Köszönet és építő jellegű kritika Szabó Gábornak a Jobbik kampányfőnökének részére

A vasárnapi országgyűlési választás befejeztével Szabó Gábor a Jobbik pártigazgatója valamennyi a választási bizottságokban a Jobbik részéről delegált közreműködőnek egy emailben köszönetet mondott az aktív segítségért és munkáért. A Jobbiknak, nem sikerült országszerte minden választási választási bizottságba delegáltat küldenie. Ez sajnos kiskapukat hagyott a szavazatok kontrollálása terén. Ezzel kapcsolatban írt nyílt levelet a pártigazgatónak Reiner Péter, aki szintén a Jobbik delegáltja volt a  választás során.

Íme Szabó Gábor levele:

Tisztelt szavazatszámláló harcostársam!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében hálásan köszönöm meg Önnek, hogy a vasárnapi szavazás során hajnaltól késő éjszakáig számíthattunk az Ön segítségére, munkájára, áldozatvállalására.

Nagyon sokat segített ezzel nekünk.

Köszönjük szépen!

Szabó Gábor, országos kampányfőnök
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Reiner Péter gondolatai a választást követően:

 Kedves Szabó Gábor!

Annak ellenére is jól esik, hogy a Jobbik országos motorjaként köszöneteddel megszólítottál, hogy ez a gesztus nyilvánvalóan nem lehetett személyes.

Szerény személyem is azok közé tartozik immár a közéletünk és közvélekedésünk egyik sikeres befolyásolójaként, aki tizedik éve konokul kiáll és hirdeti a Jobbik vállalt értékrendjét és akire a Jobbik mozgalma kitartóan számíthat a jövőben is, a mások számára elképzelhetetlen személyét ért rendszeres támadások ellenére.

Ez a tény is indokolja, hogy következetes támogatásom ellenére megengedjem magamnak a kritikát, mert személyemtől távol áll a belesimulás.

Az OVB- től nyilvánosan megszerezhető információk szerint a valódi kormányváltásra egyedül esélyes pártként a Jobbik megengedte magának azt a nagyvonalú gesztust, hogy választás tisztaságának garanciáját átengedte illetékteleneknek azzal, hogy nem tudta lefedni a tízezres választói kört saját  bizalmát bíró és a választás tisztaságát ellenőrző harcostársaival.

Engem nem érdekel, hogy az ellenérdekű szervezetek ezt az alapvető feladatot hogyan oldották meg, amikor rendkívüli fontosságú és igenis válaszigényű kérdést felteszem a mozgalom elnökségének és a választás sikeréért felelős tagjának.

Amikor sokadszorra korábbi szándékom ellenére ismét elvállaltam ezt a felelős és valóban  nem könnyű munkát a Jobbik sikere érdekében, abból a meggyőződésemből kifolyólag tettem, hogy a választás tisztasága és ellenőrzésének egyedüli kézben tartásának ez az egyetlen lehetősége és nem lehetek hiteles a választások befejeztével történő értékelésemmel, ha jómagam kivonom ebből a munkából!

Hírdetés

Arra gondoltam, hogy a mozgalom elnöksége és sokszázezres támogatója is belátja, hogy csakis a párhuzamos ellenőrzés az egyedüli garanciája az elért politikai eredmények bemutatására.

Más szóval a tízezer választói körzet OVB-től független eredményének ellenőrzése és a mozgalom választásokat figyelő központjában történő visszajelzése lehet a kizárólagos mércéje, az elért tiszta eredményeknek.

Sajnos ismereteim szerint, több ezer harcostárs hiányzott feltehetően a kisebb választói körzetekben, de a számos visszajelzés alapján a jelentősebb győzelemre esélyes körzetekből is.

Arra külön büszke vagyok, hogy saját újbudai választói körzetünkben munkám és önzetlen szolgálatom nem veszett kárba, mert mind a 126 választói körzetünkben a jó szervezéssel sikerült a teljes ellenőrzést biztosítanunk, így jelöltünk valóban 100 %-osan tiszta eredmény birtokosa lehet.

Arra már kevésbé vagyok büszke, hogy jelöltünknek annyira nem sikerült elnyernie szavazóink bizalmát, hogy bár még nem áll rendelkezésemre a teljes országos adatsor,  érzésem szerint a Jobbik szempontjából negatív országos rekordokat döntögettünk, sikertelenségével.

Azonnal fel kell tennem azt a kérdést is, hogy a 2010-es szintén totálisan számunkra eredménytelen belbudai sikertelenség után, a megfelelő emberünket indítottuk a megfelelő helyen?

 Elkerülhetetlenül  és akár érdekeket is sértve elemezni kell, hogy miért nem állt a mozgalom rendelkezésére kellő számú felelős harcostárs, ilyen mért támogatás ellenére és ebben a sajnálatos tényben felvethető e alapszervezeti személyes felelősség.

Azzal senki nem védekezhet, hogy személyének és családjának biztonsága és munkahelyének megőrzése miatt,nem mert nyíltan a Jobbik érdekében ilyen felelős önzetlen munkát vállalni, mert ezzel a közel hétezer bajtársunk elvégzett munkáját kérdőjelezi meg.

Ezek után érthetően nem szeretnénk a kapott majdani végleges eredmény birtokában bárkitől is választási csalásokról értekezni, annak ellenére, hogy maga a Fidesz által létrehozott rendszer a valódi ” választási csalás”.

Nem tudok szabadulni attól a nyomasztó gondolattól, hogy a győztes Fidesz által önmagára kreált és majdani remélt győzelmünk után azonnal megváltoztatandó választási rendszer ellenére, igaza volt Vona Gábornak a választás éjszakáján első sokként csalódott arcát látva, amikor arra gondolhatott, hogy igenis megvolt a Jobbikban az esély, öt-hét helyen történő egyéni mandátum megszerzésére és valóban rezgett a léc, különösen Gyöngyösön!

Ez esetben valóban meg lett volna a harminc remélt mandátum és legyőztük volna a vörösöket, második helyen álló pártként.

Tehát kérdésem, hogy a “rezgő léces” helyeken teljes mértékig lefedtük-e a választást ellenőrző harcostársainkkal a választói körzeteket?

Ettől függetlenül továbbra sem tudok szabadulni attól a nyomasztó gondolattól, hogy részben átengedtük politikai eredményeink tiszta eredményeinek mérését, ellenérdekű politikai ellenfeleinknek.

Befejezésül én is azokhoz tartozom, aki ennek ellenére joggal vagyok büszke a Jobbik országos támogatottságának növekedésére és politikai súlyának immár megkerülhetetlenségére.

Bízom abban és minden lehetőt meg is teszek érte, hogy az EP választás még nagyobb sikert hoz majd a Jobbik számára, mert ennek garanciáját látom a kivételesen eredményes és tiszteletre méltó Morvai Krisztina EP listát vezető személyében.

Adjon az Isten végre Szebb Jövőt drága Magyar Hazánknak és Nemzetünknek!

Budapest 2014. április 9.

Reiner Péter

Nemzeti InternetFigyelő


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »