Jöjj, Szentlélek, legyél a szeretet Lelke köztünk! – Pünkösd ünnepe egyházmegyéinkben

Jöjj, Szentlélek, legyél a szeretet Lelke köztünk! – Pünkösd ünnepe egyházmegyéinkben

Húsvét után ötven nappal, május 19-én ünnepeltük a Szentlélek eljövetelét és az Egyház születését. A főpásztorok által pünkösdvasárnap bemutatott szentmisékről az egyházmegyei tudósítások alapján számolunk be.

Egri Főegyházmegye

Pünkösdvasárnap az egri bazilikában Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét, amelyben kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Csizmadia István, a bazilika plébánosa mutatta be a főpásztornak a fiatalokat, akik felkészültek a bérmálás szentségének fogadására.

Az érsek szentbeszédében az apostolok és a mai kor embere közötti párhuzamról beszélt. Pünkösdkor az apostolok megtapasztalták, hogy minden megváltozott körülöttük és bennük is. A pünkösdi Lélek elvezette őket arra az élményre, hogy megértették, hogy mi történt velük az előző három év során, amikor Jézus mellett jártak, tanultak, látták a csodáit és hallgatták szavait. Az apostolok is nagyon emberien élték az életüket, értetlenkedtek, lelkesedtek, elkeseredtek, egymással versengtek. De amikor megkapták az igazság Lelkét, akkor elkezdték megérteni Jézust, az ő tanítását, és nagy változás történt bennük. 

Majd a főpásztor a fiatalokhoz szólva elmondta: a bérmálás után, azért fogunk imádkozni, hogy a Lélek alakítsa át a hívek szívét, úgy, amint pünkösdkor az apostolokét is átalakította. Ha együttműködünk vele, ha megnyitjuk szívünket az ajándékai előtt, akkor csodákat tapasztalhatunk meg körülöttünk is, de elsősorban önmagunkban.

És rájöhetünk arra, hogy a véletlen az valójában Isten művészneve.

A bérmálkozókhoz szólva az érsek kiemelte: Tegyétek láthatóvá saját életeteken keresztül Krisztust a barátaitok előtt, próbáljátok meg egyre többször úgy reagálni, ahogy Krisztus tenné! 

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Domán Vivien/Egri Főegyházmegye

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter mutatott be ünnepi szentmisét pünkösdvasárnap, május 19-én az esztergomi bazilikában, melynek keretében nyolcvanegy fiatal és felnőtt részesült a bérmálás szentségében.

A főpásztor rámutatott: a történelem és a természet váratlan körülményei sok olyan helyzet elé állítják az emberiséget, és a közösségeket is, hogy a Szentlélek útmutatása és ereje nélkül eltévedhetünk az útvesztőben.

Erdő Péter bíboros homíliájában kiemelte: Krisztustól a Szentlélek által kapjuk meg a tanítást és a törvényt. Ő segít minket, hogy napról napra meglássuk, mit kíván tőlünk a krisztusi szeretet parancsa. 

– tette hozzá.

Pünkösd vasárnapján püspöki Szent Liturgiára gyűltek össze a hívek Debrecenben, az Attila téri főszékesegyházban. Kocsis Fülöp érsek-metropolita prédikációjában arra hívott, hozzuk létre a Lélek erejéből az Egyház közösségét.

Nem szabad úgy elképzelni a pünkösdi eseményt, a Lélek leszállásának a különlegességét, hogy mindenki ajándékot kap és mindenki egyenként megerősödik a Lélek által. Ez is igaz természetesen, de mire való a karizma, mire való a Szentlélek ajándéka, mire való az Isten erejének a megerősítése, ha azt nem a másik javára fordítjuk?

Csak akkor válik értelmezhetővé az Isten ajándéka, hogy ha azzal másoknak szolgálok, ha másoknak jót teszek. 

Minden egyes adottságunk akkor válik hatékonnyá, ha szolgálunk vele. Tehát a Szentlélek adományai közösséget alkotnak. Valóban ezt láthatjuk a Szentírás tanúsága szerint is, aznap, mintegy háromezer ember megtért. 

Ma, amikor az Egyház születésnapját ünnepeljük, nem tortát készítünk és nem a régi eseményre emlékezünk vissza, hanem

– zárta elmélkedését Kocsis Fülöp érsek-metropolita. 

Hírdetés

A teljes beszámoló ITT olvasható. 

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

*

Kaposvári Egyházmegye

Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának ünnepén Varga Péter plébános koncelebrálásával mutatott be szentmisét Varga László megyéspüspök a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor prédikációjában a Szentlélekkel való minél szorosabb kapcsolat megélésére buzdította a híveket.

„Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben” – valljuk minden szentmisében, amikor elmondjuk a hitvallást. Kiben hiszel? Ki számodra a Szentlélek? Elvont, teológiai fogalom, vagy egy személy? – tette fel a kérdést a püspök elmélkedésében. – A harmadik isteni személynek hívjuk. Egy fogalmat nem lehet szeretni, de egy személyt igen. 

Ő a szeretet Lelke. Jézus azt mondja: aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat. Ahogyan egymás előtt is akkor tárjuk fel a szívünket, ha azt érezzük, hogy a másik szeret bennünket, ugyanezt érvényesnek tartom a Szentlélekre is – tette hozzá Varga László. – Nem elég tudni és hinni, hogy létezik. Lehet szeretni őt!

Szeressétek a szeretet Lelkét, a Szentlelket! Egészen más az, amikor szeretettel szólítod meg őt. Szeretettel mondod ki, hogy jöjj, Szentlélek és tölts be, vezesd a gondolataimat. Jöjj, Szentlélek, szeretlek, s szeretetből tárd fel Isten igéjének a titkait számomra! Jöjj, Szentlélek és legyél a szeretet Lelke köztünk, a másik ember és köztem! Jöjj, Szentlélek és legyél a szeretet Lelke az ellenségemmel szemben! Szeressétek a Szentlelket és szeretettel imádkozzatok hozzá! Szeretettel kérjétek, és szeretettel adjatok hálát, amikor felismeritek az ő működését bennetek és körülöttetek – fogalmazott a megyéspüspök prédikációjában.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

***

Katonai Ordinariátus

A Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumában, május 17-én pünkösdi ökumenikus áhítatot tartottak. A Katolikus és a Protestáns Tábori Püspökségek által szervezett első pünkösdi áhítaton Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök köszöntötte az egybegyűlteket. „Szerettük volna, hogy a karácsony és húsvét utáni legnagyobb és legismertebb keresztény ünnepünkön is tartsunk egy áhítatot. A mostani ökumenikus áhítat is azt a célt szolgálja, mint az adventi gyertyagyújtások vagy a karácsonyi és húsvéti istentiszteletek: megpróbáljuk elmélyíteni az egyházi ünnepek fontosságát, amelyeket nagy mértékben befolyásol a világ aktuális helyzete.”

Mint elmondta, a hívőknek, beleértve a katonatársadalom vallásos tagjait is, meg kell találniuk a magasságokba és mélységekbe vezető utakat, amelyekhez nem magától értetődő az útvonal. „Ami a mélységeket illeti, oda a gondolatainkban kell eljutnunk, a magasság pedig úgy értelmezhető, hogy az ünnepeket fel kell emelnünk egy másik dimenzióba” – húzta alá.

Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök rámutatott: „A pünkösd csodája az, hogy megerősítette a tanítványokat: az Isten kitöltötte rájuk az ő Szent Lelkét, éppúgy, ahogyan Jézus megígérte. Ahogy beléjük ér a Lélek ereje, úgy átalakul az életük, a szolgálatuk, az egész szívük érzésvilága. Péter beszélni kezd Jeruzsálem egyik terén, és mindenki úgy érzi, hogy a Lélek ereje által hozzájuk szól. Hiába vannak nyelvi különbségek közöttük, mindenki megérti az égi-mennyei világról szóló bizonyságtételt, amit hirdet számunkra.” Kiemelte, pünkösd az Egyház születésnapja, mert egybefogta a különböző népeket, egyfajta gyülekezetté szervezve a tömeget.

A katonák, kormánytisztviselők és honvédelmi alkalmazottak számára tartott pünkösdi áhítaton zenei szolgálatát a Központi Zenekar rézfúvós kvintettje biztosította, amelyet Kovács Tibor főhadnagy vezényelt. A rendezvényen elhangzott a Jöjj, Szentlélek Úristen című katolikus és az Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám című református ének is.

Forrás: Katonai Ordinariátus

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Szabó Lajos zászlós

*

Veszprémi Főegyházmegye

A keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomban mutatott be szentmisét és szolgáltatta ki pünkösdvasárnap a bérmálás szentségét 82 felkészült fiatalnak Udvardy György veszprémi érsek. A bérmálkozókat Tál Zoltán plébános mutatta be a főpásztornak és a jelenlévőknek.

A veszprémi érsek homíliájában elmondta: szükségünk van arra, hogy jól lássunk a világban, hogy jól lássuk saját életünket, a jövőnket, kapcsolatainkat. Isten Lelke segít bennünket ebben, megajándékoz bennünket. Abban segít, hogy felfedezzük, az élet, a képességeink, a korlátaink, a vágyaink, a lehetőségeink Istentől vannak. „Isten az, aki döntött felőled. Isten az, aki téged megálmodott a teremtés kezdetén. Ismeri a tulajdonságaidat, ismeri a vágyaidat, még azt is, hogy mitől félsz, mit szeretnél elkerülni. Ismer, s azt akarja, hogy te is jól ismerd magadat, hogy a céljaid, a terved önmagadról, a boldogságodról igaz, reális legyen, és az soha el nem múló boldogságot jelentsen” – fogalmazott a főpásztor.

Nem könnyű ezt mindig felfedezni. Főleg egy olyan kényelmes világban, amelyben most élünk. Nagyon sok minden mutatja magát igazán fontosnak, boldogságra vezetőnek, s látjuk, hogy nem igaz, mert megtöri az ember méltóságát, szétzilálja a családot, a szülő-gyermek viszonyt, a közösséget, vagy éppen megrontja emberi kapcsolatainkat.

A bérmálkozókhoz fordulva az érsek hozzátette: „Isten Szentlelke abban akar segíteni, hogy bízzál az Istenben. Ő bízik benned. Nem lesz sohasem olyan pillanat, amikor azt hallanád tőle: eddig tartott, elég, most már nem törődöm veled. Ilyen nincs. Isten végérvényesen elkötelezte magát Jézus Krisztusban.”

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Szerző és fotó: Halász Gábor

 

Kemelt fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »