A kamasz Messiás – Akit keresnek: Jesua

A kamasz Messiás – Akit keresnek: Jesua

Halmai Tamás költő, író, irodalmár jegyzetét olvashatják.

Nógrádi Gábor az egyik legnépszerűbb és legtermékenyebb kortárs ifjúsági írónk. Életműve időről időre képes megújulni, ennek remek példája legfrissebb könyve, mely éppen ötvenedik a sorban.

Köztudomású: az evangéliumok hallgatnak arról, mi történt Jézussal tizenkét és harmincéves kora között. Ezzel jobbadán csak apokrif iratok, illetve okkult-ezoterikus tanok foglalkoznak. Nógrádi Gábor a képzelet hitelével fordul e kényes időszak felé, amikor a tizennégy éves Jesua (azaz a kamasz Jézus) alakja köré sző kalandtörténetet. Műve ugyanakkor egyszerre tiszteleg a zsidóság története és a megváltás teológiája előtt.

A beszédmód olvasmányos letisztultsága, a szereplőábrázolás beleérző elevensége, a történetvezetés feszült dinamikája, a leírások líraisága és a párbeszédek filozofikuma egyaránt gyakorlott regényíróra mutat. Az epikai mértéktartás (szűk másfél száz oldalról beszélünk) filmszerűen feszes tempóval jár együtt, a filigrán fejezetek a mai befogadói szokásokhoz igazodnak, az izgalmakat pedig kedves humor oldja. A názáreti életképekből végül kisregénnyi tabló áll össze, melyen a mellékalakok is emlékezetesek (csak utalok Marcus lelki átalakulására vagy Rebeka öntudatos konfesszióira); a viszonyrendszerek (mint a római katona és a zsidó lány szabálytalan kettőse vagy anya és fia titkos szövetsége) is úgy emberiek, hogy emberfölötti pecsét nyugszik rajtuk.

A messiási önazonosság kezdeteiről ifjúsági műben és ennyire finoman talán még senki nem szólt. (Az egyéni küldetés, a saját életfeladat fölismerése egyúttal minden felnövekvő nemzedék számára példát és ösztönzést adhat.) Különös érzékenységet, már-már teológiai tapintatot kívánt emellett a szerzőtől a kontúrosan tiszta zsidó és a még csak körvonalazódó keresztény istenkép összeillesztése. Jesua bölcs mondatai az evangéliumokat előlegezik (históriai érdekesség, hogy korabeli nézőpontból a tizenéves fiú már inkább számított felnőttnek, mint gyereknek).

Néhány szöveghely gyöngéd eréllyel korszerűsíti az elbeszélteket. Korunk érzékenységére utaló mozzanat például a nevelői erőszak (a vesszőzés) elvi elutasítása, beleértve az állatokkal szembeni agressziót (71–72.), vagy a lányok, nők szereplehetőségeinek kitágítása (94.). Bölcseleti útravalót is szép számmal kapunk: egy helyütt a szeretet és a szokások családot összetartó érvényére int Absalom rabbi (15.); Jesua pedig jól követhető írásmagyarázattal vezeti át hallgatóságát az eredeti szövetség értelmezéséből az új szövetség világába, világosságába (122.). És a sor hosszan folytatható volna. 

Hírdetés

A mű egyszerre nyomozásos kalandtörténet, történelmi regény, illetve bibliai segédlet, lelkiségi olvasmány. Ennek megfelelően célközönségébe jószerével mind beletartozhatunk; elsősorban azonban kalandirodalomra vágyó ifjú olvasókat szólíthat meg, valamint hittanórák ajánlott szövegkísérete lehet. Irodalmi értékéhez méltó a küllem is: Hitka Viktória szépséges borítóterve remélhetően sokak érdeklődését felkelti majd. 

A szokatlanul fogalmazó címet se bánjuk: egyrészt dallamosan kéredzkedik a fülünkbe (ha versben találkoznánk vele, ambroziánus sornak mondanánk), másrészt többértelműsége megéri a retorikai árat – hiszen nemcsak a betlehemi gyermek után kutató katonákra utal, de a Jézust (avagy Istent) keresők is magukra ismerhetnek benne.

Nógrádi Gábor, Akit keresnek: JesuaMóra Könyvkiadó, Budapest, 2024.

Fotó: Móra Könyvkiadó

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2024. március 24-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »