Ferenc pápa a nemzetközi máriás imatársulat tagjaihoz: Mária gyengéd tekintetével nézzetek a világra

Ferenc pápa a nemzetközi máriás imatársulat tagjaihoz: Mária gyengéd tekintetével nézzetek a világra

Ferenc pápa január 11-én fogadta a Sentinelles de la Sainte Famille (Szent Család őrszemei) máriás imatársulat képviselőit. A tíz éve Belgiumban született nemzetközi mozgalom tagjai nap mint nap fohászkodnak Máriához az Egyházért és a világért. A Szentatya arra kérte őket, hogy imádkozzanak a konfliktusok, erőszak és közöny sújtotta világért és a szenvedő, magára hagyott, elutasított emberekért.

Imádkozzanak a Szűzanyához; hallgassák meg, mire van szükségük felebarátaiknak. Legyenek édesanyák egy olyan világban, mely kérlelhetetlen, süket és közönyös mások szenvedése iránt – ezzel bízta meg Ferenc pápa a Sentinelles de la Sainte Famille (a Szent Család őrszemei) nemzetközi máriás imaháló-közösség tagjait.

A társulat kizárólag nőkből áll. Spontán kezdeményezésre született tíz évvel ezelőtt Belgiumban azzal a szándékkal, hogy Szűz Mária közbenjárását kérjék az Egyházért és a világért. Ma a mozgalom sok országban elterjedt: képviselői jelen vannak Franciaországban, Nagy-Britanniában, Luxemburgban, Spanyolországban, emellett Libanonban, Kolumbiában, Afrikában és az Antillákon is. Tagjai mindennap elmondanak egy tized rózsafüzért a pápáért, a papokért, a megszentelt nőkért, a hivatásokért, a családokért, az evangelizálásért; egy hónapon keresztül elmélkednek a szentolvasó egy-egy titkán; betlehemi vagy međugorjei zarándoklatokon vesznek részt.

Ferenc pápa a szervezet tagjait köszöntve elmondta, hogy értékeli a kezdeményezést, amely közös imádságnak indult. Egyszerű a napi egy tized rózsafüzér elimádkozása, ugyanakkor ami kevés az emberek szemében, az sok Isten előtt, ha hűségesen végzik, kitartva a hitben és a buzgalomban, szeretetközösségben – hangsúlyozta a Szentatya.

A mozgalom csak nőkből áll, ami rávilágít a nők sajátos és pótolhatatlan szerepére is, amelyet az Egyházban töltenek be a Szűzanya mintájára – emelte ki a pápa. – Nemcsak imádkoznak Szűz Máriához és kérik közbenjárását, hanem készek követni őt anyaságában, közbenjáró imában az Egyház összes gyermekéért és a világért. Ezáltal bármilyen életállapotban vannak,

Imájukkal és elkötelezettségükkel, hogy „őrszemek” lesznek, Máriát követik. Ez megmutatkozik mindenekelőtt abban, ahogyan másokra és a világra néznek. Ez legyen mindig olyan tekintet, mint a Szűzanyáé: anyai, türelmes, megértő, együttérző. Határozza meg egész életüket és minden kapcsolatukat ez a tekintet, ne csak akkor, amikor „őrszemekként” találkoznak az imakörben, hanem a hétköznapi életben is, a családban, a plébánián, a munkahelyükön – buzdította őket a pápa.

Ahogyan a liturgiában hallottuk nemrég: Mária őrizte szívében az eseményeket, és kereste az értelmüket. Bizonyára így van ez az imakör tagjaival is, akik hordozhatnak imáikban akár fájdalmas történéseket is, legyenek azok személyesek vagy mások által rájuk bízott dolgok – mondta a pápa. Arra bátorította a máriás mozgalom tagjait, hogy fohászkodjanak a világ szándékaira is, amelyet oly sok konfliktus, erőszak és közöny sújt. Imáikban hordozzák a szenvedőket, a magukra hagyott, elutasított vagy nagy nehézségek küzdő embereket. Mindez értetlenséget, csüggedést is kiválthatna, de Mária, látva, hogy a gyermek Jézus a szegénységtől szenved,

Hírdetés

Így cselekszenek az édesanyák: képesek felülemelkedni az akadályokon és a konfliktusokon, és békét árasztanak. Így sikerül az ellenségeskedésből lehetőséget teremteniük az újjászületésre és a fejlődésre. Ferenc pápa azt kívánta, hogy segítsék az embereket ráébreszteni annak értelmére, amit megélnek, és így mindig megőrizni a reményt és a bizalmat a jövőt illetően.

Zárógondolatként a Szentatya a gyengédség fontosságát hangsúlyozta. Világunkban, mint ahogyan testvéreink is egyre inkább érzik, szükségünk van a gyengédség szavaira, amelyeket egyesek talán kitörölnének a szótárból.

Ez az „őrszemek” hivatása is: valamilyen módon megtestesíteni Mária gyengédségét az Egyház és a világ iránt.

Ferenc pápa megköszönte a máriás imatársulat tagjainak a látogatást, valamint odaadásukat, azt kívánva, hogy egyre többen és több helyütt csatlakozzanak hozzájuk. Ne veszítsék el az egyszerűséget és a szív kicsinységét – biztatta őket, majd áldását adta rájuk, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »