A hamu jelét magunkra vettük – Ökumenikus bűnbánati liturgiát tartottak Pannonhalmán

A hamu jelét magunkra vettük – Ökumenikus bűnbánati liturgiát tartottak Pannonhalmán

A pannonhalmi Szent Márton-bazilika újjáépítésének és felszentelésének 800. évében minden eddiginél többen vettek részt a Pannonhalmi Főapátságban február 14-én, hamvazószerdán tartott bűnbánati liturgián. Az ökumenikus vesperáson Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke hirdetett igét.

Hamvazószerda a szent negyven nap, a megtérés és az önmegtagadás idejének kezdete az Egyházban. Ősi szokás szerint ezen a napon a liturgiában hamut szórunk a fejünkre bűnbánatunk és a megtérés iránti vágyunk jeléül.

A hamu az Ószövetségben – miként az elégetett aranyborjú hamuja is példázza – a bűnbánat és a felelősséggel való szembenézésnek a jele volt – emlékeztetett a liturgia kezdetén Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát, aki Steinbach József református püspökkel együtt vezette az ökumneikus vesperást.

A hamu az élet mulandóságára, saját életünk tünékenységére emlékeztet – mondta a főapát. – A bűnbeesés, az Istentől való elszakadás és a halál hatalmának jele. „A hamu sötét mementó: »por vagy és porba térsz vissza«” (Ter 3,19).

Hála legyen Istennek, aki Krisztus keresztjében új jelentést ad a halálnak.

Bűnbánattal és megtéréssel vessük reményünket Krisztus megváltó feltámadásába.”

Az ószövetség embere hamut szórt saját fejére, hogy a jel segítségével elmondja, mennyire megtört, mennyire bánja bűneit, és bűnbánata mennyire őszinte – mondta Steinbach József püspök.

„Különböző helyekről gyűltünk össze, különböző bűnbánó gondolatokkal és érzésekkel.

– fogalmazott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. – Összegyűltünk, hogy együtt valljuk meg bűneinket, közösen vállaljuk a tanúságtételt és az elkötelezettséget, és hogy közösen adjunk hálát Isten irgalmáért.”

Ezt követően az egybegyűltek – a bencés szerzetesközösség tagjai, a testvéregyházak lelkipásztorai, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai, tanárai és a hívek – elénekelték az imaóra himnuszát, majd zsoltározással folytatódott a liturgia.

Ezután Steinbach József püspök felolvasta a Pál apostol efezusiaknak írt leveléből kiválasztott szentírási szakaszt:

Hírdetés

Biztató, bátorító és reménykeltő az igevers, ugyanakkor felkészít a negyven napos böjti időszakra, mert „amikor az apostol és az apostolon keresztül Isten Lelke azt mondja, erősödjünk meg, akkor indirekt módon ez az Ige rámutat a mi erőtlenségünkre” – fogalmazta meg igehirdetésében a református püspök.

Steinbach József püspök szólt arról, hogy ahogy Pál apostol is megtapasztalta erőtlenségét, úgy mi számos alkalommal szembesülünk a sajátunkkal.

és a Jelenések könyve figyelmeztet bennünket: »Azt gondolod, hogy gazdag vagy, és nincs szükséged semmire, és nem tudod, hogy te vagy a gyenge, a gyámoltalan, az erőtlen. Végy tőlem tűzben izzó aranyat, hogy meggazdagodj!« Arról van szó erőtlenségeink kapcsán, amit a hamvazásnál kimondunk: »Ember emlékezz por vagy, és porrá leszel.«”

A homília és a szent csend után megáldották a bűnbánatot hirdető hamut, majd a hamvazás rítusa következett.

Először Hortobágyi T. Cirill főapát és Steinbach József püspök hintett hamut egymás fejére kereszt alakban. Majd eléjük járultak a szerzetesközösség tagjai, a testvéregyházak lelkipásztorai is.

A jelenlévő hívek ugyancsak fogadták a hamu jelét.

*

A 2024. február 14-i alkalom volt az ötödik, hogy a Pannonhalmi Főapátság ökumenikus bűnbánati liturgiát tartott.

Az ökumenikus szellemiség ápolása a pannonhalmi szerzetesközösség számára nemcsak az idők kihívása, hanem pápai küldetés is egyben. Szent II. János Pál pápa 1996-ban a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában ezekkel a szavakkal fordult a bencés testvérekhez: „A mindennapi szolgálat során mozdítsátok elő a keresztények egységét, párbeszédre lépve mindenkivel.” Ebben a misszióban Ferenc pápa is megerősítette a szerzetesközösséget 2021-ben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson; majd 2023-ban, második magyarországi látogatásakor a Pannonhalmi Főapátságot nagy lelki emlékműnek, az imádság helyének és a testvériség hídjának nevezte.

Szent II. János Pál és Ferenc pápa gondolatait szem előtt tartva a bencés szerzetesközösség évről évre szervez ökumenikus alkalmakat a testvéregyházakkal párbeszédben. Ilyen a 2021 óta minden évben megtartott ökumenikus konferencia és a hamvazószerdai ökumenikus bűnbánati liturgia is.

A február 14-i ökumenikus liturgia a főapátság YouTube-csatornáján visszanézhető.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »