A kőhídgyarmati Szent Móric-templom 150 éves oltárképei

A kőhídgyarmati Szent Móric-templom 150 éves oltárképei

Százötven éve, 1874 márciusában helyezték el Kőhídgyarmat templomában a 19. századi magyar festészet jelentős mestere, Jakobey Károly három nagy méretű oltárképét. A Csemadok égisze alatt működő Gyarmati Kulturális Szalon szakmai délutánján Juhász Gyula helytörténész és Istvánffy Miklós esztergomi művészettörténész felidézte a képek történetét, valamint a festő munkásságát. Az érdeklődők megtekinthették az eredeti szerződést is. 

Juhász Gyula, a szakmai délután szervezője azzal kezdte előadását, hogy a kőhídgyarmati egyházközség nevében az akkori plébános, Marczel Ákos egyszerre rendelte meg a három oltárképet. A festő, Jakobey Károly szerződésben vállalta, hogy tizenöt év jótállás mellett a képeket kellő nagyságban, a meglévő keretekhez igazodva, a legjobb vászonra, a legtartósabb festékkel festi meg úgy, hogy azok a műértők bírálatát is kiállják. Ha pedig a képek a jótállási idő alatt javítást igényelnének, azt minden utazási és szállítási költség követelése nélkül ingyen elvégzi. 

– Egyházi megrendelésre, akadémikus stílusban készített oltár- és faliképei a korszak legismertebb művészei közé emelték Jakobeyt. Hogy érzékeltessem, milyen értékes festményekkel büszkélkedhetünk, elmondom, a Kieselbach aukciósház kínálatában Jakobey nem egy festménye egymillió kétszázezer forint kikiáltási áron szerepel – hangsúlyozta az előadó, majd kitért a festmények ismertetésére. 

A templom legimpozánsabb, késő barokk stílusú, oszlopos kiképzésű főoltárának központi részében látható Szent Móric (Mauritius) római hadvezér képe.

Két oldalán magyar szentek, Szent István és Szent László szobrai állnak. Mauritius, a thébai légió parancsnoka keresztény hitvallása miatt halt vértanúhalált, és templomok védőszentjeként ritka tájainkon. 

Hírdetés

Történte szerint katonáival pogány áldozaton kellett volna részt vennie és hadba indulni keresztény testvérei ellen, ám megtagadta a parancsot, ezért a császár 302-ben Helvetiában, a mai Svájc területén kivégeztette. A kép rengeteg szimbólumot tartalmaz, ami csak alapos szemrevételezés után tárul fel előttünk. 

Korábban a szentély bal oldalán függött a Szent Családot ábrázoló olajfestmény, amelyen a kis Jézus éppen egy könyvet lapozgat. Felettük az Atyaisten és az angyalok. Sajnos, ez a mellékoltár az 1929. évi restauráláskor leégett, de a képet sikerült megmenteni az oltárt díszítő szobrokkal együtt. 

Nem kisebb figyelmet érdemel Nepomuki Szent János oszlopos építésű, késő barokk jobb oldali mellékoltára. 

A központi kép Nepomuki Jánost ábrázolja, ahogy IV. Vencel cseh király feleségét gyóntatja. A király új püspökség létrehozásával akarta csökkenteni a prágai érsek gazdasági és egyházi hatalmát. 

A királyi terv meghiúsításában szerepe volt Nepomuki Jánosnak, az érseki helynöknek. Ezzel kivívta a király haragját, ráadásul János nem volt hajlandó elárulni, mit gyónt Johanna királyné. Ezért megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Az oltárt Nepomuki Szent János és Szent Miklós szobrai díszítik.

Megjelent a Magyar7 2024/8.számában.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »