Felkészít az örömhír befogadására – Bodajkon ünnepelte húszéves jubileumát a Katolikus Rádió

Felkészít az örömhír befogadására – Bodajkon ünnepelte húszéves jubileumát a Katolikus Rádió

Május 20-án, pünkösdhétfőn, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja liturgikus ünnepnapján Bodajkon, az ősi Mária-kegyhelyen ünnepelte alapításának húszéves jubileumát a Magyar Katolikus Rádió. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a rádió vezérigazgatója az örömhír hordozóiért mutatott be hálaadó szentmisét az egyházmegye papságával együtt.

A szentmisén az Egyházért, a világ békéjéért, a papi hivatásokért is imádkoztak. A Katolikus Rádió munkatársai szolgáltak a szentmisén, és a szertartás után tanúságot tettek munkájukról.

„Emeljük fel imánkat Máriához, aki ott volt és imádkozott az apostolokkal, amikor eljött a Szentlélek, pünkösd csodálatos tapasztalata – buzdított a szentmisében Spányi Antal püspök. – Kérjük anyai segítségét, hogy minket is erősítsen, bátorítson és lelkesítsen küldetésünkben.

A Lélek formáljon minket Krisztust követő keresztényekké, akik a társadalom minden területén hirdetik tanítását, az evangélium jó hírét. Ez a küldetése a két évtizede működő Katolikus Rádiónak is.”

Mórocz Tamás kanonok, a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely plébánosa köszöntötte a főpásztort, a Katolikus Rádió munkatársait, hallgatóit és a számos zarándokot.

„Mindig jó együtt imádkozni Bodajkon, az ezeréves megszentelt helyen, imádságos közösséget alkotva különösen most a katolikus rádiósokkal. A Szűzanya oltalma alatt kérjük együtt az ő közbenjáró kegyelmét rájuk is” – mondta a plébános.

Mórocz Tamás egy beregszászi szőttest adott át a főpásztornak, amelyet paptársaival együtt hoztak a közelmúltban tett kárpátaljai látogatásuk alkalmával.

A hálaadó ünnepen részt vett Juhász Judit, a Katolikus Rádió korábbi és Radetzky András, a rádió jelenlegi vezérigazgató-helyettese. Megjelent több közéleti vezető, országgyűlési képviselő, a város polgármestere is.

A szentmise zenei szolgálatát Varga László, a váci székesegyház és a váci Szent Cecília kórus karnagya végezte, aki hosszú évekig volt a rádió szerkesztőségvezető munkatársa.

A székesfehérvári megyéspüspök homíliájában pünkösd csodájáról beszélt, amikor az apostolok élete teljesen megváltozott, megszűnt a félelmük, és ezentúl bátran hirdették, amit Jézustól tanultak.

A Szentlélek és Mária szoros kapcsolatáról is szólt a főpásztor, valamint arról, amikor a Szűzanya segítette a tanítványokat küldetésük teljesítésében.

Minden embernek hirdetnie kell az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan, élete példájával, a szavak erejével, kinek-kinek saját élethivatása szerint – hangsúlyozta Spányi Antal. – Vannak sajátos élethelyzetek, küldetések.

Hírdetés

A Katolikus Rádió feladata a preevangelizáció, az evangéliummal való találkozás előkészítése. Ezért nemcsak imádságot közvetít, hanem

„A műsorok mögött ott van az Egyház tanítása, örömhíre, Krisztus evangéliuma – fogalmazott a püspök. – Hála az elmúlt húsz esztendőért, amelyben csak Isten a tudója, hány ember szívét tudta elérni a rádió, hogy közelebb vigye a hit gazdagságához és szépségéhez.”

Spányi Antal püspök hálát adott a Katolikus Rádió jelenéért és a jövőért is. Mert mint mondta, nagy munka van még előttük. A társadalomban sokan vannak, akik tévelyegnek az életben, nem találják az Istenhez vezető utat.

„Kérjük Istentől, áldja meg a Katolikus Rádió minden munkatársát, áldja meg azokat, akikkel ez a rádió elkezdődött – fohászkodott a főpásztor. – Áldja meg azokat, akik nincsenek velünk. Kérjük őket, hogy az égből imádkozzanak értünk, hogy munkánk mindennapi áldozatát vállalni tudjuk és örömét is megtapasztaljuk.”

A zarándokokhoz fordulva a főpásztor kiemelte: a tanúságtétel, a keresztény küldetés olyan feladat, amelyért felelősek vagyunk, amelyben egymást kell erősítenünk. „Felelősséggel tartozunk minden testvérünk felé, akiktől még távol vannak az evangélium igazságai.

Kérjük a bodajki Szűzanyát, segítse az Egyház papjait, a keresztényeket, hogy világító gyertya, a rossztól megóvó só legyenek. Teljesítsék küldetésüket, terjesszék Isten örömhírét, a hitet, a reményt, a szeretetet.

A hálaadáson a nagyközönség számára lehetőség nyílt a találkozásra a Katolikus Rádió munkatársaival.

A szentmise után Gőbel Ágoston szerkesztő személyes hangú tanúságtételében a Katolikus Rádióhoz való tízéves szoros kapcsolatáról beszélt: kilépéséről az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületi munkái miatt, és visszatéréséről, amelyben nagy szerepet játszottak a kollégák imái, személyes imái a rádió kápolnájában és Isten akaratának keresése.

Szikora József, a Katolikus Rádió főszerkesztője tanúságtételében hálát adott sokaknak, akik a katolikus hit útján segítették, megköszönte a hallásból eredő hit kegyelmét. Ez adott szilárd alapot és erőt mindahhoz a munkához, amelyet a rádióban a kezdetektől végzett – mondta.

A rádiósok tanúságtételét a gyönyörű bodajki kálvárián keresztút követte, majd szentségimádással, a szentségi áldással és loretói litániával zárult a hálaadás.

„Szűz Mária, Egyház Anyja, segíts minket, hogy teljesen Jézusra bízzuk magunkat és higgyünk a szeretetében, különösen a megpróbáltatások idején, a kereszt árnyékában, amikor a hitünknek erősödnie kell” – hangzott el a főpásztor imádságában.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor/Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »