Albán József plébános könyvbemutatója az Úr imájának jegyében

Albán József plébános könyvbemutatója az Úr imájának jegyében

Elgondolkodtató felvetések, megindító élmények, istenközeli beszélgetés. Mindez a bősi plébános Mi Atyánk címet viselő, 2018. évi könyvének családias hangulatú bemutatóján a városban.

 A könyvről

Albán József Mi Atyánk című könyve olvastatja magát, hiszen minden egyes szava az ember lelkébe ivódik. Az író szól az olvasóhoz, aki automatikusan egy húron pendül vele.

A leírtak törzsanyagát a 2014 és 2016 közötti Remény hetilapban megjelent sorozat továbbgondolása, összefoglalása alkotja. A 15 fejezet varázslata a Mi Atyánk imádság közös továbbgondolásában rejtőzik, mely megindítja az olvasót….

Albán József az elsők között tisztázza benne az imádság keletkezését, rávilágít annak jellegzetességeire. S mielőtt kezdetét venné az imádság átelmélkedése Szent Ferenc általi történettel alátámasztva, az olvasóban tudatosul, hogy nem az imádság mennyisége a lényeg, hanem annak mélysége és tartalma. Ezután kezdődik a Mi Atyánk „közös imádkozása”, az íróval való átgondolása.

A könyv fejezeteinek címét az ima egyes mondatai adják, és néhány oldalon belül az olvasó is ráébred annak lényegére, mondanivalójára és mély tartalmára. Természetesen teológiai tartalommal is bír, ugyanakkor érthető és könnyed stílusban megfogalmazva, amely olykor-olykor humorral fűszerezett, ahogy az a plébános úrtól megszokott. Érdekessége, hogy az író másoktól, mint pl. Gandhi, Farkasfalvy Dénes, Edda, XII. Piusz idézve teszi még gazdagabbá sorait.

Herdics György apát a könyv méltatása során elmondta, hogy ha ebben a könyvben elolvassuk a Mi Atyánkot, megtanuljuk még inkább szeretni ezt az imádságot, sőt nagyon fontos, hogy az ember, amikor imádkozik, értse is azt. „A több szeretet közelebb vihet minket Istenhez és ez a szeretet közelebb vihet bennünket egymáshoz is. Gyakorolva mindazt a szépet és jót, ami ebbe az imádságba bele van foglalva.”

A lelkiatyáról

Albán József plébános Zselízről származik; a Nagyszombati Főegyházmegyébe való belépése előtt a Győri Egyházmegyében végezte papi szolgálatát. Dunaszegen volt plébános, emellett a dunaszentpáli és mecséri plébániákat is oldallagosan ellátta. Pedagógusként a Győri Hittudományi Főiskola Filozófiai Tanszékén szolgált és a Győri Egyházmegye által kiadott Hitvallás c. lap főszerkesztőjeként is ismert. Bősre 2010 augusztusában érkezett, azóta az ottani hívek lelkipásztora.

 

A könyvbemutatón történt

Zalka Lóránt az író beszélgetőpartnere a február 22-i, csütörtök esti megnyitóján arra kérte a jelenlévőket, hogy a könyvbemutatót tekintsék egy imádságnak. A rendezvényt Fenes Iván Bős város polgármestere, Herdics György apát, a könyv kiadója, valamint Parák László esperes is megtisztelték jelenlétükkel. A könyvbemutató a mű témájához méltán Babits Mihály Mi atyánk c. versével kezdődött, amit Mészáros Árpád előadásában hallgattak meg a jelenlévők.

Zalka Lóránt részleteket is felolvasott a könyvből, melyhez annak írója is hozzászólt. Albán József plébános elmondta, hogy a könyv borítójánál ragaszkodott a két kéz találkozásához, ami az atyai és a gyermeki kéz érintkezését tükrözi egy univerzális háttérrel. A könyv írásával kapcsolatban a lelkiatya így fogalmazott:

„Az egész arról szól, hogy valahonnan, a mindenségből lenyúl egy kéz, ami nem egy átkozó kéz, ami nem egy harcos kéz, ami nem egy durva kéz, de nem is egy tovább noszogató kéz, nem is egy simogató kéz, hanem egy atyai kéz, ami megfogja a mi gyermeki kezünket.” A könyv célja, hogy „Tanuljuk meg imádkozni a Mi Atyánkot!” – fogalmazott az író.

Zalka Lóránt a leírtakkal kapcsolatban személyes érzését is megosztotta a jelenlévőkkel. A könyvnek szerinte egy felszabadulást adó élménye is van, sőt, sok olyanra is fény derül, amit az imát ismerő emberek többsége sem tud.

Akik ismerik Zalka Lórántot és Albán József plébánost azok tudják, hogy páratlan humorral áldotta meg őket a teremtő, ami a könyvbemutatóról sem hiányzott. A Bősi Városi Művelődési Központban rendezett esemény egy-egy viccelődéssel színesebbé és felszabadultabbá varázsolódott.

A jelenlévőknek lehetőségük volt kérdezni, illetve véleményt is mondhattak. A könyvbemutató a Mi Atyánk közös elimádkozásával fejeződött be, amit a megvásárolt könyvek dedikálása és kötetlen beszélgetés követett.

Laky Erzsébet


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »