Böjte Csaba Komárom külvárosi lakótelepén áldotta meg a 100 Ima Kápolnáját és az ott élő embereket

Böjte Csaba Komárom külvárosi lakótelepén áldotta meg a 100 Ima Kápolnáját és az ott élő embereket

Hírportálunkon már több alkalommal beszámoltunk a komáromi temető külső falánál meghúzódó romkápolnáról a hetes lakótelepen, amely a korábbi évtizedekben egyre inkább enyészetnek indult, és a 2010-es évek folyammán a hajléktalanok kedvelt gyülekezőhelyévé vált. Az itt meghúzódók életvitele azonban egyre kellemetlenebbé, zavaróbbá vált a panelházak lakóinak, és megoldást reméltek.

Komárom város vezetése 2019 januárjában hozzáfogott a romkápolna felújításához, legelső lepésként új vasrácsos kaput készíttettek az üresen tátongó ajtónyílásba, mert az eredetit illetéktelen személyek eltulajdonították.

Az igazi munkálatok 2019. február 23-án, egy szombati napon kezdődtek, amikor egy lelkes brigád hozzáfogott a kápolna kitakarításához, melyet a hajléktalanok elképesztő állapotban hagytak.

A munkálatok a nyár elején, júniusban folytatódtak, és az ősz elejére a kápolna visszanyerte eredeti formáját, mellyel így, megszépülve hangulatot hoz környezetébe.

A  toronyházak mögötti terület a régebbi időkben mint ortodox és görögkatolikus temető funkcionált, és a kápolnát temetkezési helyül, szintén egy sírbolt fölé emelték, s meglátva benne a történelmi értéket, a hetes lakótelep kiépítésekor figyelmes műemlékvédőknek sikerült megóvniuk a lebontástól.

Jelenleg a felújított, ám üresen álló kápolna egy új, nagy erkölcsi értékkel bíró funkciót kapott, amelyet Ryšavý Boldizsár vállalkozó, a református temető gondnoka álmodott meg. Az ötletes vállalkozó az imádság helyszínét látta meg az üres térben, s így született meg a 100 Ima Kápolnája gondolata. Ryšavý Boldizsár (a komáromiaknak BOLDI) felkereste a helyi történelmi egyházak képviselőit, és arra kérte őket, hogy mindannyian válasszanak ki 17–17 imát, amelyeket tartós lapokon helyeznek majd el a kápolna belső falán.

Az ötletet a városvezetés, valamint a történelmi egyházak vezetői is örömmel fogadták, és 2023. március 16-án Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, valamint a történelmi egyházak képviselőinek jelenlétével, és természetesen Komárom városvezetésének jelenlétével ünnepélyes keretek között megáldották és átadták a 100 Ima Kápolnáját.

Az egész munkafolyamat és ünnepi rendezvény menetét tulajdonképpen Ryšavý Boldizsár vállalkozó tartotta kezében, így őbenne láthatjuk a főszervező személyét. Az esemény szóvivője az általa felkért alapiskolai tanítónő, Árvay Renáta volt, aki magyarul, majd szlovákul üdvözölte a jelenlévőket, és tolmácsolta az ötletgazda gondolait. Boldi a kápolnát az összetartozás helyszínéül álmodta meg, ahol felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki imádkozhat Istenhez gyógyulásért, a gyász feldolgozásáért, vagy amit éppen a lelke diktál.

Árvay Renáta megnyitóját követően az esemény fővédnöke, Keszegh Béla, Komárom város polgármestere mondta el gondolatait, aki szintén a város lakóinak összetartozását emelte ki, hangsúlyozva, hogy Komárom mindig is olyan hely volt, ahol a különböző nációk, vallási felekezetek jól megfértek egymás mellett, tudtak és tudunk egymást tisztelve élni.

A polgármester ünnepi gondolatait követően a történelmi egyházak képviselői a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a görögkatolikus egyház, valamint a zsidó hitközség képviselője, megáldották a kápolnát, illetve imát mondtak annak szent küldetéséért.

Jelen voltak Mons. Kiss Róbert atya, általános érseki helynök, kanonok, esperes-plébános, Fazekas László, komáromi lelkész, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emeritus püspöke, Fazekas Zsuzsanna nagytiszteletű asszony, Jana Horňáková evangélikus lelkész, Kakas Zoltán baptista prédikátor, valamint Balogh István, a budapesti Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem oktatója.

Hírdetés

Az egyházi személyek imáit követően egy privát szférából váratlanul érkezett személy is szót kapott, Laky Irén, aki a szintén jelenlévő idős édesanyja gondolatait tolmácsolta. Elmondta, hogy a nagyszülei voltak a hajdani temető gondnokai, és a jelenleg felavatandó kápolna a Buday család sírkápolnája volt. Alatta kripta található, amelynek az építmény hátsó részén volt egy lejárati ajtaja. Az idős néni fiatal éveiben személyesen ismerte a család még egyetlen, élő tagját, Buday Ilonát.

Az érdekes kitérőt követően kapott szót a nap szívvel-lélekkel várt vendége, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. Az atya (a testvér) fél órával korábban érkezett az ünnepi ceremónia helyszínére, és a toronyházak mögötti területen kötetlenül elbeszélgetett a járókelőkkel, és szívesen szelfizett a panelházak lakóival. Amikor egy kevésbé tájékozott érdeklődő megkérdezte őt, mi végből csöppent ide, e külvárosi lakótelepre, derűsen megjegyezte, hogy a 100 Ima Kápolnájába jött elmondani a 101. imát.

Csaba testvér ünnepi beszéde tulajdonképpen humorral telített szelíd és vidám tanácsadás volt, terelve a helyes útra, ismerve az élet buktatóit is, ahol elég gyakran éppen a legcsodálatosabb emberi érzés, a szerelem teszi rögössé útjainkat.

Csaba testvér, ferences rendi szerzetes a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója, közel 30 esztendeje otthont teremtett azoknak a gyermekeknek, akik másnak nem kellettek. Így mindezek kapcsán igazi nagyszülőnek érzi magát, akinek már több mint ezer unokája van, és felelősséget érez sorsuk iránt.

Böjte Csaba szavai mindvégig sziporkáztak a humortól, a jókedvtől, ami különös erővel ragadt át az egész jelenlévő tömegre, és nagyon gyakran hangos nevetésre fakadtak.

Elmondta, ő most azért imádkozik, hogy a fiatalok itt, a lakónegyedben merjék és tudják egymást megtalálni, s őszinte tiszta szerelemmel családot lapítani, gyermeket vállalni. Beszélt Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelméről, és az ő indítványozása által megszületett Szerelem tanösvényről is. Ezen az úton a költő és szerelmének útját követhetik végig a szerelmespárok (vagy bárki) Székelyhídtól egészen Koltóig. Csaba testvér hangsúlyozta, hogy az út lehetőséget ad, hangulatot teremt az elmélyülésre, az élet újraszervezésére, saját magunk és egymás jobb megismerésére.

Indítványozta, hogy itt, Komáromban, a kápolna környékén szintén ki lehetne alakítani ilyen „tanösvényt”, amit érdemes lenne a szerelmeseknek végigjárni. A lakótelepen élőket virágok ültetésére buzdította, a fiatalokat pedig hangsúlyozottan arra is, hogy merjenek az élet mellet dönteni, és gyermekeket vállalni.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a megáldotta a kápolnát körülvevő gyülekezet, és imát mondott az egész itt élő közösségért. Végül valamennyi felekezet tagjai közösen elmondták az Úr imáját, a Miatyánkot.

A papi és lelkészi áldásokat követően a jelenlévők a kápolna belső terében megtekinthették a  római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a görögkatolikus egyház, valamint a zsidó hitközség vezetői által kiválasztott, elegáns táblákra kihelyezett imákat.

Mindezeket követően Less Károly kezdeményezésére a ferences rendi szerzetes előadást tartott az Egressy Béni Városi Művelődési Központban.

Csaba testvér a cikk szerzőjével folytatott személyes beszélgetésben megjegyezte, ha egy év múlva ismét erre jár és körbetekint, örülne, ha a kápolna környékén gyönyörű, virágokkal beültetett, gondozott parkot látna, mindannyiunk gyönyörűségére.

Igen, sok minden rajtunk is múlik!

Buday Mária

A képek a szerző felvételei.


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »