150 éve hunyt el Jekelfalussy Vince, a Székesfehérvári Egyházmegye tizedik főpásztora

150 éve hunyt el Jekelfalussy Vince, a Székesfehérvári Egyházmegye tizedik főpásztora

Másfél évszázada hunyt el Jekelfalussy Vince, a Székesfehérvári Egyházmegye tizedik püspöke. Spányi Antal püspök szentmisét mutatott be emlékére május 13-án a székesfehérvári székesegyházban Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Dózsa István plébánossal együtt.

„A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.” A főpásztor beszédében az evangélium e szavaihoz kapcsolódóan megemlékezett mindazokról, akik a mai világban Krisztust követve ártatlanul üldözést szenvednek. Amint rámutatott, a krisztusi gondolatok bátorítást és erőt jelentenek számukra. A megyéspüspök ezután arról beszélt, a Székesfehérvári Egyházmegye történetében számos erényekben gazdag püspök volt, akik egész életüket alárendelve hűségesek maradtak az Egyházhoz. Közéjük tartozott Jekelfalussy Vince is, aki mindannyiunk anyja, az Anyaszentegyház iránti tántoríthatatlan hűségével mutatott példát minden kor emberének.

A püspök szentbeszédében végigkísérte Jekelfalussy Vince életútját, aki nemcsak egyházhű, de elvhű ember is volt. Vállalta a véleményét, és vállalta az abból fakadó konfliktusokat is. Ezért szenvedett fogságot címzetes püspökként. Ugyanis az Egyház látható feje, a pápa iránt tanúsított feltétlen tiszteletet egy olyan korban, amikor Szent Péter utódát értetlenül szemlélte a nagyvilág, és a hatalmi politika alantas eszközökkel, az Egyház belügyeibe avatkozva is igyekezett szándékait gáncsolni. „Méltó, hogy Jekelfalussy Imre állhatatosságát és hűségét tiszteljük, életének példájában meglássuk a keresztények egységét, az Egyház egységét, a pápához való hűséget szolgáló főpapot, akit nekünk is követnünk kell. Egy jellemes, hűséges, egyházi hivatásában következetesen kitartó főpapot szemlélünk benne. Aki teljesítette szolgálatát és megvalósította Jézus szavát, miszerint inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint az elöljáróknak. Az Egyházat, a keresztények egységét kell inkább szolgálni, mint a hatalmaskodók kívánságát. Életpéldája ezért tanítás számunkra. Adjon az Úr neki örök boldogságot, és az égben imáival segítse egyházmegyénket, mindannyiunk életét, hogy mi is hűségesek tudjunk lenni Krisztushoz, az örök főpaphoz” – fogalmazott a főpásztor.

A záróáldás előtt Spányi Antal püspök megemlékezett az első fatimai jelenés évfordulójáról. Majd a szentmise után az altemplomba vonult paptársaival, és a hívekkel közösen imádkozott Jekelfalussy Vince sírjánál a néhai püspök lelki üdvéért.

Hírdetés

Szerző: Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »