Tusor Péter és Kanász Viktor a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport új pályázatáról

Tusor Péter és Kanász Viktor a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport új pályázatáról

Jelentős támogatásban részesül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (PPKE BTK) hét kutatócsoportjának projektje. A HUN-REN PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport megalakulásáról, jelenéről és a jövőbeli terveikről Tusor Péter és Kanász Viktor tudományos munkatárs számolt be.

A velük készült interjút, mely a PPKE BTK honlapján jelent meg, szerkesztett formában közöljük.

A Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport mint MTA–PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012-ben alakult meg Tusor Péter vezetésével. Az egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportjának meghatározóan római irányú, részben pedig egyházmegye-történeti kutatásait viszi tovább hatékony, nemzetközi együttműködés keretében.

2022. július 1-től a Kutatócsoportot támogató és befogadó intézmények az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem lettek. A meghatározóan továbbra is a „Pázmányon”, mint kutatóhelyen működő Fraknói Kutatócsoport hivatalos elnevezése 2023. szeptember 1-től HUN-REN PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport.

A Fraknói Kutatócsoport tagjai elsősorban a Pázmányon végzett (Nemes Gábor, Kanász Viktor, Szirtes Zsófia), vagy doktori tanulmányaikat jelenleg is a katolikus egyetemen folytató doktoranduszokból (Sági György, Oláh Róbert, Rétfalvi Balázs) áll. Több évtizedes vatikáni kutatási tapasztalattal a háta mögött Szegedről Kruppa Tamás, Pécsről Fedeles Tamás erősíti a csapatot.

– Mi a kutatócsoport tematikus fókusza, és milyen kérdésekre összpontosítanak a kutatásaik során?

– A Fraknói Kutatócsoport egyháztörténeti dimenziókban mozgó vizsgálatai meghatározóan politika-, diplomácia-, művelődés- és intézménytörténeti jellegűek. Kiemelt feladata a pozitivizmus kora óta erősen elhanyagolt szisztematikus forráskiadás és feldolgozás. A kutatás elsődleges színteréül a vatikáni gyűjtemények szolgának. Ezt egészítik ki – elsődlegesen tematikus összefüggésben – a bécsi és hazai levél- és kézirattárak anyagai. A Gondolat Kiadó gondozásában megjelenő kiadványai a tudományos profilnak megfelelően adnak teret a forrásfeltárás és történetírói munka eredményeinek (Collectanea Textuum et Studiorum), és a vatikáni magyar kutatásoknak (Collectanea Vaticana Hungariae).

A Fraknói Kutatócsoport elsődleges célja, hogy hazai hátteréül szolgáljon egy önálló, tisztán tudományos jellegű római magyar történeti intézetnek, illetve lehetőség szerint mindinkább ellássa ennek feladatait az Örök Városban. Emellett kiemelt figyelmet kap az egyházmegye-történet módszeres művelése. Egyetemi működésének köszönhetően kiemelt figyelmet fordít a tudományos utánpótlás nevelésére, hallgatók részvételének biztosítására tevékenysége egyes területein.

– Melyek azok az eddigi legjelentősebb eredmények, amelyeket a kutatócsoporton belül értek el?

Hírdetés

– A Fraknói Kutatócsoport legjelentősebb eredményeit könyvek, illetve tanulmányok formájában tudományos publikációként adja közre. Ennek keretében két sorozat, a vatikáni kutatásokra koncentráló Collectanea Vaticana Hungariae, illetve a magyarországi egyháztörténeti eredményeket prezentáló Collectanea Studiorum et Textuum köteteiként publikálják a Kutatócsoport tagjai az eredményeiket. E két sorozat már több mint 50 kötetet számlál. A Kutatócsoport programjait (nyári akadémiák, konferenciák, előadások, könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések) online elérhetővé tesszük.

– Pontosan milyen projektjükkel nyerték el a Pázmány BTK hároméves időtartamra szóló támogatását?

– A Fraknói Kutatócsoport különleges és fontos, immár évtizedes programja a pázmányos Fraknói Nyári Akadémia. Fraknói Vilmosnak, a modern pozitivista magyar egyháztörténetírás és egyben magyar történettudomány egyik megalapozójának a nevét viselő konferenciasorozat a tudományos utánpótlás neveléséhez, az akadémiai kutatás és az egyetemi oktatás természetszerű kapcsolatának elmélyítéséhez kíván kezdettől fogva hozzájárulni. Lehetőséget biztosít pázmányos hallgatóknak, hogy szervezett, közösségi formában megosszák egymással és a jelenlévő konzulensekkel előző évi egyháztörténeti vonatkozású kutatásaik eredményeit, előkészítve publikálásukat. A műhelymunka fontos részét képezték a kutatócsoporti tagok és meghívott történészek, egyháztörténészek előadásai. […]

A Kutatócsoport jelen pályázat segítségével meg tudja valósítani a 2024-es nagyváradi, 2025-ös erdélyi, illetve 2026-os pécsi évi Fraknói-akadémiákat, valamint az akadémiákon elhangzott előadások tudományos publikálását. Az egyben a Festum Varadinum rendezvénysorozathoz kapcsolódó nagyváradi konferencia szakmai programja – hamarosan publikáljuk – ezúttal a historiográfiát állítja a középpontba. Ebben az évben emlékezünk meg Fraknói Vilmos, a „magyar Ranke” halálának 100. évforulójáról, aki nemcsak az MTA főtitkára, hanem nagyváradi kanonok és a közeli Szent Jobb apátja is volt. A tudományos szimpózium méltó helyszíne a váradi püspöki palota lesz. […] A szóban elhangzó eredmények tanulmányváltozatait tartalmazó kötetet már 2024. november 20-án be fogjuk mutatni Budapesten a centenáriumi emlékülés keretében.

[…]

A felvázolt tervezet hozzájárul az egyetemi hallgatóknak az egyháztörténi kutatásba történő integrálásához, a határon túli magyar tudományossággal való kapcsolattartáshoz, az egyetem jóhírének és tudományos profiljának erősítéséhez, valamint a katolikus egyháztörténet és a vatikáni kutatások minél szélesebb körű bemutatásához.

A beszélgetés teljes terjedelemben IDE kattintva olvasható el. 

Forrás: PPKE BTK

Fotó: Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »