Hamis látszatot keltett Járosi Márton!

Járosi Márton beképzelt, felfuvalkodott módon vezette az Energiapolitika, Budapesten, 2019. január 14-én sora került ülését.

Járosi az ülésen azt a hamis látszatot keltette, mintha Lévai professzor közvetlen munkatársa lett volna.

A szakmai rendezvény előadója Gerse Károly volt, akinek semmi kapcsolata nem volt a Lévai professzorral.

A rendezvényen jelen volt Süli János miniszter, akinek szintén szakmai kapcsolta nem volt a Lévai szakmai hagyatékkal.

A reális zöldek Petz Ernő véleményét osztják.

Forrás: PE-Energia Akadémia 210

Egy aránytévesztett megemlékezés Lévai András professzorról

2019. január 14-én az Energiapolitika 2000 Társulat rendezvényén megemlékeztek Lévai professzorról, születésének 110. évfordulója alkalmából. A levetített összebarkácsolt videó alapján fogalmazom meg észrevételemet. Ezen egy kivétellel mindenki szót kapott, akinek semmi, vagy alig volt kapcsolata a Lévai professzorral, esetleg tanítványa volt, vagy az sem. Pedig számos videó felvétel létezik az igazán méltó és hiteles megemlékezésekről, ideértve a volt tényleges közvetlen munkatársainak visszaemlékezéseit. A szoborszaporítás sem szolgálja feltétlenül a méltó emlékezést. Emlékezhetünk arra, amikor minden párttitkár szobájában ott díszelgett a Lenin szobor. És az ideológiai konformizmusukon kívül semmi közük nem volt Leninhez.

Súlyos azért a helyzet, mert a Lévai-örökség ápolóiként, örököseiként kívánnak tündökölni, visszaélve azzal, hogy a Lévai professzor volt közvetlen munkatársai és harcostársai, azaz a méltó örökösei lassan mind eltávoznak. A professzor úrra való emlékezés csupán az önfényezés eszközévé vált.

Persze mindenkinek joga úgy emlékezni, ahogy szűk látóköréből kiindulva képes, vagy amint érdekei diktálják. Az arányokra viszont illene ügyelni.Hamis,vagy manipulált arányú mozaikképet összerakni egyszerűen nem ildomos, de ez már morális kérdés.

Hírdetés

Ha a Lévai professzor kibírta a szocializmussal járó kettős „megbecsülést”, idős korában a mellőzést, akkor az emléke ezt is elviseli. Én igazán tudhatom, hogy erről a megemlékező összeállításról mi lenne a véleménye, és mit jelent a mellőzés.

Minden esetre 92 éves korában még sikerült kettőnknek „összehozni” a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer „tragédiájáról” írt könyvét (Püski Kiadó, 2000), és már a 60-as évek elején megjelentetni a Reaktorszerkezetek (1961) és a Hőerőművek I. (1965) c. egyetemi jegyzeteket (Tankönyvkiadó). E két időpont közöttörömmel vehették kezükbe a hallgatók a Hőerőművek szabályozása I. c. önálló egyetemi jegyzetemet (1963). A Professzor úr szerkesztésében megjelent Hőerőművek II. c. szakkönyv (Műszaki Könyvkiadó, 1964) születése során is rám hárult a fontos „gondnoki” szerepkör.

Méltó megemlékezések itt a honlapon olvashatók (2018. 12. 22. dátumozás alatt), amelyek valóban ŐRÓLA,és nem szereplőkről szólnak.

(Petz Ernő, 2019. 01. 16.)

Korábban írták a reális zöldek:

Megemlékezés Lévai András professzorra.

Tíz éve, 95 éves korában hunyt el Lévai András az energetika tudós professzora, mérnökgenerációk tanítója. Lévay Andrásnak meghatározó szerepe volt abban, hogy a műszaki-gazdasági követelmények mellett környezetvédelmi szempontok is fokozatosan teret nyertek az energetikai létesítmények tervezésében, építésében, üzemeltetésében. Egyetemi oktatóként kialakította a hőerőművek, az atomtechnika és a köréjük csoportosuló tárgyak egyetemi oktatásának programját.

Lévai András megalapozója annak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nyugodt szívvel szólhatott a londoni látogatása során a nukleáris energia elkötelezettsége mellett. A reaktor elmélet tudományát mérnök generációknak oktatta Lévai András.

Lévai András közéleti szereplő is volt. Kimagasló tevékenységéért számos állami kitüntetésben részesült: Magyar Köztársasági Érdemérem (1948), Kossuth-díj (1949), Szocialista Munkáért Érdemérem (1957), Munka Érdemrend (1968), Szocialista Magyarországért Érdemérem (1978), Magyar Népköztársaság Csillagrendje (1988) és Széchenyi-díj. A Moszkvai Energetikai Intézet (1975) és a Budapesti Műszaki Egyetem díszdoktora. A Budapesti Műszaki Egyetem professor emeritusa.

A fentiekhez teszem hozzá, hogy a mint a TRÖSZT KÖZPONT kalorikus berendezések folyamat irányításának felelős vezetője személyesen kiváló kapcsolatot ápoltam Lévai András professzor úrral

(juhos László)


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »