Elhalálozás

Elhalálozás

Köszönet

Hírdetés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, az uzoni születésű sepsiszentgyörgyi GÁL TIBOR ISTVÁN 67 éves korában hosszú betegség után nyugalomra tért. Temetése 2023. december 5-én, kedden 15 órakor lesz a szemerjai új ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 1118652 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a magyarfenesi születésű sepsiszentgyörgyi KUN-GAZDA FERENC 69 éves korában hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi marad­ványait 2023. december 6-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Gyászoló szerettei 1118656 Szívünk mély fájdalmával tudatjuk azokkal, akik szerették, ismerték és tisztelték, hogy a szerető férj, apa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd, jó barát, ismerős, a gyergyócsomafalvi születésű sepsiszentgyörgyi KÖLLŐ MIKLÓS, a volt bútorgyár alkalmazottja 87 éves korában váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2023. december 5-én, kedden 11 órától lesz a szemerjai új református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 1118657 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FEJÉR JUDIT, a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, a volt Tervezőintézet munka­társa, hosszú betegség után, életének 69. évében elhunyt. Temetése 2023. december 5-én, kedden 13 órától lesz a régi szemerjai temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a szemerjai Makovecz-féle ravatalozó­házban. A gyászoló család 1118651 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, testvér, nagybácsi, rokon, jó szomszéd, a baróti születésű sepsiszentgyörgyi IMRE BÉLA életének 71. évében elhunyt. Temetése 2023. december 5-én, kedden 14 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a római katolikus temetőben. A gyászoló család 1118654 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, rokon, a mikójfalusi születésű sepsiszentgyörgyi VARGYAS SÁRA életének 84. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúztatása 2023. december 5-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától református szertartás szerint. Részvétfogadás 12 órától. A gyászoló család 4330754 Köszönet Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, id. SZÁSZ DÉNEST elkísérték utolsó útjára, sírjára virágot helyeztek és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család 1118654 Megemlékezés Megpihent szíved, szemed álomba merült. Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben, nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe. Búcsú nélkül mentél el, nem szóltál egy szót sem hozzánk. Fájó szívvel emlékezünk az egerpataki RÁDULY MARGITRA (szül. SIMON) halálának hatodik hetében. A jó Isten kegyelme, a temető csendje őrizze álmát. Nyugodjék békében. Szerető családja 1118648 Megtört, fájó szívvel emlékezünk id. GERGELY LÁSZLÓRA. 2023. december 2-án hat hónapja távozott szerettei köréből. Áldott legyen drága emléke és a hely, ahol nyugszik. Fájó emlékedet örökre megőrizzük. Az Úr legyen veled. A gyászoló család 1118649 Az a szülő, aki virágot visz a temetőbe gyermeke sírjára, megkapta a fájdalmat egy egész életre. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, a kézdiszentléleki MARTI SÁNDORRA halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Bánatos szülei 2311 A búcsúszó, amit kimondani nem tudtál, elmaradt, de szívünkben drága szép emléked megmarad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a lécfalvi ZAKARIÁS ISTVÁNRA, akit egy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4330746 Fájó szívvel emlékezünk a felsőcsernátoni születésű kézdivásárhelyi id. BEKE LÁSZLÓRA halálának 17. évfordulóján. Nyugodjék békében. Szerettei 2368 Fájó szívvel emlékezünk a szárazajtai CSULAK FERENCRE halálának 28. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Szerettei 2370 Szomorú szívvel emlékezünk a drága jó Édesapára, Dódipapára, SZABÓ JÓZSEF VIKTORRA halálának második évfordulóján. Lelkünkben betölthetetlen űrt hagyott és emlékét örökké szívünkben őrizzük. Nyugalma legyen csendes. Szerettei 1118650 Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. A te szíved megpihent, a miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. Kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BIRÓ ISTVÁNRA halálának 8. évfordulóján. Nyugodjon békében. Szerettei 1116553 „Nem integet többé elfáradt kezed, / nem dobog már értünk jóságos szíved. / Számunkra te sohasem leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk BALÓ MÁRIA MAGDOLNÁRA halálának hatodik évfordulóján. Nyugodjék békében. A gyászoló család 874 Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, / Ahol megpihen dolgos két kezed. / Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen, / A jóságos szíved nyugodjék békében. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a hidvégi BÖLÖNI MAGDÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4994/b Halálának harmadik évfor­dulóján soha el nem múló szeretettel emlékezünk BARABÁS PIROSKÁRA. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 1118641 Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk a kézdinyujtódi VARGHA IRMUSKÁRA (szül. TODOR) halálának harmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 4330723 Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, / Egy gyertya az asztalon Érted ég, / Egy fénykép, mely őrzi emléked, / S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Örök hiányát érezve emlékezünk a sepsibesenyői id.  AMBARUS GÁBORRA halálának 12. évfordulóján. Szerettei 4330740 Szíve megállt, kínzó nagy fájdalma megszűnt, / Ürességet, mély fájdalmat hagyott bennünk. / Más világba költözött, szemét lehunyta, Feketébe öltözött testét itt hagyta. / Most hófehér ruha ékesíti lelkét, / Szívünkben örökké őrizzük emlékét. Ma hat hete kísértük utolsó útjára özv. BIRÓ ROZÁLIÁT (szül. KISGYÖRGY). Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Hat gyermeke és azok családja 4330748


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »