Családi életre nevelés képzést indít a Szombathelyi Egyházmegye

Családi életre nevelés képzést indít a Szombathelyi Egyházmegye

A Szombathelyi Egyházmegye 60 pontos akkreditált „Boldogabb családokért” családi életre nevelés (CSÉN) alapképzést szervez a Martineum Felnőttképző Akadémián. A képzés ideje: 2021. november 10–12., 2022. február 22–24.

Az alapképzéssel a résztvevők betekintést kapnak a családi életre nevelés gyakorlatába. Részletesen megismerhetik a program által alkalmazott módszereket. Saját élmény alapján szereznek gyakorlati ismereteket az interakcióra, non-direktivitásra, a konstruktív dráma- és élménypedagógiai módszerekre alapozó módszertani elemek (tanulásszervezési formák, foglalkozáselemek) alkalmazásában. A résztvevők a képzés során megismerhetik és megtapasztalják a program szemléletét, mely családbarát, diákközpontú; partnerségre, a nem formális tanulás elemeire épít.

A képzést követően az átadott tananyag, az elsajátított ismeretek, a megszerzett módszertani tapasztalatok segítségével felkészülten kezdhetik meg a CSÉN-témák feldolgozását családi életre nevelés órák keretében vagy más tantárgyba ágyazottan (pl. osztályfőnöki etika, életvitel, hittan, kiscsoportos, vagy szakköri foglalkozások) a családbarát szemlélet kialakítása, közösségépítés, személyiség- és kompetenciafejlesztés, családi életre nevelés céllal.

Az alapképzés célja, hogy a köznevelésben dolgozó azon szakemberek szakmai kompetenciáit, gyakorlati ismereteit és eszköztárát fejlessze, akik nyitottak a tanulók családbarát szemléletű támogatására személyiségfejlődésük, felnőtté érésük, családalapításuk, élethivatásuk felvállalásának kérdésében. Egyúttal segítséget nyújt a képzéshez tartozó tananyag (tanmenet- és óravázlatminták) átadásával és megismerésével a CSÉN óráinak gyakorlati megvalósításában, illetve a CSÉN témák egyéb iskolai keretek közti feldolgozásában.

A képzés a résztvevők záródolgozatával válik teljessé. A 60 százalék vagy afelett teljesítők részére kiadható tanúsítvány tartalmazza a „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés program metodikája szerinti foglalkozásvezetői címet is, mely az alapdiplomára épülve CSÉN-foglalkozások megtartására ad jogosultságot.

A jelentkezés feltétele a megfelelő iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola, bármely szak; bármely, a pedagógus munkakör betöltésére vonatkozó, illetve az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő szakképzettség (szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, védőnő, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénés szakember).

Hírdetés

Megelőző szakmai gyakorlat nem szükséges.

Javasolt munkakörök: tanító, tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, pszichológus,
szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), fejlesztő pedagógus, mentálhigiénés
szakember, hitoktató, iskolai védőnő, iskolai szociális segítő, plébániai segítő munkatársak.

A képzés ideje: 2021. november 10–12., 2022. február 22–24., mindennap 8–16.30-ig.

A képzés helye: Martineum Felnőttképző Akadémia, Szombathely, Karmelita u. 1.

Részvételi díj összege: 80 000 forint/fő, melynek 90 százalékát a Szombathelyi Egyházmegye területén élő vagy dolgozó katolikus hívőknek az egyházmegye finanszírozza. További jelentkezők részvételi díjának finanszírozása egyéni elbírálás alapján történik. Jelentkezni a Csalad.martinus.hu oldalon lehet október 31-ig.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »