Elhalálozás

Elhalálozás

Részvét

Hírdetés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédmama, testvér, rokon, jó barát, a kilyéni születésű MISKA VERONIKA (szül. BÁBA) mikóújfalusi tanítónő életének 95. évében rövid, de türelemmel viselt betegség után 2024. február 14-én Kisvárdán elhunyt. Temetése 2024. április 3-án, szerdán 11 órakor búcsúztatással kezdődik a mikóújfalusi temető ravatalozóházánál. Ezt követően drága halottunk földi maradványait 13.30-kor helyezzük örök nyugalomra a kilyéni ravatalozóháztól a családi sírba a református egyház szertartása szerint. Kérjük, kegyeletüket koszorúk helyett egy szál virággal róják le. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család 1118977 Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, keresztmama, rokon és jó szomszéd, PALTÁN PIROSKA életének 76., özvegységének 6. évében 2024. március 31-én, húsvét vasárnapján hirtelen elhunyt. Drága édesanyánk földi maradványait április 3-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi kantai katolikus temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető gyermekei, Enikő, Gabika és családjuk 2618 Szívünk mély fajdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, BARDOCZ GYULA szerető szíve életének 79., házasságának 45. évében 2024. március 31-én türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunktól április 3-án 13 órakor búcsúzunk a vártemplomi ravatalozóháznál, majd földi maradványait az eresztevényi református temetőben helyezzük örök nyugalomra. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 1118997 Mély fájdalommal, de a hit erejéből vigaszt merítve tudatjuk, hogy PAPP ISTVÁN (Pistu) életének 70., házasságának 42. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2024. április 3-án 15 órakor lesz a berecki ravatalozókápolnától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4331655 Mély fájdalommal tudatom, hogy egyetlen gyermekem, a zágoni születésű sepsiszentgyörgyi TÓTH CSABA DÉNES beteg szíve életének 57. évében megszűnt dobogni. Temetése 2024. április 4-én 14 órakor lesz a zágoni ravatalozóháztól a katolikus temetőben református szertartás szerint. Részvétfogadás április 3-án 18–20 óráig és a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke örök. Bánatos édesanyja 4331656 Részvét Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak MISKA VERONIKA, iskolánk nyugalmazott tanítónőjének halála okozta fájdalmában. A mikóújfalusi Fejér Ákos Általános Iskola munkaközössége 5055/b Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Paltán Enikőnek, osztozunk édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Székely Mikó Kollégium tantestülete és munkaközössége 1118993 Köszönet Tisztelettel és mély hálával szeretnénk köszönetet mondani a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház minden dolgozójának, akik az elmúlt hónapokban ápolást, törődést és vigaszt nyújtottak édesapánknak, BARTOS JÁNOSNAK betegsége alatt, mert ezzel segítettek megőrizni, amit egy hosszú betegség során nagyon nehéz: az emberi méltóságát. Külön szeretnénk megköszönni dr. Opris Mónika doktornő segítségét, aki nem csupán szakértelmével, hanem emberi hozzáállásával is támaszt jelentett édesapánknak. Azt tapasztaltuk, hogy az ő irányításával orvosok, nővérek és asszisztensek kitartóan dolgoztak azon, hogy enyhítsék a beteg fájdalmait és támogassák őt a betegséggel való küzdelmében hosszú hónapokon keresztül. Külön köszönet illeti a nővéreket, asszisztenseket, ápolókat és takarítókat, akik nap mint nap gondoskodtak róla, a kapusokat, akik minden egyes látogatásunkkor őszinte érdeklődést mutattak állapota felől, valamint a kórház menedzserét, aki egy olyan csapatot hozott létre, amely minden körülmények között megértő és segítőkész maradt. Az Önök által nyújtott törődés és odafigyelés lehetővé tette számunkra, hogy további hónapokat tölthessünk édesapámmal és méltósággal készülhessünk fel az elkerülhetetlen búcsúra. Az Önök segítségével édesapánk békében távozott, és mi, a családja most egy teljes, vidám emberként tudunk visszaemlékezni rá. Édesapánk távozása mindenképp nehéz volt számunkra, de megnyugvást hozott és hálával tölt el, hogy megismerhettük Önöket, akik úgy segítettek, mintha a családhoz tartoznának. Köszönjük, hogy dolgoznak, és hogy mindennapjaikat az emberek segítésére fordítják – bizonyára nem mindig egyszerű feladat ez. Ismételten köszönjük, hogy a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház csapata mellettünk állt édesapánk utolsó hónapjaiban. Tisztelettel, a Bartos család 1119000 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága családtagunk, INCZE BÉLA temetésén részt vettek, koporsójára és sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak, segítettek és a nehéz percekben mellettünk álltak. A gyászoló család 1118998 Megemlékezés Némán tűrted a szenvedést, erős voltál, nem panaszkodtál. Szíved nemes volt, kezed dolgos, életed nehéz volt, álmod legyen boldog. Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk az albisi id. MIHÁLY ANDRÁSRA halálának hatodik hetében. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek. Drága Istenünk, légy velünk, vigasztalj, ha szenvedünk. Bánatos családja 4331650 Örök hiányát érezve, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a gelencei születésű nyujtódi LUKÁCS MÁRIA MAGDOLNÁRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Özvegye, gyermekei és családjuk 1118995 Kegyelettel emlékezünk a 40 éve elhunyt kézdiszentléleki Tóth-malom tulajdonosára, özv. TÓTH SÁNDORNÉ JAKAB GIZELLÁRA (1912–1984), Csaba, Ildikó és Sándor édesanyjára. Emlékét őrzi leánya, Ildikó, menye, Lenke, unokái: Jutka, Béla, Marika, Zsuzsa, dédunokái: Eveline, Andráska, Gábor, Hunor, valamint ükunokái, Vince és Sára. Nyugodjék békében! 1118968 Kegyelettel emlékezünk a dálnoki születésű sepsiszentgyörgyi CZINE JÁNOSRA halálának második évfordulóján. Szerettei 4331631 Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / Számunkra te sosem leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Kegyelettel emlékezünk PINTI OTTÓRA. Szerető özvegye és lányai 4331635 Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, / Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. / Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, / Csak egyetlen fénysugarat hagytál, az emlékedet. / Lelked, reméljük, békére talált, / S te már a mennyből vigyázol ránk. / Soha nem feledünk, szívünkben szeretünk, / Rád örökkön örökké emlékezünk. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az árkosi ifj. MOLNÁR JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Bánatos szülei, testvérei és azok családja 4331648 Fájó szívvel emlékezünk a cófalvi KATONA MATILDRA, akit tizenkét éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4331649 Szívünkbe zárt szép emlékkel, szeretettel emlékezünk a szotyori id. BARABÁS GYULÁRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4331647 Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bodoki id. VÁRDÓ ISTVÁNRA halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, áldott emléke szívünkben örökké él. Szerettei 4331576 Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Fájó szívvel emlékezünk a ma öt éve elhunyt SERBÁN DÁVIDRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4331659


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »