Kiskunhalason ünnepelt ezüstmisét Marian Adam Waligóra częstochowai pálos házfőnök

Kiskunhalason ünnepelt ezüstmisét Marian Adam Waligóra częstochowai pálos házfőnök

A kiskunhalas-alsóvárosi Szent Péter és Pál-főplébánia közössége idén júniustól 2020 októberéig különböző liturgikus eseményekkel, lelki és közösségi programokkal emlékezik meg az egyházközség megalapítása, valamint a templomszentelés 250. évfordulójáról. Október 6-án Marian Adam Waligóra, a częstochowai kegyhely és kolostor házfőnöke ezüstmiséjét ünnepelte Kiskunhalason.

Október 6-a a templomszentelés pontos évfordulója, és ekkor ünnepli a plébánia közössége az egyházközség megalapításának jubileumát is. Az ünnepen Hozdik Zsolt plébános meghívására valamennyi kiskunhalasi származású, vagy korábban itt káplánként vagy plébánosként lelkipásztori szolgálatot teljesítő pap koncelebrált.

A szentmisén részt vett Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság Budapestre akkreditált nagykövete.

Az évente több millió zarándok által felkeresett częstochowai kegyhely – Lengyelország lelki fővárosa – kolostorának házfőnöke, Marian Adam Waligóra pálos szerzetes szintén erre az ünnepre érkezett Kiskunhalasra, hogy hálaadó szentmisét mutasson be.

Hozdik Zsolt kanonok, plébános meghívását tavaly ősszel adta át a lengyelországi kegyhelyen a házfőnök részére Kuris István László hitoktató, önkormányzati képviselő. Így közel egyéves előkészítés előzte meg a kiskunhalasi látogatást.

A templom nemcsak egy építmény vagy egy emlékhely, hanem az Egyház belső élő közössége, eleven tagokkal. Nem egy múzeum szép gyűjteményi darabokkal, hanem élő közösség, amely élénken reagál Krisztus hívó szavára. A templom Krisztus testének élő köve, ahol a tiszteletre méltó falak között az élő Egyház szépségét ünnepeljük. Nem a templom kövei a szentek és nem azok igénylik a tiszteletünket, hanem a szentek maguk az Egyház hívei, akik alkotják az élő közösséget – fogalmazott prédikációjában a częstochowai kegyhely igazgatója.

Jerzy Snopek lengyel nagykövet a lengyel–magyar barátságot és a keresztény hit fontosságát méltatta: „A barátság abból áll, hogy megbízhatók, hűségesek és szolidárisak legyünk egymással. Az ezeréves közös történelmünk során erre volt számos példa. Nagyon fontos, hogy a kereszténység megmaradjon az európaiak szívében. A kereszténység fenn tud maradni Európa nélkül, de Európa nem tud fennmaradni a kereszténység nélkül.”

A szertartáson közreműködött és a szentmisét követően hangversenyt adott a templomban a Magyar Honvédség Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekara Gömöri Balázs százados vezényletével.

Hírdetés

A főcelebráns Marian Adam Waligóra pappá szentelése 25. évfordulója alkalmából a szentmise végén ezüstmisés áldásban részesítette a híveket.

*

Marian Adam Waligóra pálos szerzetest 1994-ben szentelték pappá Częstochowában. Fiatal szerzetesként magyarul is tanult a magyar alapítású rend gyökerei miatt, valamint a magyarországi pálosokkal való kapcsolattartás érdekében. Pappá szentelése után újmisésként Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba került, és ott végzett egy éven keresztül lelkipásztori szolgálatot, elmélyítve ez alatt magyar nyelvi, történelmi és kulturális ismereteit.

Euztán Lengyelország nemzeti kegyhelyére, Częstochowába, a Jasna Góra-i pálos kolostorba helyezték: 2014-ig a kegyhely igazgatóhelyettese volt, 2014-ben a kolostor házfőnök-helyettese, majd házfőnöke lett: a pálos rend legnagyobb kolostorának, több mint száz szerzetesnek elöljárója.

*

1766-ban Mária Terézia parancsára Kiskunhalas város telket ajándékozott a katolikus egyháznak templom-, paplak- és iskolaépítés céljára. A középkori plébánia a török hódoltság után megszűnt, újraalapítása 1769-ben, 250 éve történt az első plébános kinevezésével. A templom építése még abban az évben megkezdődött.

75 évvel ezelőtt, 1944-ben Malczyk Károly és Pawlik Milada, egy lengyel menekült házaspár, festette ki a templomot – megfestették a częstochowai Fekete Madonnát is –, melybe azóta számos újabb lengyel vonatkozású ereklye és kép került: Szent II. János Pál pápa vérereklyéje, a Szent Fausztina nővérhez kötődő Irgalmas Jézus-festmény, Szent Maximilian Kolbe képe. A szentély előtt pedig a Jézus színeváltozáskori arcát mutató kegyképmásolatot őrzik, melyet a lengyelországi testvérváros, Újszandec bazilikájának plébánosa ajándékozott Kiskunhalasnak tavaly nyáron.

Szöveg és fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »