Az Eucharisztia ünneplése 148.

Az Eucharisztia ünneplése 148.

Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják.

Az úrnapi zsolozsma olvasmányos imaórájának második olvasmánya Aquinói Szent Tamás Opusculum 57, in festo Corporis Christi, lect. 1–4. részlete, amely az Eucharisztiát mint szent vendégséget szemléli. A zsolozsmában közölt részlet Krisztus élete misztériumának rövid összefoglalását adja, és abból vezeti le az Eucharisztia misztériumának bemutatását.

Szent Tamás gondolatépítményében Krisztus életének minden mozzanata jelentős az üdvtörténet és a mi üdvösségünk szempontjából. Művében ezek közül kiemeli a megtestesülést, a keresztáldozatot és az Eucharisztia alapítását. Ebben a rövid összefoglalóban mégis szóhoz jut a nagy teológus felismerése: Krisztus életének, tanításának és cselekedeteinek hatása örökké tartó. Másképp fogalmazva: Krisztus és nyilvános működésének valamennyi mozzanata üdvösségünk forrása és hatóoka, minthogy embersége istenségének eszköze a mi üdvösségünkért. Szent Tamás – legfőképpen az elmélkedés tárgya miatt – jobban koncentrál a kereszthalál misztériumára, amelynek célja a kiengesztelődés, a keresztség szentségének megalapítása és az Eucharisztia volt. 

Hírdetés

Az Eucharisztia Aquinói Szent Tamás számára szent áldozati vendégség, amely szentségként eltörli bűneinket, növeli erényeinket, és eltölt a mennyei lelki örömökkel. A skolasztikus teológus saját meggyőződése jut szóhoz abban, hogy az eucharisztikus Krisztusban látja lelke megváltásának díját és földi zarándoklásának útravalóját. A szerző mégis többet árul el leírásában a szentség hatásáról, mint amennyi első olvasatra kitűnik: olyan táplálék az Eucharisztia, amely révén megvalósul a Krisztussal való egyesülés. Ennek révén életünk részévé válik Krisztus szenvedése, amelyet a szentség megjelenít; az egyesülés a táplálékjellegben is végbemegy; misztériuma azokra is kiterjed, akik szintén táplálkoznak a kenyér és a bor színe alatt jelen lévő Krisztussal. Értelemszerűen az Eucharisztia teológiája és az Egyház teológiája ezen a ponton szorosan kapcsolódik egymáshoz: „a misztikus testbe történő beépülés a hit és szeretet egysége által” megy végbe, amely „szeretet által van jelen az ember az Istenben” (Thomæ Aquinati, Super Joannem 6,57, N 976.).

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »