A nemzeti identitás megerősítése a keresztény erkölcs szellemében

A nemzeti identitás megerősítése a keresztény erkölcs szellemében

Keresztény Európa címmel tartott közéleti fórumot a Pázmaneum Polgári Társulás Dunaszerdahelyen, ahol az Isten, a haza, a család, a közösség és más társadalmi kérdések megvitatását követően megkoszorúzták Esterházy János domborművét, majd a rendezvény a Szent György-templomban szentmisével zárult.

Az alábbiakban Karaffa Attilát, a Pázmaneum Társulás elnökét kérdeztük a rendezvényről.

Mi a rendezvény célja? Miért tartották fontosnak megszervezni?

A Pázmaneum Társulás alapszabálya szerint célunk az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítése a keresztény erkölcs szellemében. Ennek az alapvető célnak az elérése érdekében a Pázmaneum Társulás konferenciákat, zarándoklatokat és találkozókat szervez a vallás, kultúra és művelődés területén és információkat nyújt ezen területeken. Együttműködik más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal nemzeti és nemzetközi szinten a közös Európa keretében, valamint vallási és történelmi témájú könyveket és folyóiratokat ad ki annak érdekében, hogy a Szlovákiában élő magyar kisebbség identitását erősítse és közreműködjön hagyományainak megőrzésében. Nem utolsósorban pedig Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatja a közép-európai nemzetek együttélését a tolerancia, szolidaritás, kölcsönös megértés és szeretet jegyében.

Fontosak számunkra azok az értékek, amelyek 1000 éven át megtartották nemzetünket a Kárpát-medencében. Fontos számunkra az a két kincs,a melyről Esterházy János is szól, mégpedig kereszténységünk és magyarságunk. Ennek okán is éreztük a szükségét, hogy a Keresztény Európáról beszéljünk, gondolkodjunk közösen és keressük együtt a válaszokat az öreg kontinens kultúrájának, kereszténységének, világtörténelmi szerepének a megőrzésében. Mindannyiunk közös feladata, hogy ne tékozoljuk el azt az örökséget, amelyet Szent István király ránk bízott, amelynek tanúi a magyar szentek és boldogok, valamint mindazok a személyek, legyenek civilek, vagy politikusok, akik ennek szellemében mernek cselekedni és bátran kiállni a keresztény értékek mellett, Jézus Krisztus tanúságtétele mellett.

Hírdetés

Hogyan szolgálja a keresztény európai értékeket és a magyar identitást a rendezvény? Milyen eredményt várnak a rendezvényt követően?

Szent István király országa, Európa védőbástyája, kereszt és kard, Magyarok Nagyasszonya, Regnum Marianum, mind mind olyan kifejezések, jelképek, melyek a mi európaiságunkat jelképezik. Ami a miénk, de az egész Európáé is. Ezek az értékek, amelyeket még sorolhatnánk a magyar szentek seregével, vagy a magyar tudósok hadával, gazdagították nemzetünket és kontinensünket is egyaránt. Ezekre az értékekre és hagyományra büszkék vagyunk és ezt szeretnénk átadni a rendezvényen is, hiszen olyan vendégeket hívtunk, akik a saját területükön bátran kiállnak a keresztény értékek mellett. Gál Kinga képviselő asszony az Európai Parlamentben, Farkas Zsolt atya pedig a felvidéki közéletben.

Bízunk benne, hogy a rendezvény elgondolkodtatja majd mindazokat a kételkedőket, akik csak legyintenek a keresztényüldözésre, az idegen ideológiák és különböző nyugati eszmék bagatelizálására. Hiszen a veszély valós, itt van a küszöbünk előtt és erőszakkal hirdeti magát a tolerancia jegyében, csak éppen nem tolerálva a keresztény kultúrát, a magyarságot esetünkben.

Hogyan tud küzdeni a kereszténység a genderideológiákkal szemben?

Az egyenes beszéddel a fiatalok felé és mindazok felé, akik erőszakosan szeretnék megváltoztatni a kultúrkörnyezetünket, amely életünk része. Van hitünk, van egy világítótornyunk Jézus Krisztus személyében, aki egyenes utat mutat számunkra. Az igen legyen igen, a nem pedig nem – olvashatjuk Máté evangéliumában.

Az egyenes beszéd a legfontosabb, mert nem szabad sem szépíteni, sem hamisat állítani a különböző nézetekről, de el kell mondani, hogy egy keresztény ember számára milyen veszélyeket rejthet. Milyen veszéllyel kell szembenéznie önmagának és családjának, közösségének. A mi erőnk a hitben és a közösségben van. Ezekre kell építenünk, a sziklára épített Egyház példája nyomán.

(Németh Tímea/Felvidék.ma)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »