Csapatmunka, elsőhelyen

https://erdelyipolgar.blogspot.com/2019/03/csapatmunka-elsohelyen.htmlFebruár 27-én megtartott Kolozs megyei Küldöttek Tanácson (MKT-n) a polgáriak új vezetőt a fizikus végzettségű Horváth Zoltán urat választották meg a Kolozs megyei MPP élére. Ez alkalommal kérdeztük az elnök urat terveiről:- Tisztelt elnök úr hogy érzi magát ebben az új helyzetben:- Köszönöm a kérdését, de el kell ismételjem, hogy lényegében nem új a helyzet, hiszen évekig előbb városi majd megyei elnökségeiben ügyvezetőként is tevékenykedtem. Mielött az MPP tagja lettem volna előbb a Román Ökologista Föderációban (FER-ben) megyei titkárként tevékenykedtem, majd a MER, a Kereszténydemokrata Párt és a FER egyesüléséből kialakult Zöld Pártnak lettem a megyei szervezet titkára. Simon Csaba, az MPP alelnöke, 2008-ban hívott az alakulatba meggyözve arról, hogy itt a helyem. Majd a kolozsvári elnök, a Keizer úr kérésére elfogadtam a ügyvezető titkári tisztséget, amit 4 év kemény munka követte. Keizer úrral több mint 60.000 km-t tettünk meg a gazdasági és vidékfejlesztési projektek bemutatására, valamint a szervezetek megerősitését. Ez idő alatt, osztrák, kinai és japán gazdasági szakemberek számára az erdélyi gazdasági lehetőségeket sikerült megmutatni. Sőt barátokat is szereztünk mint például a Takagi úr, aki a japán-román kereskedelmi iroda elnöke, s aki Keizer úrral azóta is állandó kapcsolatban áll. A Keizer úrral való együttműködésem azóta is fennáll és így a csapatmunka tovább fog folytatódni, annak ellenére, hogy volt idő, amikor Ö a városi, én pedig a megyei elnökségekben tevékenykedtünk- Mi fog változni ezentúl a munkájában?- Köztudott, hogy a most lemondott megyei MPP elnök Keizer Róbert úrral mindvégig a csapatmunkában hittünk és igyekezetünk a céljainkat együt megvalósitani. Ez egyfelől megkönnyiti majd munkám hiszen Keizer úr veszi át az eddigi munkámat és Ö fogja koordinálni a szaktestüleket is.- Ez azt is jelenti, hogy Ön meg azokat a tevékenységeket veszi át illetve folytatja amit az előző elnök?- Lényegében igen, de nem szabad elfelejteni, hogy mindketten jól ismerjük az MPP politikai programját és a Bethlen Gábor fejlesztési tervét, amit eddig is – szinte egy évtizede – követtünk! Sőt a Szórvány részére egy kiegészitő tervet is kidolgoztunk, amelyet a Bocskai Tervként ismertettük.- Mégis mi az ami Önöket egy ilyen nehéz és munkaigényes tevékenységi sorozatra tudta ösztökélni?- Igen ez jó kérdés, de csak a.magam nevében beszélhetek. Engem mindig meglepett az az élni akaró vidéki társadalom, még akkor is, amikor nehéz idők voltak. Több mint negyven éves terepmunka van a hátam mögött, így a terepismeretemmel nincs baj. Nagy előnyt jelent az is, hogy évekig a Családi Tükör havilapnál dolgoztam, ami a Dolgozó Nő utód lapja volt és a névváltozás az eredeti 105.000-es lapszámról visszaesett a 17.000 lapszámra. Nagy vérvesztesége miatt a lap fennállása is veszélybe került. Több hónapos munkával azonban sikerült felvinnem a duplájára ezt a számot és a reklámok száma is megnövekedett, így a megszűnéséig lábonmaradt. Közben a sajátlapom a Kertbarátok Lapja is megjelent, amelyet nagy áldozattal kibővítettem az Erdélyi Gazda havilappal. Mivel vissazhívtak az egyetemre a Fizika Karra, elhagytam a fiatal szerkesztőségi gárdát és visszakerültem a Magfizikai és nukleáris Tanszékre, lévén, hogy azelőtt is a Fizika Kar kutatólaborjában akreditációt szereztem a nukleáris fizikai labormunkára. Az akkori fönököm átváltott a Környezettudományi és Környezetmérnöki Karra és magához hívott, amit el is fogadtam és ahol most is munkálkodom.- Igen változatos munkakör keretben leledzik.- Mindenütt szép és jó ha szeretjük a munkánkat, én igy vagyok vele most is. És nyugodtan állíthatom a csapatmunka elsődleges minden esetben.- Szeretném ha egy pár mondatban bemutatná a soron következő terveit. Úgy hallottuk, hogy több oldalas tervvel jelentkezett be a megyei elnöki tisztség megpályázásakor.- Az egy az alapszabály által előírt belső irat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy annak semmi értelme, hogy előre beharangozzak valamit aztán majd kitérjek a kérdesek elől ha esetleg nem sikerül. Amint előbb emlitettem az MPP-nek van két alapdokumentumja is ami nyilvános: Politikai Program és a Bethlen Gábor Terv, ami hasonlít a néppárti Mikó Tervhez s aminek első fejezeteit nagyon jónak vélem. Ezenkivül van a kolozsvári polgáriak által elkészitett Bocskai Terv is, s amit most ki kell terjesztenünk, illetve régiószintűvé kell átalakítani. – Értem, de azért arról beszámolhat, hogy mit tervez a helyi szervezetekkel kapcsolatosan?- Természetesen meg kell ismernem, hogy mi a valós helyzet, hiszen 2 év alatt sok minden megváltozhat és vannak olyan szerveztek is, ahol a tisztségviselők mandátuma lejárt vagy rövidesen le fog járni az új alapszabály illetve annak módositásai miatt. Erre az országos elnök is a Mezei jános is felhívta a figyelmünket, mert előbb a városi majd a községi helyi szervezeteknél is meg kell ejteni a választásokat.- Ez olyan furcsán szól- Nem, Mezei János elnök úr külön kitért arra, hogy, aki tisztségre vágyik annak kötelező végrehajtani a vezetés által elhatározottakat. Ez alól magam sem akarok kibújni és elvárom, hogy ne csak beszéljen vagy követelőzzön valaki, hanem tegye oda a vállát és egyirányba nyomjuk a polgáriak szekerét. Nekem azért szerencsém van, mert a tagjaink között sok vállalkozó van, akik tudják mit kell tenniük és ha valamit elvállalnak azt meg is teszik. Az elnökségbe is olyan vállalkozók vannak, akik már bizonyítottak, pld. az alelnök úr a Búzás István és a Kapitány Zoltán, akik Bánffyhunyadon elismert szakemberek vagy Széken a Kocsis Ferenc, de a Kajántón is ismert Kelemen Zoltán már komoly gazdasági sikerek tulajdonosai.- A gazdasági szaktestületben is vannak olyanok, akik szintén bizonyitották rátermettségüket és gazdasági sikerüket,pld. Széken Csorba Márton, cégvezető. – Köszönöm, hogy megemlitette való igaz, hogy Szék az önfenntartás egyik fellegvára. Sok mindent el lehetne mondani, de egyre felhivnám a figyelmet: Szék a sós források és kútvizek városa aránylag könnyen átalakulhat fürdővárossá. Számtalan nagy épülete pedig adja a faluturizmusban való részvételt is. Igaz már van több panziója is, de ezt tovább lehet fejleszteni. – További lehetőségekről is mondana valamit?- Tudni kell, hogy minden kezdett nehéz, de azt is el kell ismerni, hogy ha nem növünk fel a feladatunkhoz, akkor minden elveszhet. Keizer úrral elinditottuk a Polgári Klubot, vagy a gazdálkodók számára a Polgári Gazdasági Kört, (amely egyfajta gazdaköri tevékenységre ösztönözött). Ezek olyan lehetőségeket rejtenek magukba amit jobban megkéne ismerni és elkéne fogadni. Emiatt is nagyon fontosnak tartom a civil kezdeményezésekkel való kapcsolattartást.- Most, hogy Ön lett a megyei vezető, továbbra is fenntartja a Nöszervezetek felállitását?- Természetesen, Több éven át igyekeztem a polgári nőszervezetek fel állitásának az ötletét elhinteni nemcsak Kolozs, hanem Szatmár, Bihar, Szilágy és Maros megyékben is. Felvettem a kapcsolatot más országbeli nőszervezetekkel is, akik pozitivan értékelték ha lenne a polgári vonalnak is nőszervezete. Nem tudnám éppen most félbehagyni. De ahol csak megemlítettem – és nem csak magas szinteken hanem helyi szervezeteknél is – nagyon sokan megfelelőnek vélik ha van az MPP-nek nőszervezete. Nemrég egyik újonnan megválasztott tisztségviselő kollega mondta, hogy lenne még kb 600.000 szavazó tartalék, akit érdemes megkeresni,. Nos ezek éppen a nőszervezetek által tudnának érvényesülni. Amikor legelső alkalommal egy cikkembe felhívtam erre a figyelmet alig egy pár nap múlva megalakult a szövetségiek nöszervezete. Mi esetleg nőgyűlölők lennénk? Nem. – Jó értem én, de ehhez sok minden még nem biztosított.- Én nem úgy látom, tapasztalom. Például a Facebook-on inkább a széki nők szerepelnek, egymásnak gratulálnak, biztatják egymást, törödnek egymással, azaz van egy olyan igény, hogy valahova tartozzanak és ez lehet éppen a nőszervezetünk. Vagy ott van a kézdivásárhelyi nök egyesülete amelynek a gyökere az MPP-és tanácstagtól indul el, aki egyedüli női tagja volt az ottani tanácsnak. Ma már mindenki igyekszik résztvenni az általuk szervezet tevékenységekben.- De az alapszabály nem tesz különbséget…- Nem is kell! 5 (azaz öt) tagból állhat egy szervezet, akkor azok nem lehetnének csak nők? A férfiak szervezete mellet nem tud elférni egy nőszervezet? Azért inditottuk el a Polgárnő bloglapot is, hogy érezetessük hogy a nők is fontosak a polgári pártnak. Lásd a Fidesz vagy a KNDP-nek is van nőszervezete, de itt hazai szinten is van a liberálisoknak vagy a demokratáknak is nőszevezete.- Értem, végezetül szeretném megkérdezni, hogyan tudja majd egyezteni az Önök és a Központ által elinditott tevékenységeket?- A pártfegyelem megköveteli, hogy a központi elnökség által kialakitott vonalon haladjunk, de ez nem zárja ki a helyi jellegzeteségeket, problémákat és azok megoldási lehetőségeit. Meg kell keresni a középutat, eddig is azt tettük. Jól rosszul az már más kérdés. Szerintünk jól cselekedtünk, ha megnövekedett a Kolozs megyei választóink száma, hiszen megyei tanácsba is bejutott a polgári jelölt. Ez egy helyi jellegzetesség. Még akkor is, ha nekünk csak a billegő helyett adtak a szövetségiek és végül nekünk lett igazunk és még egy plusz helyett is megszereztek azaz nem 6 hanem egyel több tanácstagjuk lett. Ez is mutatja, hogy a választók értékelték azt , hogy nemegymés ellen hanem együtt haladtunk a megyében.- Köszönöm a beszélgetést!- Én köszönöm a lehetőségetlejegyezte Gurka Balla Ilona

Hírdetés


Forrás:polgarno.blogspot.com
Tovább a cikkre »