Korabeli: Részletes jelentés a trianoni diktátum aláírásáról

Korabeli: Részletes jelentés a trianoni diktátum aláírásáról

A Magyar Távirati Iroda kiküldött tudósítójának szikratávirata.

A Magyar Távirati Iroda kiküldött tudósítójának szikratávirata.

“A békeszerződés aláírása pontosan a megállapított időben és a meghatározott szertartásoknak megfelelően folyt le. A magyar békedelegáció tagjai és a magyar sajtó képviselői Henry ezredes s a magyar delegáció mellé beosztott katonai misszió többi tagjának kíséretében fél 5 órakor érkeztek automobilon a nagy Trianon-palotába.

A palota előtt kisebb csoport érdeklődő várta érkezésüket.

A magyar kiküldötteket megfelelő katonai tisztelgéssel fogadták, majd a Trianon kistermébe kísérték, s itt várták be az ülés megnyitását.

Mihelyt jelentették, hogy a Szövetséges és társult hatalmak valamennyi képviselője megérkezett, bebocsátották a közönséget is. A közönség sorában voltak a- világsajtó képviselői is, akik közül többen fényképezőgéppel és mozgóképfelvevő-készülékkel jelentek meg.

A diplomaták és magasabb rangu katonák csoportjában ott volt a görög király is utcai öltözetben.

Az időjárás ragyogóan szép volt és a versaillesi park szökőkútjai mind működésben voltak.

A palotát francia lobogók díszítették.

A teremben, ahol az aláírás aktusa végbement, patkóalakú asztal volt felállítva.

Hírdetés

Az asztalfőn Millerand ült. Jobbra tőle a francia kormány többi képviselője foglalt helyet, baloldalt az angolok, s azután a többi meghatalmazottak helyezkedtek el. Millerand az ülést megnyitva hangsúlyozta, hogy a Magyarországgal kötendő szerződés teljesen készen áll, majd megállapította, hogy az aláírandó szöveg tökéletesen azonos azzal, a melyet ez év május hó 8-án nyújtottak át a magyar békedelegációnak.

Ekkor vezették be a magyar békeküldöttség tagjait e szavakkal:

— Íme a magyar teljhatalmú kiküldöttek.

A bejelentésre a jelenlevők mind felállottak helyükről.

A békeszerződés aláírására való felszólítás után elsőnek Benárd Ágost dr. miniszter, teljhatalmú megbízott írta alá pontban 4 óra 31 perckor.

Utána Drasche-Lázár Alfréd meghatalmazott miniszter írta alá az okmányt, majd alfabetikus sorrendben valamennyi hatalom képviselője, köztük az Amerikai Egyesült Államoké is.

Az aktus háromnegyed 5 órakor már véget is ért.

Millerand kijelentette, hogy a békeszerződés aláírása megtörtént s ezzel az ülést bezárta.

A cseh, a jugoszláv és román meghatalmazottak kölcsönösen üdvözölték egymást.

A magyar kiküldöttek a szertartás után a díszőrséget álló katonaság tisztelgése közben hagyták el a termet.”

AZ UJSÁG, 1920. JÚNIUS 6.

Hunhír.info


Forrás:hunhir.info
Tovább a cikkre »