket egy-egy kiemelkedő szakértő által megtartott vezérelőadás formájában elemzik, majd a résztvevő egyetemek vezetőinek kerekasztalvitája következik. A tizedik találkozót újra a PPKE rendezte, az akkorra már felújított esztergomi Szent Adalbert Központban, a felsőoktatási képzésről a szekuláris Európában, XVI. Benedek pápa 2009. június 29-én kiadott Caritas in Veritate kezdetű enciklikája alapján.

A mostani – immár tizenötödik – találkozó szintén a PPKE szervezésében valósult meg, a Szent Adalbert Központban. Témája a fenntarthatóság kérdése volt, nemcsak természettudományi megközelítésből, hanem kiterjesztve az erkölcsi, társadalmi, jogi, és politikai dimenzióra is, Ferenc pápa 2015. május 24-én kiadott Laudato si’ kezdetű enciklikája alapján.

A PPKE volt az első katolikus egyetem, amely már 2016-ban létrehozta a téma önálló, nemzetközi kutatóközpontját – 2017-ben intézeti rangra emelve –, majd elsőként kidolgozta a globális fenntarthatóságnak a Laudato si’-ben rögzített szempontokra épített egyetemi mesterképzési programját. Ennek az átfogó kérdésnek a közép-európai katolikus egyetemeken történő kutatásba és oktatásba történő aktív bekapcsolódását és az egyedi hangsúlyokról történő egyeztetést szolgálta a kiemelkedő nemzetközi szakértők előadásai nyomán folytatott tanácskozás Esztergomban.

A tudományos eszmecserén képviseltette magát a Zágrábi Katolikus Egyetem, az Ukrajnai Katolikus Egyetem, a Rózsahegyi Katolikus Egyetem, a Lublini Katolikus Egyetem, az olmützi Palacký Egyetem, a Grazi Műszaki Egyetem, a Notre Dame Egyetem (Indiana), a John Templeton Alapítvány és az Amerikai Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának Közép- és Kelet-Európával foglalkozó megbízottja.

Hírdetés

A konferencia résztvevőit Michael A. Blume, az Apostoli Szentszék Magyarországra akkreditált nunciusa; William C. Donahue, az UND Nanovic Intézetének vezetője és Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora köszöntötte.

Michael Blume hangsúlyozta, hogy a konferencia témája és tartalma kiemelkedően jelentős az oktatás és a kutatás területén tevékenykedő intézmények számára. Ez különösen is igaz a katolikus egyetemek rendszerére. Az apostoli nuncius beszédében rámutatott, hogy a tárgyalt terület komoly felelősséget hordoz, amely a lelkiismereti kötelezettséget is közvetlenül érinti, mivel középpontjában az emberi személy értéke áll. Ferenc pápa gyakori kifejezésével élve: mi a keresztény küldetés (misszió) tanítványai vagyunk. Ez a küldetés a hitről tett tanúságtétel, a Teremtőhöz fűződő legközelebbi köteléket jelenti számunkra. A szeretet és az isteni megbocsátás tanúivá kell válnunk az egyes emberek, a családok és a közösségek felé. A katolikus egyetemek a fenntarthatóság számos területén tehetnek szolgálatot az emberi közösségnek, különösen azokon a területeken, ahol a szeretetre és önfeláldozásra van szükség Krisztus közöttünk való jelenlétének kifejezésére, azáltal, hogy az emberhez méltó körülmények megteremtésén és megőrzésén fáradozunk. A fenntarthatóság irányában történő elköteleződés tehát ténylegesen missziót jelent, amelyet hívőknek és nemhívőknek ajánlunk fel, mint Krisztus szeretetének a tapasztalatát.

A konferencián vezérelőadást tartott Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora a klasszikus értékek kialakulásáról, védelméről és a fenntarthatóság egyes tudományterületeket érintő átfogó kérdéseiről, a Laudato si’ enciklika alapján; Subhas K. Sikdar, az USA veszélyelhárítási laboratóriumának volt igazgatója, Ellentmondások a fenntarthatóság területén: mit, miért és hogyan? címmel; Michael Narodoslawsky, a Grazi Műszaki Egyetem professzora a fenntarthatóság műszaki, gazdasági és politikai kihívásairól; Željko Tanjic, a Horvát Katolikus Egyetem rektora a fenntarthatóság teológiai aspektusairól; Korzenszky Emőke, a PPKE Laudato si’ Intézetének kutatója A golális fefenntarthatóság mint etikai imperatívusz címmel; valamint Heribeto Cabezas, a PPKE fenntarthatósági kutatócsoportjának és bioetikai központjának vezetője Víz, étel és energia témában.

A vezérelőadásokat a közép- és kelet-európai katolikus egyetemek konferenciájának megszokott rendje szerint kerekasztal-beszélgetések követték, különös tekintettel a felvetett problémakörök területén megvalósítható oktatási és kutatási együttműködésekről.

A konferencia zárónapján mind a fenntarthatóság, a családtudomány, a vallásközi párbeszéd, valamint az új műszaki és orvostudományi eredményeket a Katolikus Egyház tanításának alapján elemző, bioetikai kérdésekben történő együttműködési lehetőségekről egyeztettek a résztvevő intézmények képviselői. A konferencia ünnepi szentmisével zárult az esztergomi bazilikában.

A közép- és kelet-európai katolikus egyetemek soron következő, jövő évi konferenciáját Tbilisziben rendezik meg.

Forrás és fotó: PKKE Rektori Hivatal

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »