Ferenc pápa osztozik a németországi szinodális út fejleményeivel kapcsolatos aggodalmakban

Ferenc pápa osztozik a németországi szinodális út fejleményeivel kapcsolatos aggodalmakban

Ferenc pápa november 10-án válaszolt négy német teológus- és filozófusnő közös levelére, melyben aggodalmukat fejezték ki a németországi szinodális út fejleményeivel kapcsolatban. A Szentatya osztozik aggodalmaikban, megállapítva: „A helyi egyház egy része továbbra is azzal fenyeget, hogy egyre inkább eltávolodik az egyetemes Egyház közös útjától. Imára, bűnbánatra és nyitottságra van szükség.”

Ferenc pápa november 10-én kelt levelében válaszol Katharina Westerhorstmann erkölcsteológus, Marianne Schlosser teológus, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz filozófus és Dorothea Schmidt közíró november 6-án írt közös levelére, melyben kétségeiknek és aggodalmuknak adnak hangot a németországi katolikus egyház az utóbbi hónapokban lezárt szinodális útjának irányvétele és döntései miatt.

A németországi szinodális út tanácskozásain 230 küldött vett részt, köztük püspökök, papok, női és férfi világiak, akik munkacsoportokban olyan témákat és problémákat vitattak meg, mint az azonos nemű párok megáldása, a szexuális erkölcs változásai, a papi nőtlenség, a szexuális visszaélések ellentmondása, a nők egyházi szerepe, különös tekintettel a női diakonátusra és a nők pappá szentelésének lehetőségére. A márciusban bemutatott négy dokumentumban mindezen témák összefonódtak.

A németországi szinódális út (Synodaler Weg) négy korábbi küldöttjét különösen aggasztja annak „a szinódusi bizottság felállításának gondolata, amely vezető és döntéshozó tanácsként” működne – szerepel a Szentatyának írt levelükben.

Ferenc pápa válaszlevelében e tervre hivatkozva hangsúlyozza, hogy ez a testület „a határozat vonatkozó szövegében vázolt formájában nem harmonizálható a Katolikus Egyház szentségi struktúrájával”. A pápa válaszában emlékeztet arra, hogy a testület alapszabályát „a Szentszék betiltotta abban a 2023. január 16-án kelt levelében, melyet különleges formában ő maga hagyott jóvá”.

A Szentatya felidézi a 2019. június 29-én kelt, tizenhárom pontból álló levelét, melyet „Isten Németországban szinodális útját járó népéhez” intézett. Ebben Róma püspöke arra hívta fel a németországi katolikus egyház vezetőinek figyelmét, hogy „haladjanak a helyes út, az evangélium mentén, anélkül, hogy funkcionalista elhajlásokba vagy ideológiai leszűkítésekbe lépnének át”. Erre a levélre hivatkozott a Szentszék 2021. július 21-i nyilatkozata is, egyértelművé téve, hogy a németországi szinodális út „nem hozhat doktrinális döntéseket”; vagyis nincs „jogosultsága arra, hogy püspököket és híveket kötelezzen új kormányzási módokra, valamint a tanítás és az erkölcs új megközelítésére” – áll a szövegben, amely annak a reménynek megfogalmazásával zárul, hogy „a németországi szinodális út javaslatai belefolynak az egyetemes egyház szinodális útjába”.

E fontos szentszéki dokumentumot idézve Ferenc pápa a négy német teológus- és filozófusnőnek írt levelében leszögezi: „Ahelyett, hogy újabb bizottságokban keresnék a »megváltást«, és bizonyos önreferenciával mindig ugyanazokat a témákat tárgyalnák, Isten Németországban szinodális útját járó népéhez írt levelemben emlékeztetni akartam az ima, a bűnbánat és az imádás szükségességére, és arra, hogy nyíljunk meg és lépjünk ki a testvéreinkkel való találkozásra, különösen azokkal, akik magukra maradtak templomaink küszöbén, az utcán, a börtönökben és kórházakban, a tereken és a városokban.” „Meggyőződésem, hogy az Úr ott mutatja meg nekünk a továbbvezető utat” – szögezi le a pápa.

Hírdetés

Végezetül a Szentatya köszönetet mond a négy levélírónak teológiai és filozófiai munkásságukért, valamint „hitbéli tanúságtételükért”, majd arra kéri őket, hogy „továbbra is imádkozzanak érte, valamint az egységért való közös elköteleződésükért”.

*

A németországi szinodális úttal kapcsolatban július 26-án a Vatikánban megbeszélést tartottak, Pietro Parolin bíboros államtitkár, a Római Kúria néhány dikasztériumi vezetője, valamint a Német Püspöki Konferencia képviselői részvételével. A találkozó folytatta a német püspökök 2022. novemberi ad limina látogatásával megkezdett párbeszédet, melynek során a németországi szinodális út kapcsán felmerült teológiai és fegyelmi kérdéseket vitatták meg.

Immár éppen egy éve, hogy 62 németországi egyházi elöljáró vett részt Ferenc pápával való találkozókon körülbelül egy héten át; találkoztak továbbá Pietro Parolin bíborossal és a dikasztérium más vezetőivel a dikasztériumok közötti találkozón, amelyet a Német Püspöki Konferencia elnöke, Georg Bätzing püspök a „szinodalitás vészhelyzetének eseteként” határozott meg.

Georg Bätzing a római Augustinianum Patrisztikus Intézetben a sajtó képviselőinek nyilatkozva elmondta, hogy a megbeszélések során „mindent az asztalra tettek, mindent: kritikákat, kérdéseket, javaslatokat, Róma iránti fenntartásaikat és zavarukat is”. A Ferenc pápával és a Kúriával való találkozások mindenekelőtt alkalmat adtak annak tisztázására, hogy a német püspökök nem kívánnak »szakadást«. Katolikusok vagyunk, és azok is akarunk maradni” – hangsúlyozta a Német Püspöki Konferencia elnöke.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »