Átmenet

Átmenet

Gérecz Imre OSB liturgikus jegyzetét olvashatják.

Ahogy az ókor elején, úgy most is ötven napon át ünnepli az Egyház Krisztus feltámadását és a Szentlélek kiáradását, ugyanazon esemény két aspektusát, amellyel az Atya megújítja az emberiséget. A Szentlélek istenségét megvalló I. Konstantinápolyi Zsinatot (381) követően a húsvéti idő végén a Szentlélek pünkösdi kiáradása önálló ünnepnapot kapott, majd a húsvét utáni negyvenedik napra tehető mennybemenetel is.

Ezek a napok átmeneti időt képeznek a húsvéti és az évközi idő között. Tartalmát tekintve is az átmenet áll a liturgia fókuszában. Jézus húsvétja (a peszach eredeti jelentése szerint: átmenet), a Vörös-tengeren történt átkelés, a szolgaság házából az ígéret földjére vezető szabadulás, a halál hatalmát megtörő feltámadás ünnepe. Megemlékezünk arról, hogy Hénoch és Illés előképeihez hasonlóan az Úr is testével együtt átlépett a Szentháromság isteni létmódjába. „Istenségével egyesített törékeny embervoltunkat” az Atya jobbjára emelte (vö. római kánon, communicantes).

Hírdetés

Veronai szertartáskönyv alapján fogalmazott első prefáció biblikus képekkel foglalja szavakba ezt a hittitkot: Jézus, „dicsőséges királyunk”, a bűn és a halál legyőzője „fölment a mennybe, hogy Istennél értünk, emberekért közbenjárjon, ítélje a világot, és urakodjék rajta”. Az ő átmenete reménységgel tölt el minket. Az ünnepi mise Nagy Szent Leó ünnepi beszéde alapján írt kezdő könyörgése szerint: „ahová ugyanis a fő dicsőségben eljutott, oda kapott meghívást az egész test, az Egyház, reménységben”. Krisztus az Atya jobbján ülve már nem a világ egy jól körülhatárolt pontján tartózkodik, hanem Szentlelke és az Egyház szentségei által mindenki számára elérhető és megszólítható. Előrement, helyet készít nekünk, ugyanakkor imádságunkban és az Eucharisztiában egyesül Egyházának tagjaival, és így velünk marad mindennap a világ végezetéig (vö. Mt 28,20). Az ünnep vigíliájának ősi könyörgésével (Gelasianum vetus, 572) imádkozva: adja meg nekünk az Úr, „hogy miként ígérte, mindig velünk maradjon itt a földön, és mi vele lehessünk majd a mennyben”.

Fotó: Wikimedia Commons (Fra Angelico Jézus mennybemenetelét, az utolsó ítéletet és pünkösdöt ábrázoló táblaképe 1447-48)

Magyar Kurír 


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »