Bemutatták a Pasztorális-Pedagógiai Titkárság induló projektjeit a piarista igazgatói találkozón

Bemutatták a Pasztorális-Pedagógiai Titkárság induló projektjeit a piarista igazgatói találkozón

Február 14-én tartották meg szokásos havi találkozójukat a piarista intézmények igazgatói.

Először Zsódi Viktor tartományfőnök számolt be a február 5–9. között Manilában megrendezett  piarista rend elöljáróinak találkozójáról. A tanácskozás mottója: „Mezítláb közeledjünk: minden hely szent föld”. A találkozót első alkalommal rendezték az Ázsia-Csendes-óceáni tartományban, a Fülöp-szigeteken, ahol idén ünneplik a piarista jelenlét 30. évfordulóját.

A térségben lendületesen növekszik az Egyház, dinamikus, élő provinciát ismerhettek meg, amelynek 80 tagja van: 40 örökfogadalmas szerzetes és 40 fiatal növendék. Ennek is köszönhető, hogy egyre több piarista rendház és iskola alapul. A piarista plébániák a környék közösségének központjai, sok ministráns gyerekkel. A tanácskozás záró szentmiséje keretében 5 szerzetest szenteltek pappá. Az egyhetes találkozón a tartományfőnökök megismerkedtek a helyi tartománnyal, téma volt a kezdeti képzés és a hivatásgondozás. Megfogalmazták, hogy fontos lenne megosztani a növendéknevelésben és az ifjúság nevelésében működő  bevált gyakorlatokat. Kiemelt téma volt a gyermekvédelem, ennek szabályozásáról és a megelőzés fontosságáról is megosztották gondolataikat. A tanácskozáson készült szakmai összefoglalók magyar nyelven is elérhetők lesznek a későbbiekben.

Zsódi Viktor tartományfőnök beszámolója a tanácskozásról ITT olvasható.

Hírdetés

A beszámoló után bemutatták a Pasztorális-Pedagógiai Titkárság (PPT) induló projektjeit, és az ezen projektekben várható feladatokról és munkacsoportok szervezéséről egyeztettek az igazgatók. A PPT szeretné összegyűjteni a hivatásgondozással és a pályaorientációval kapcsolatban a tartományban működő  bevált gyakorlatokat. A cél egy közös tudástár létrehozása, ezzel is erősítve az intézményekben működő bevált gyakorlatok használatát és a többi intézményben történő bevezetését, adaptálását. Elsősorban rövid összefoglalókat vár a titkárság, amelyhez szempontokat és sablont is készít az intézmények számára. A „StartTanár” program első lépéseként szakmai találkozót kezdeményez a titkárság pedagógus gyakornokoknak és tanárjelölteknek. A „Láthatatlan Kollégium” tartományi szintű háromnapos tehetségtáborral indul a nyári szünetben. A PPT elindítja egy közösségfejlesztési, személyiségfejlesztési gyakorlatokról szóló kézikönyv anyaggyűjtését is, amelyhez örömmel vár tartalmi ajánlásokat az intézményektől: lelkigyakorlat forgatókönyvek, osztályfőnöki tematikák, KM anyagok, imagyakorlatok, imaformák stb. Megkezdődött egy szakmai-pedagógiai konferencia szervezése, amely az alkotó tanulást és a cselekvő Istenkeresést helyezi a fókuszba. Az intézmények poszterrel mutatják be performatív tanulási helyzeteiket. Ezt követően a népszámlálás eredményeként közzétett statisztikai adatokat tekintették át az igazgatók saját intézményeikre értelmezve azokat.

Délután Máté-Tóth András ismertette előadásában a magyarországi szerzetesi nevelésről készült kutatás eredményeit. Elmondta, a kérdések közös gondolkodásból születtek meg, és több mint 1200 öregdiák töltötte ki a felmérés alapját adó kérdőívet. A válaszadókat négy kategóriába sorolták érettségi évek szerint, 1975 előtt végzettek, 1976–90 között, 1991–2006 között és 2007 után érettségizettek. Az eredményeket néhány főbb szempont mentén mutatta be. Kiemelt örökségként a legfontosabbak az összetartozástudat, együttműködés, együttérzés, ellenállóképesség, problémamegoldás, bizalom, udvariasság, kommunikációs készség és vezetői képesség. Szemléletformálásnál a tudás, emberség, fegyelem, hit, következetesség, rendszeretet és hazafiasság voltak a legmeghatározóbb ismérvek. Az iskolák által átadott szellemi örökségek közt a szolidaritás, az elesettekkel törődés, a keresztény, a nemzeti értékek, valamint a demokrácia védelme, a határon túliak támogatása, a környezettudatos életvitel és az ökumenikus elkötelezettség szerepeltek.

A nap végén a közelmúltban lezajlott központi írásbelik számadatairól és a beiskolázás várható alakulásáról osztották meg gondolataikat az igazgatók.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »